Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 13 resultat

Nyheter

Regeringen lägger pengar på information om lustgas

Regeringen har gett i uppdrag åt myndigheter att sprida information om riskerna med att använda lustgas för att berusa sig. Det gör man för att det har blivit vanligare att lustgas används på det sättet. Det märks till exempel hos Giftinformationscentralen, som har fått en stor ökning av frågor om lustgas. Det har också skett […]

Lustgas

Nyheter

Är det vanligt med lustgas?

På den senaste tiden har det skrivits mycket i tidningar och varit inslag på tv om att det finns de som använder lustgas för att bli berusade. Men hur vanligt är det? En undersökning som gjorts av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) visar att 6 procent av eleverna i nian har provat lustgas någon gång. […]

Lustgas

Nyheter

Reglering av lustgas diskuteras

Det har blivit fler sjukhusfall på grund av lustgas. Nu vill myndigheten Kemikalieinspektionen reglera användningen. Giftinformationscentralen, som är en enhet inom Läkemedelsverket, har sett en ökning om frågor om lustgas. Det har också skett en ökning i personer som behöver läggas in på sjukhus på grund av användning av lustgas. Därför vill myndigheten Kemikalieinspektionen utreda […]

Lustgas

Sida

Lustgas

Lustgas används inom vården. Icke-medicinsk lustgas finns för försäljning. Lustgas kan orsaka syrebrist och vid upprepad användning finns risk för bland annat nervskador.

Fråga

Är lustgas farligt?

Ja, lustgas kan vara farligt. Eftersom medicinsk lustgas används inom tandvården och vid förlossningar kan man tro att lustgas är ofarligt, men det är det inte. Icke-medicinsk lustgas finns för försäljning i gastuber. Denna gas är inte utblandad med syrgas. När sådan lustgas andas in får man i sig en mer koncentrerad lustgas än vad man får inom […]

Lustgas, Sniffning och boffning

Fråga

Vad är lustgas?

Lustgas är dikväveoxid. Den kemiska beteckningen är N2O. Det är en färglös gas som är svagt sötaktig i smak och lukt (1). Lustgas är ett läkemedel som används som smärtlindring inom vården (2) och tandvården (3). Det som används inom vården är lustgas blandat med syrgas. Man andas då in gasblandningen genom en mask. Det […]

Läkemedel, Lustgas, Sniffning och boffning

Nyheter

Undersökning om ungdomar – varför?

Har du svarat på en enkät med frågor om till exempel alkohol och rökning? Då har du bidragit till kunskap! Vi har intervjuat Martina Zetterqvist, som jobbar med en stor undersökning om ungdomars erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning

Fråga

Kan man dela in droger i olika grupper/kategorier?

Ja, man kan dela upp droger i olika grupper utifrån deras kemiska sammansättning och hur de påverkar människor eller hjärnan. Indelning av narkotika Narkotiska preparat kan delas in i fyra huvudgrupper: Cannabis och syntetiska cannabinoider (t. ex. hasch, marijuana). Centralstimulerande (t. ex. amfetamin, kokain). Även kat räknas till denna kategori. Opioider och opiater (t. ex. […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kat, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Sida

Affischer

Vi vill att fler ska hitta till Drugsmart och använda sig av våra faktasidor och texter om alkohol, andra droger och spel. Därför har vi tagit fram ett gäng snygga affischer. De har olika texter och är alla försedda med QR-koder för att det ska vara enkelt att gå in på Drugsmart. Bra va? Välj nedan vilken eller vilka av affischerna du vill skriva ut.

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?