Säker källa om alkohol, andra droger och spel

Sök siten efter innehåll
Vanliga sökord
Ungdomar som håller varandra i handen.

Vanliga frågor

Kunskap

Läs om olika droger och hur man påverkas av dem.

Visste du att

6 av 10

i årskurs 9 inte har druckit alkohol?

Läs mer om alkohol

Fler berättelser

Välj ämne

Visar 3 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Nyheter

Nyheter

Skatten på alkohol och tobak höjs

Alkohol, Tobak och nikotin

Nyheter

Unga diskrimineras genom drogtester

Amfetamin, Cannabis, Droger, Ecstasy, Heroin, Kokain, LSD och andra hallucinogener

Vad har pandemin haft för betydelse?

Covid-19 pandemin har påverkat nästan alla. Men vad har den haft för betydelse för unga och för användning av till exempel alkohol?