Berättelse

Alkoholens historia

Alkoholens historia

Alkoholen har funnits länge

Hur länge är svårt att veta. De första spåren av vintillverkning är från 6000 år före vår tideräkning. I olika delar av världen har man druckit olika typer av alkohol, det vill säga en dryck som jäser med hjälp av socker så att etanol bildas. Här kan du se några utvalda årtal i alkoholens historia.

300-talet före vår tideräkning

Mjöd och öl av säd och honung tillverkades tidigt i Sverige och Norden. Vi vet säkert att man har tillverkat mjöd under 300-talet före vår tideräkning, men kanske gjorde man det redan ännu tidigare. Drycken användes när det var fest eller som offergåva åt de nordiska gudarna.

I Aztekernas rike (i nuvarande Mexiko) drack man pulque, en jäst dryck från magueykaktusen, för att berusa sig i samband med religiösa riter. I afrikanska länder drack man öl och palmvin. I Kina drack man alkohol som var framställd av ris.

Medeltiden

Under vissa perioder har man inte bara druckit alkoholhaltiga drycker för att bli berusad. Under medeltiden drack man sådant som vin och öl för att få i sig vätska. Det berodde på att rent vatten kunde vara en bristvara i städerna.

1100–1200-talet

Man började under denna period destillera alkohol i Frankrike och Tyskland. Destillera, även kallat att bränna alkohol, innebär att värma upp, förånga och kondensera olika vätskor för att få fram alkohol med högre procent än till exempel öl och vin.

1400-talet

Brännvinet (starksprit) kom till Sverige. Från början drack man inte brännvinet, utan det användes i tillverkningen av krut. Under 1500-talet försökte man också bota pestsmittade med hjälp av brännvin, vilket inte fungerade.

Före 1600-talet

Starksprit användes som läkemedel för flera olika åkommor, som pest och depression, men också som allmänt uppiggande medel. Spriten såldes på apotek.

1775

Gustav III införde förbud att fritt bränna brännvin i Sverige. Nu var det staten som styrde all tillverkning av sprit i ett försök att tjäna pengar. Det hela blev en stor förlust och lagren fylldes av massor av brännvin som inte blev sålt.

1800-talet

Sprit tillverkad av potatis användes som handelsvara när kolonialmakter ville byta till sig varor från länder som de koloniserat.

Tidigt 1900-tal

Nykterhetsrörelsen, organisationer som arbetade emot fylleriet i Sverige, växte sig starka och var bland de mäktigaste organisationerna i svensk politik.

1919

Motbokskontrollen infördes i hela Sverige efter att ha använts i delar av landet tidigare. Det gjordes för att minska alkoholkonsumtionen bland folket. Men alla fick inte en motbok. Inkomst, förmögenhet och position i samhället avgjorde om man fick det.

Bara den person som hade en motbok fick köpa en viss mängd alkohol på Systembolaget. I motboken antecknades när man köpte alkohol och hur mycket.

Det var sällsynt att kvinnor, som vid denna tid inte heller hade rösträtt, fick en motbok. Motboken avskaffades år 1955.

1922

Det här året gjordes en folkomröstning om totalförbud av alkohol i Sverige. Nej-sidan vann med 51 procent mot Ja-sidans 49 procent och alkohol fortsatte att vara lagligt. Här hade kvinnornas röster stor betydelse för Ja-sidan. Nej-sidan hade haft en större majoritet om inte kvinnor fått rösträtt strax innan folkomröstningen.

1969

Inköpsåldern på Systembolaget sänktes från 21 till 20 år.

1979

Reglerna om marknadsföring av alkohol skärptes. De nya reglerna sa att man bara fick annonsera i särskilda branschtidningar.

1995

Sverige gick med i EU. Med det kom nya regler för hur mycket alkohol man fick föra in från andra länder. Man fick börja ta in större mängder alkohol till Sverige från länder med lägre priser.

2020

Ungdomars drickande har minskat stadigt sedan snart 20 år. Ungdomar provar alkohol senare, färre dricker överhuvudtaget. De som gör det dricker mindre och mindre. Vad det beror på finns det inga riktigt entydiga svar på, men att inte dricka har blivit det nya normala.

Källor

”Drogernas historia” av David T. Courtwright (2005) Historiska media

”Staten, supen och systemet. Svensk alkoholpolitik och alkoholkultur 1855–2005” av Lennart Johansson (2008) Symposion

”Rusets riddare” av Stig Helling (1993) Sober

”Från mjöd till Martini” av Stig Helling (1987) Norstedts

”Svensk alkoholhistoria. Från brännvin till vin 1400–2000” (1999) Systembolaget.

Nationalencyklopedin, vin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vin (hämtad 2016-08-24)

Ung i en tid med minskat drickande, Fokustrapport 08, Futura01

Senast uppdaterad

3 februari 2022

Fler berättelser om alkohol

Välj ämne

Visar 3 av 36 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Våra senaste besvarade frågor om alkohol