Besvarad fråga

Hur vanligt är det med droger i världen?

Svar

Ordet droger syftar på flera olika saker och här redogörs för alkohol, tobak och narkotika. Droger används över hela världen i varierande grad.

Alkohol
Omkring 60 % av väldens vuxna befolkning har druckit alkohol någon gång i livet. I 2018 års rapport om alkohol och hälsa från Världshälsoorganisationen (WHO) hade 57 % av världens befolkning inte druckit alkohol alls under de senaste 12 månaderna. 44 % av dessa hade aldrig någonsin druckit alkohol.

Tobak
Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det finns drygt 1 miljard rökare i världen.

Narkotika
FNs drog- och brottsbekämpningsbyrå UNDOC anger följande i en rapport från 2016 (procent avser droganvändning under det senaste året):

Cannabis: 3,9 %

Kokain 0.37 %

Opioider 0.70 %

Amfetamin 0.70 %

Ecstasy 0.42 %

Generellt om drogundersökningar
Att olika typer av droger används över hela världen vet vi utifrån olika typer av undersökningar men mer exakt hur vanligt det är att människor använder droger är en fråga som är svår att ge ett bra svar på. Bland annat är den legala statusen samt den sociala acceptansen olika för olika typer av droger vilket påverkar både mätmetoder och människors benägenhet att svara på frågor. De frågeundersökningar som görs över världen är alltså till viss del gjorda med lite olika metoder vilket gör dem svåra att jämföra. Man kan dock mäta och uppskatta droganvändande på andra sätt än genom frågeundersökningar. Man kan exempelvis mäta antalet patienter med drogrelaterade diagnoser samt dödsfall relaterade till droger. Man kan även mäta annat så som beslag från tull och polis eller halter av olika ämnen i avloppsvatten m.m.

Senast uppdaterad

21 december 2019

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar