Sniffning och boffning

Att sniffa eller boffa betyder att man andas in ångor eller gaser. När gaserna eller ångorna når hjärnan uppstår ett rus. Sniffning och boffning kan vara mycket farligt.

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Boffning

Boffning är inandning av olika drivgaser, som propan. Drivgaser finns bland annat i torrschampo. Ångorna man andas in förs via lungorna till blodet. Blodet åker runt i kroppen och har med sig ämnen från ångorna. När blodet når hjärnan påverkar ämnena hjärnan och dess signalsystem, vilket leder till att ett rus uppstår. Även syrebrist kan uppstå, vilket också kan ge en ruskänsla (1).

Ämnena i ångorna kan även påverka hjärtat och orsaka allvarliga hjärtrytmrubbningar. Upprepad inandning av drivgas under en begränsad tid kan leda till att syrebrist uppstår, vilket förstärker de skadliga effekterna på hjärtat (2, 3).

De senaste 5 åren har under

4%

av niorna någon gång sniffat eller boffat

Sniffning

Sniffning är ett sätt att berusa sig genom att inandas ångorna från lättflyktiga lösningsmedel, från till exempel lim (4).

Merparten av sniffningsmedlen är fettlösliga så de upptas snabbt i det centrala nervsystemet (4).

Ångorna som andas in transporteras med blodet och når snabbt hjärnan, så ruset kommer ganska direkt. Efter 10–15 inandningar är ruset kraftigt (4).

Så påverkas kroppen

Den som sniffat eller boffat kan få följande symptom:

 • Bli mindre medveten om vad som händer runt en (5)
 • Sluddrigt tal (6)
 • Minskad muskelkontroll
 • Sämre reflexer
 • Skrattattacker
 • Hallucinationer
 • Hosta
 • Rinnande näsa
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Lättretlighet

(4)

Risken för överdos och medvetslöshet finns redan vid användning vid ett enstaka tillfälle.

Om boffning eller sniffning kombineras med alkohol eller andra droger, ökar risken för överdos eller medvetslöshet. Den som sniffar regelbundet under längre tid kan få hjärnskador och skador på lever, njurar och andra organ.

När man slutar med sniffning eller boffning kan man må dåligt och drabbas av abstinens. Det får man för att kroppen är van vid drogen. Tecken på abstinens kan vara till exempel:

 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Sömnproblem
 • Nedstämdhet
 • Hjärtklappning

(7, 8)

De senaste 5 åren har ca

3%

av tvåorna på gymnasiet sniffat eller boffat

Lustgas

Lustgas är ett läkemedel som lindrar smärta, till exempel vid förlossning eller under hos tandläkaren. Inandning av icke-medicinsk lustgas kallas för “nanging”.

Lustgas är en växthusgas och är dålig för miljön.

Läs mer om lustgas

Senast uppdaterad

10 maj 2023

Våra senaste besvarade om sniffning och boffning

Berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Nyheter

Nyheter

Informationsinsats om boffning

Sniffning och boffning

Nyheter

Nio nya substanser klassade som narkotika

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger