Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 29 av 29 resultat

Fråga

Hur gör man för att sluta snusa?

Det finns flera olika hjälpmedel och stöd för den som vill sluta snusa. Man kan till exempel få stöd från skolsköterskan, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen. Sluta-röka-linjen hjälper också personer som vill sluta snusa. Den har telefonnummer 020-840000 (1). Sluta-röka-linjen har flera tips till den som vill sluta snusa. En del vill sluta tvärt. Andra tycker att […]

Tobak

Fråga

Har snusandet bland unga ökat?

Om man tittar på undersökningar som har gjorts i Sverige så har snusning ökat under de senaste åren. Med snus menar man då både vitt snus (nikotinsnus) och brunt snus (traditionellt tobakssnus). År 2023 var det totalt 14 procent av eleverna i nian och 26 procent av eleverna i andra året på gymnasiet som snusade. […]

Statistik, Tobak

Fråga

Vad har snus för biverkningar?

När man snusar sprids tusentals ämnen ut i kroppen via blodet. Detta kan skada kroppen. En del ämnen ökar risken att få cancer. Man kan bli beroende av både vitt snus och brunt snus (1). Snus skadar tandköttet. På lång sikt ökar det risken för tandlossning. Snusning ger även ökad risk för cancer i: Munhålan […]

Tobak

Nyheter

Trots åldersgräns ökar vitt snus

Sedan augusti 2022 måste man vara 18 år för att få köpa vitt snus. Trots det ökar användningen av vitt snus.

Tobak och nikotin

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

I augusti 2022 kom det en ny lag om hur man får göra reklam för vitt snus (även kallat tobaksfritt nikotinsnus). Men vad innebär den? Och vad händer om företag inte följer den? Vi har intervjuat Astrid Hjertaker som är jurist på Konsumentverket. Vad innebär lagen för försäljning av vitt snus? ”Vad gäller reklam så […]

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Nyheter

Företag stäms för vitt snus-reklam på Tiktok

Ett företag som gjort reklam för vitt snus på Tiktok blir stämda av Konsumentombudsmannen.

Tobak och nikotin

Nyheter

Ny forskning om snusning

De som snusar har mycket större risk att dö i förtid än de som inte snusar. Detta visar forskaren Marja Lisa Byhamres forskning. Den största risken hon har sett var för hjärt- och kärlsjukdomar, men det var även en större risk för förtida död vid till exempel cancer. Det är när det väl händer någonting, […]

Tobak och nikotin

Nyheter

Vad händer med vitt snus?

Just nu skrivs det mycket i media om vitt snus och om att det marknadsförs av influencers med många följare. Det skrivs också om en ny lag. Men vad innebär den lagen? Det finns ett lagförslag som det tas beslut om i riksdagen den 21 juni 2022. Om beslutet går igenom innebär det: 18-årsgräns för […]

Tobak och nikotin

Fråga

Är det större eller mindre risk att börja röka för den som snusar?

Bland personer som snusar eller använder e-cigaretter (elektroniska cigaretter) är det fler som med tiden börjar röka om man jämför med personer som inte använder dessa produkter (1). Nikotin, som finns i snus och många typer av e-cigaretter, är kraftigt beroendeframkallande. I större mängder är det giftigt (2).

Tobak

Nyheter

Ny lag kring vitt snus

Den 21 juni 2022 tog riksdagen beslut om en ny lag för nikotinprodukter, som till exempel vitt snus. Vad innebär den lagen? Lagen som det togs beslut om innebär bland annat detta: 18-årsgräns för den som köper så kallade tobaksfria nikotinprodukter, som till exempel vitt snus. Det blir också krav på att den som säljer […]

Tobak och nikotin

Nyheter

50 år av frågande

Varje vår görs en undersökning i Sverige bland elever i nian och andra året på gymnasiet. De får svara på frågor om bland annat alkohol, rökning och narkotika. Nyligen kom det en rapport med siffror från den senaste undersökningen (2021). Rapporten visade att unga dricker allt mindre alkohol. Det är färre som dricker alkohol. Det […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning och boffning

Nyheter

Många företag bryter mot ny lag

Många företag bryter mot lagen kring hur man får göra reklam för vitt snus. Den 1 augusti 2022 började en ny lag gälla om hur man får marknadsföra vitt snus ( även kallat tobaksfritt nikotinsnus). Den lagen innebär bland annat att man inte får göra reklam som riktar sig till personer under 25 år. Nyligen […]

Tobak och nikotin

Fråga

Är det många ungdomar som använder droger i Sverige?

Med ordet drog menar vi alkohol, narkotika, doping och tobak. “Använda” kan innebära olika saker, till exempel använt en gång eller använder regelbundet. I CAN:s nationella skolundersökning menas “att använda” att ha använt en drog under det senaste året. Alkoholkonsumtionen bland svenska skolungdomar har minskat mycket sedan 2000. Rökning av vanliga cigaretter har också minskat […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Sida

Tobak och nikotin

Tobak utvinns ur tobaksplantan. Det innehåller nikotin, som är giftigt och beroendeframkallande. En del produkter innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte hela tobaksblad. Exempel på tobaksprodukter är tobakssnus, cigaretter, heated tobacco-produkter och vattenpipa. Exempel på nikotinprodukter är nikotinsnus och e-cigaretter.

Berättelse

Fem tips för att sluta röka

Sluta-Röka-Linjen ger stöd till personer som vill sluta röka eller snusa. Vi på Drugsmart ställde några frågor till Sebastian Nykvist som jobbar där, och fick fem bra tips på hur man slutar röka. Sebastian är en av åtta personer som jobbar på Sluta-Röka-Linjen. De ger stöd över telefon och chatt till personer som vill sluta […]

Tobak och nikotin

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Fråga

Är det vuxna eller ungdomar som använder mest droger?

Det finns många olika droger. Alkohol och tobak är exempel på lagliga droger. Det finns också olagliga droger, som narkotika. Ibland används ordet droger när man egentligen menar narkotika. Det är vuxna som använder mest droger (både olagliga och lagliga). De använder droger oftare än ungdomar, och använder även större mängder och fler sorter. Om […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Kan droger skada miljön?

Ja, både tillverkning och användning av alkohol, narkotika och tobak skadar och påverkar miljön. Odlingar av tobak och narkotika (och till viss del alkohol) bidrar exempelvis till skogsskövling. Det används även ofta bekämpningsmedel som är skadliga för miljön. En del av restavfallet från tillverkningen skadar både marken och dricksvattnet (1,2,3). Användning av tobak bidrar till […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Tobak

Nyheter

Skillnader i rökning

Rökningen har minskat mycket. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan de som röker och de som inte röker. Skillnader i sånt som man inte tror ska ha med rökning att göra. Som till exempel utbildning. Man har sett i undersökningar att ungefär 1 av 20 vuxna som har gått gymnasiet röker dagligen. Bland vuxna […]

Tobak och nikotin

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, efter det kommer tobak och andra nikotinprodukter (1,2,3). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Enligt en undersökning som genomfördes under 2021 var det 3,1 procent av befolkningen som svarade att de hade använt drogen under det senaste året (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Nyheter

Vad säger politikerna?

Är vitt snus ett problem? Ska eget bruk av cannabis avkriminaliseras? Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? I tidningen Alkohol & Narkotikas valenkät inför valet 2022 svarar alla riksdagspartierna på frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Läs alla frågorna och partiernas svar här.

Alkohol, Cannabis, Droger, Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Skatten på alkohol och tobak höjs

Den 1 januari 2023 höjs skatten på alkohol och tobak. I början på september 2022 presenterade regeringen sin budget för 2023. I den ingick höjningar av skatt på alkohol och tobak. Skatten på öl och vin höjs med 5 procent. Skatten på sprit höjs med 1 procent. Skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs med […]

Alkohol, Tobak och nikotin

Nyheter

Undersökning om ungdomar – varför?

Har du svarat på en enkät med frågor om till exempel alkohol och rökning? Då har du bidragit till kunskap! Vi har intervjuat Martina Zetterqvist, som jobbar med en stor undersökning om ungdomars erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning och boffning

Nyheter

Förslag på förbud mot lustgas

Det har kommit förslag på att all försäljning av lustgas för berusning ska förbjudas.

Lustgas, Tobak och nikotin

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Det är mindre vanligt att fysiskt aktiva röker cigaretter, men mer vanligt att de spelar om pengar.

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Sida

Nyheter

Intressanta nedslag om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Sida

Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, köpa, sälja och tillverka.

Sida

Nätdroger

Begreppet nätdroger har ingen tydlig definition. Drogerna är ofta framställda på kemisk väg. De säljs via nätet. Utveckling av substanserna pågår hela tiden för att undvika narkotikaklassning.

Sida

Vart kan jag vända mig?

Man kan behöva stöd om man själv eller någon i ens närhet dricker för mycket alkohol, använder andra droger eller spelar för mycket. Det kan också finnas andra orsaker till att man behöver hjälp och stöd.