Besvarad fråga

Säljs det mycket LSD i Sverige?

Svar

Nej, det säljs relativt lite LSD i Sverige jämfört med andra droger. Användande av LSD är så pass ovanligt i Sverige att det är svårt att samla ihop data i vanliga drogvaneundersökningar.

Det tycks finnas vissa regionala skillnader över landet vad gäller tillgång till LSD. Det är något vanligare i mellersta Sverige och i storstadsregioner vilket LSD har gemensamt med många andra narkotikasorter. LSD och andra hallucinogener ökade något i popularitet i Sverige under 90-talet, då narkotika blev lite vanligare i stort. Enligt CAN:s rapporteringssystem om droger har det skett en viss minskning av användandet av LSD de senaste åren. Uppgifterna till rapporteringssystemet hämtas in från rapportörer i Sveriges olika polisområden.

Vi kan även följa samma mönster i CAN:s undersökning om skolelevers drogvanor där frågan om LSD är sammanblandad med andra droger i gruppen hallucinogener. Enligt undersökningen är det ca 1 % av eleverna i både årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som rapporterar att de någon gång använt LSD eller andra hallucinogener.

Senast uppdaterad

22 december 2020

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar