Hur många dör av rökning?

Fråga:

Hur många är det som dör av rökning varje år?

Svar:

Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att ca 12 % av all sjukdom i världen beror på rökning och att omkring fem miljoner dödsfall varje år beror på rökning. I Sverige är det ca 10 % av all sjukdom som beror på rökning, bland annat beror 8 av 10 lungcancerfall på rökning. År 2010 var det 44 män av 100 000 och 31 kvinnor av 100 000 som dog i lungcancer i Sverige.

Här kan du läsa hur många det är som röker i Sverige och världen.

Källa: Drogutvecklingen i Sverige 2011

Dela |
 

(4.5 - 8 röster )

Rösta här:

1 kommentar

Men marijuana är olagligt...

2012-05-11 17:49

Nero

Fler artiklar