Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 24 resultat

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

I augusti 2022 kom det en ny lag om hur man får göra reklam för vitt snus (även kallat tobaksfritt nikotinsnus). Men vad innebär den? Och vad händer om företag inte följer den? Vi har intervjuat Astrid Hjertaker som är jurist på Konsumentverket. Vad innebär lagen för försäljning av vitt snus? ”Vad gäller reklam så […]

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Nyheter

Ny forskning om snusning

De som snusar har mycket större risk att dö i förtid än de som inte snusar. Detta visar forskaren Marja Lisa Byhamres forskning. Den största risken hon har sett var för hjärt- och kärlsjukdomar, men det var även en större risk för förtida död vid till exempel cancer. Det är när det väl händer någonting, […]

Tobak och nikotin

Fråga

Är det större eller mindre risk att börja röka för den som snusar?

Bland personer som snusar är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som inte snusar (1). Om man blivit nikotinberoende genom snusning så är nikotinberoendet en riskfaktor för rökning (2). Det gäller även för e-cigaretter. Bland personer som använder e-cigaretter är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som […]

Tobak

Nyheter

Ny lag kring vitt snus

Den 21 juni 2022 tog riksdagen beslut om en ny lag för nikotinprodukter, som till exempel vitt snus. Vad innebär den lagen? Lagen som det togs beslut om innebär bland annat detta: 18-årsgräns för den som köper så kallade tobaksfria nikotinprodukter, som till exempel vitt snus. Det blir också krav på att den som säljer […]

Tobak och nikotin

Nyheter

Vad händer med vitt snus?

Just nu skrivs det mycket i media om vitt snus och om att det marknadsförs av influencers med många följare. Det skrivs också om en ny lag. Men vad innebär den lagen? Det finns ett lagförslag som det tas beslut om i riksdagen den 21 juni 2022. Om beslutet går igenom innebär det: 18-årsgräns för […]

Tobak och nikotin

Fråga

Vad har snus för biverkningar?

När man snusar sprids tusentals ämnen ut i kroppen via blodet. Detta kan skada kroppen. En del ämnen ökar risken att få cancer. Man kan bli beroende av både vitt snus och brunt snus (1). Snus skadar tandköttet. På lång sikt ökar det risken för tandlossning. Snusning ger även ökad risk för cancer i: Munhålan […]

Tobak

Fråga

Hur gör man för att sluta snusa?

Det finns flera olika hjälpmedel och stöd för den som vill sluta snusa. Man kan till exempel få stöd från skolsköterskan, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen. Sluta-röka-linjen hjälper också personer som vill sluta snusa. Den har telefonnummer 020-840000 (1). Sluta-röka-linjen har flera tips till den som vill sluta snusa. En del vill sluta tvärt. Andra tycker att […]

Tobak

Fråga

Har snusandet bland unga ökat?

Om man tittar på undersökningar som har gjorts i Sverige så har snusning ökat under de senaste åren. Med snus menar man då både vitt snus och så kallat “vanligt” snus. År 2022 var det 11 procent av eleverna i nian och 24 procent av eleverna i andra året på gymnasiet som snusade. Det har […]

Statistik, Tobak

Nyheter

Många företag bryter mot ny lag

Många företag bryter mot lagen kring hur man får göra reklam för vitt snus. Den 1 augusti 2022 började en ny lag gälla om hur man får marknadsföra tobaksfritt nikotinsnus (vitt snus). Den lagen innebär bland annat får man inte göra reklam som riktar sig till personer under 25 år. Nyligen gjorde Konsumentverket en granskning […]

Tobak och nikotin

Nyheter

Undersökning om ungdomar – varför?

Har du svarat på en enkät med frågor om till exempel alkohol och rökning? Då har du bidragit till kunskap! Vi har intervjuat Martina Zetterqvist, som jobbar med en stor undersökning om ungdomars erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning och boffning