Säker källa om alkohol, andra droger och spel

Sök siten efter innehåll
Vanliga sökord
Ungdomar som håller varandra i handen.

Vanliga frågor

Kunskap

Läs om olika droger och hur man påverkas av dem.

Visste du att

6 av 10

i årskurs 9 inte har druckit alkohol?

Läs mer om alkohol

Fler berättelser

Välj ämne

Nyheter

Vad har pandemin haft för betydelse?

Covid-19 pandemin har påverkat nästan alla. Men vad har den haft för betydelse för unga och för användning av till exempel alkohol?