Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 100 av 245 resultat

Fråga

Vad händer i kroppen när man dricker alkohol?

Alkoholen passerar genom svalget till magsäcken och vidare ut i tunntarmen. Från tunntarmen transporteras alkoholen till levern. Levern bryter ner en viss mängd alkohol med hjälp av enzymer. Det finns även lite av enzymer som bryter ned alkohol på andra ställen i kroppen. Det är olika från person till person hur effektivt kroppen kan bryta […]

Alkohol

Fråga

Hur många dör av alkohol i Sverige varje år?

Alkohol ökar risken för olika skador och sjukdomar. Alkohol är en av de vanligaste orsakerna till för tidig död, både i Sverige och i världen.

Alkohol, Statistik

Fråga

Vilka olyckor är vanliga när man har druckit alkohol?

Att dricka alkohol ökar risken för olyckor. Alkohol är inblandat i 80 procent av alla våldsbrott. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor är det ungefär en femtedel som har alkohol i kroppen.

Alkohol, Statistik

Fråga

Hur vanligt är det med alkohol i media?

Enligt lag får alkoholreklam inte vara påträngande. Den får inte heller uppmana eller uppmuntra människor att använda alkohol. Reklam eller budskap om alkohol får inte rikta sig till personer under 25 år (1). Alkohol förekommer ganska ofta i film och på TV. Trots att de flesta länder har lagar som säger att det är förbjudet […]

Alkohol

Fråga

Vilka risker kan man utsätta sig för när man dricker alkohol?

Att börja dricka alkohol och att dricka mycket alkohol tidigt i livet kan öka risken för att man får problem och skador även senare i livet. Att dricka alkohol kan också leda till mer direkta problem, både för den som dricker alkohol och för personer i hens närhet (1). När alkohol bryts ned i kroppen […]

Alkohol

Fråga

Är det okej att en tonåring blir bjuden på alkohol av sina föräldrar?

Det finns åldersgränser och regler kring när man får köpa alkohol. Det är förbjudet att sälja alkohol till personer under 20 år. Enda undantaget är om personen fyllt 18 år och blir serverad på restaurang eller köper folköl där 18-årsgräns gäller. Den som köper ut alkohol kan straffas med böter eller fängelse (1,2). Det finns […]

Alkohol

Fråga

Är det olagligt att köpa ut alkohol?

Det är olagligt att köpa ut alkohol från Systembolaget eller annan affär. Åldersgränsen för att köpa starköl, vin och sprit på Systembolaget är 20 år. Det är bara Systembolaget som får sälja starköl, vin och sprit i Sverige. Åldersgränsen för att köpa folköl i butik är 18 år. Att langa alkohol till personer som inte […]

Alkohol, Lag och rätt

Nyheter

Alkohol på tv och sociala medier

Ruset är den första svenska dramaserien på Tiktok. En av sakerna som de som gjort serien vill lyfta är att ungdomar idag dricker mindre alkohol än tidigare.

Alkohol

Fråga

Hur påverkar alkohol träning?

Alkoholkonsumtion påverkar kroppen och förmågan att prestera. Det är lite olika hur kroppen påverkas direkt efter någon druckit, dagen efter och på lite längre sikt (1). När någon druckit Många saker påverkas negativt, så som: precision reaktion koordination koncentration (1) Skaderisken ökar vid alkoholintag. Även en mindre mängd alkohol ökar risken för att skada sig, […]

Alkohol

Fråga

Är det olagligt att sälja alkohol till ungdomar?

Åldersgränsen för att köpa starköl, vin och sprit på Systemet (Systembolaget) är 20 år. Det är olagligt för någon i en Systembolagsbutik att sälja alkohol till någon som är yngre. Därför ber personal på Systemet om legitimation för att kontrollera åldern på den som vill handla. Folköl kan köpas i matbutiker. Åldersgränsen för det är […]

Alkohol, Lag och rätt

Fråga

Är alkoholism ärftligt?

Risken för att utveckla beroende av just alkohol är till stor del ärftlig. Men det betyder inte att någon kommer att bli beroende av alkohol för att den har en förälder som är/har varit det.

Alkohol, Beroende

Fråga

Vad är fetalt alkoholsyndrom?

Fetalt alkoholsyndrom, eller FAS, är en medicinsk diagnos. Ett syndrom som kan utvecklas hos ett foster när en gravid kvinna dricker alkohol. Det finns inte så mycket kunskap kring hur eller i vilket skede under graviditeten som alkohol riskerar att skada fostret, varför gravida rekommenderas att inte dricka någon alkohol alls. Under graviditeten är fostrets […]

Alkohol

Fråga

Hur många barn lever i familjer med alkoholproblem?

Alkohol påverkar människor och deras familjer på olika sätt. Inte alla som har problem med alkohol söker vård. Det gör att det är svårt att veta hur vanligt det är. Det finns olika beräkningar på hur många barn som växer upp i familjer där någon vuxen har alkoholproblem. CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har gjort […]

Alkohol, Beroende

Fråga

Vad händer om man dricker alkohol när man är gravid?

Alkohol kan påverka ett foster på olika sätt och bland annat bidra till fysiska missbildningar och psykiska funktionsnedsättningar. Om en person som är gravid dricker alkohol passerar alkoholen ut i blodomloppet. Blodet som då består av en liten del alkohol når fostret genom navelsträngen via moderkakan, ett tillfälligt organ som bildats under graviditeten. Moderkakan har […]

Alkohol

Fråga

Vad är farligast av alkohol och cannabis?

Både alkohol och cannabis ger skador på både kort och lång sikt. Det finns mer forskning på hur alkohol skadar kroppen än vad det finns på hur cannabis skadar kroppen.

Alkohol, Cannabis

Fråga

Kan man ta bort ångest och oro med alkohol?

Ibland kan det kännas som att alkohol för tillfället minskar oro och ångest. Men i längden förvärrar det. Att använda alkohol för att dämpa ångest och oro kan leda till beroende och ge allvarliga skador på kroppen och den psykiska hälsan. Vissa använder alkohol för att till exempel undvika obehagliga eller jobbiga känslor, ångest, smärtsamma, […]

Alkohol

Fråga

Kan man säga att alkohol är narkotika?

Nej det kan man inte. Det finns två olika ord som kan vara bra att skilja på: drog och narkotika. Drog är ett brett begrepp för saker som stimulerar vår hjärna och/eller är beroendeframkallande. Droger är allt ifrån alkohol och nikotin till narkotika, som cannabis och heroin (1). Narkotika är droger som har genomgått en […]

Alkohol

Fråga

Vad händer när man dricker alkohol medan man växer?

Hur kroppen påverkas är individuellt. Det beror också på hur ofta och hur mycket en person dricker alkohol (1,2). Alkohol kan orsaka skador oavsett ålder. En ung människas kropp och hjärna är känsligare eftersom den fortfarande är under utveckling. Hjärnan utvecklas fram till 25 års ålder. Att dricka alkohol kan störa utvecklingen och orsaka skador […]

Alkohol

Fråga

Varför är alkohol lagligt?

Det är många som undrar varför alkohol är lagligt och narkotika förbjudet. Både alkohol och narkotika kan skada kroppen allvarligt. Samhället kan ibland väga in mer än det som är bra för hälsan. Kultur och politik kan också påverka vad som är tillåtet och inte. Hade alkohol kommit som en ny drog idag är det […]

Alkohol, Lag och rätt

Berättelse

Alkoholens historia

Alkoholen har funnits länge Hur länge är svårt att veta. De första spåren av vintillverkning är från 6000 år före vår tideräkning. I olika delar av världen har man druckit olika typer av alkohol, det vill säga en dryck som jäser med hjälp av socker så att etanol bildas. Här kan du se några utvalda […]

Alkohol

Berättelse

Alkohol och problem

Siri Thor är alkoholforskare och har forskat om alkoholrelaterade problem. Drugsmart har ställt några frågor till henne. Vad menas med alkoholrelaterade problem? ”I de här studierna så är det till exempel att man råkat ut för en olycka eller har behövt vara på sjukhus för något som hänt när man druckit alkohol. Det kan också […]

Alkohol

Nyheter

Ny kunskap om erfarenheter av alkohol

Bland de som går på gymnasiets introduktionsprogram är det färre som dricker alkohol än vad det är på de nationella programmen på gymnasiet. ”Det visade sig vara en mycket mindre andel på introduktionsprogrammen som dricker alkohol”, säger Siri Thor som är en av författarna till en ny rapport från CAN (2022). Rapporten handlar om erfarenheterna […]

Alkohol

Berättelse

Alkoholforskaren Erica: “bakom siffrorna finns riktiga människor”

Erica Sundin är alkoholforskare. Hur man påverkas av andras drickande är ett ämne som hon intresserar sig för. Hur blir man alkoholforskare? ”Jag gick en utbildning i folkhälsovetenskap. Genom det kom jag i kontakt med just alkoholforskning och tyckte det var intressant. På den vägen är det.” Erica har forskat om att påverkas av andras […]

Alkohol

Fråga

Vad är definitionen av alkoholism?

Det finns ingen definition av begreppet alkoholism eftersom det inte är någon medicinsk term. Organisationen Anonyma Alkoholister (AA) har bland annat samtalsgrupper för personer som vill sluta dricka alkohol. De använder begreppet alkoholism för att beskriva ett sjukligt förhållande till alkohol. AA beskriver att alkoholism innebär att man inte kan bestämma när man ska dricka, […]

Alkohol, Beroende

Fråga

Varför får unga köpa alkohol trots att de är under 18?

Enligt alkohollagen är det förbjudet. I den svenska alkohollagen kallas drycker som innehåller mer än 2,25 % alkohol för alkoholdrycker. För att få köpa dessa måste man vara över 18 år. Drycker som är starkare än 3,5 % får inte säljas i vanliga butiker utan endast på Systembolaget eller serveras på restaurang med särskilt tillstånd […]

Alkohol

Fråga

Vid vilken ålder är det vanligast att testa alkohol första gången?

Det verkar vara på gymnasiet som de flesta provar alkohol för första gången.

CAN:s nationella skolundersökning som görs varje år visade 2023 att det var 73 procent bland tvåorna på gymnasiet som hade druckit alkohol någon gång.

Alkohol, Statistik

Nyheter

Undersökning om alkohol på sociala medier

Det har pratats mycket om privatpersoner som säljer alkohol till unga genom sociala medier. Nyligen gjordes en undersökning om detta. I undersökningen deltog ungefär 5000 personer i åldern 16–21 år. De svarade på frågor bland annat om de drack alkohol och om de fått tag på alkohol genom sociala medier. 28 procent svarade att de […]

Alkohol

Fråga

Varför finns åldersgräns på alkohol?

Åldersgränser är till för att skydda unga från att skadas av alkohol, både på kort och lång sikt. Det finns studier som visar att en tidig alkoholdebut kan öka risken för beroende och skador (1). För att minska risken för skador av alkohol har man bland annat sett över vad det finns för riskfaktorer i […]

Alkohol

Fråga

Hur många ungdomar under 18 år dricker alkohol?

I CAN:s nationella skolundersökning ställs ända sedan 1971 frågor om alkohol och andra droger till skolelever. Sedan kring år 2000 har andelen skolelever som dricker alkohol minskat mycket. Nivåerna har mer än halverats. I 2023 års undersökning svarade 39 procent av eleverna i årskurs 9 och 70 procent i gymnasiets år 2 att de druckit […]

Alkohol, Statistik

Fråga

Kan man få en hjärnskada om man dricker mycket alkohol, förlorar man hjärnceller?

Att konsumera alkohol är förknippat med ökad risk att drabbas av skador och sjukdomar. Det kan också orsaka skador på både hjärnan och dess celler. Varje gång en person dricker sig berusad påverkas hjärnans funktioner negativt, bland annat nervcellernas funktioner och livslängd. Om en person dricker mycket alkohol kan det leda till permanenta hjärnskador som […]

Alkohol

Nyheter

Vanligare med alkohol bland de som mobbar

Finns det någon koppling mellan mobbning och alkohol, narkotika och tobak? En ny rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2022) handlar om mobbning och om det hänger ihop med att också använda till exempel alkohol. Genom att titta på hur elever i nian svarat på frågor om mobbning har man delat upp de […]

Alkohol, Cannabis, Spel om pengar, Tobak och nikotin

Fråga

Hur mycket kostar alkoholen samhället?

Samhällets kostnader för alkohol uppskattas överstiga 100 miljarder kronor per år. En beräkning som gjorts på uppdrag av Systembolaget kom fram till att de totala kostnaderna för alkoholkonsumtionen var cirka 103 miljarder kronor 2017. Då har man räknat med: Kostnader inom vård och socialtjänst för att behandla sjukdomar, skador och alkoholproblem Förlorade intäkter på grund […]

Alkohol

Fråga

Varför tål kvinnor mindre alkohol än män?

Det finns biologiska skillnader som gör att samma mängd alkohol resulterar i olika etanolkoncentrationer i blodet. Kvinnokroppar innehåller relativt sett en mindre mängd vatten än manskroppar. Det gör att alkoholkoncentrationen blir högre i kvinnokroppar. Sedan finns det även vissa skillnader i mängden av det enzym som bryter ner alkohol i kroppen där kvinnors kroppar har […]

Alkohol

Fråga

Hur många barn till alkoholister finns det i Sverige?

Att ha ett problematiskt förhållande till alkohol kan se olika ut. Inom hälso- och sjukvården kallas det för substansberoende, skadligt bruk eller riskbruk (1). En rapport som CAN släppte 2019 visar att ungefär 20 procent av alla barn i Sverige (upp till 430 000 barn) någon gång under uppväxten har haft minst en förälder med […]

Alkohol, Beroende

Nyheter

Alkohol bland unga i Europa  

Det är inte bara i Sverige som allt färre ungdomar dricker alkohol. Det här är en förändring som syns i stora delar av Europa. Det finns en europeisk undersökning som heter ESPAD. Där frågar man 100 000 16-åriga elever från hela Europa om alkohol och andra droger.  När de presenterade svaren från undersökningen 2019 så […]

Alkohol, Statistik

Fråga

Påverkar alkohol blodets syresättning?

Uthålligheten i kroppen försämras av alkohol. Det beror inte på syresättningen. Det maximala syreupptaget påverkas inte särskilt mycket av alkohol.

Alkohol

Fråga

Hur länge stannar alkoholen kvar i kroppen?

Hur länge alkohol stannar kvar i kroppen varierar mellan olika personer. Det beror bland annat på storlek på kroppen och skillnader i hur olika kroppars enzymer för att bryta ner alkohol fungerar.

Alkohol

Fråga

Är cannabis vanligare än alkohol?

Nej, det är inte vanligare att ha använt cannabis än att ha använt alkohol. Det visar skolundersökningen som görs varje år av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). I undersökningen ställs varje år frågor till ungdomar i nian och andra året på gymnasiet. I den senaste undersökningen (2023) svarade 6 procent av eleverna i årskurs […]

Alkohol, Cannabis, Statistik

Nyheter

Skatten på alkohol och tobak höjs

Den 1 januari 2023 höjs skatten på alkohol och tobak. I början på september 2022 presenterade regeringen sin budget för 2023. I den ingick höjningar av skatt på alkohol och tobak. Skatten på öl och vin höjs med 5 procent. Skatten på sprit höjs med 1 procent. Skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs med […]

Alkohol, Tobak och nikotin

Fråga

Har covid-19-pandemin haft betydelse för unga och för användningen av alkohol och andra droger?

Under covid-19-pandemins början var det många länder som stängde sina grundskolor. I Sverige gjorde man inte det. Men de allra flesta gymnasieskolorna hade distansundervisning.

Cannabis

Nyheter

Alkohol-annonser på Instagram fällda

I slutet på 2021 blev två annonser för whisky fällda i Högsta Domstolen. Annonserna hade visats på Instagram och fälldes för att de bröt mot bildregeln i alkohollagen. Den regeln säger att annonser för drycker med alkohol bara får innehålla en bild på varan och råvaror som den innehåller. Regeln är till för att skydda […]

Alkohol

Fråga

Är ecstasy farligare om man samtidigt dricker alkohol?

Ja, det blir jobbigare för kroppen eftersom den blir mer belastad. Det kan vara väldigt farligt att använda flera droger samtidigt. Det finns flera rapporter där personer som vårdats på sjukhus för förgiftning av droger har använt ecstasy i kombination med alkohol. Att blanda olika droger, och använda flera substanser i kombination, ökar risken både […]

Alkohol, Ecstasy

Berättelse

Olivias pappa var beroende av alkohol

Under julhelgen när Olivia gick i nian försvann hennes pappa efter ett bråk mellan föräldrarna. Vad säger man när man kommer tillbaka till skolan och alla frågar hur jullovet varit? Hur klarar man av skolan när man varje dag letar efter och oroar sig för sin pappa? I filmen berättar Olivia om hur hon gjorde […]

Alkohol, Problem i familjen

Sida

Alkohol

Alkohol är en drog. Alkoholkonsumtion kan leda till fysiska och psykiska skador, både för den som dricker och för andra. Alkohol är beroendeframkallande.

Fråga

Varför är det 20 år på “Systemet” men bara 18 år på krogen?

Åldersgränsen för att dricka alkohol på krogen är 18 år enligt Alkohollagen. Åldersgränsen för att handla på Systembolaget (”Systemet”) är 20 år (1). Anledningen till att det är 20-årsgräns för att handla på Systembolaget är för att det ska vara svårare för unga personer att få tag på alkohol. Ett av de vanligaste sätten som […]

Alkohol

Fråga

Hur mycket måste man ha druckit för en viss promillenivå?

Det varierar från person till person, och det finns många faktorer som påverkar hur mycket alkohol som ger en viss promillenivå. Här är några faktorer som spelar roll: Kroppsstorlek: Människor är olika stora. Biologiska skillnader: Vi har olika förutsättningar för att hantera alkohol. Vatten och fett i kroppen: Det påverkar hur alkoholen fördelas. Tid sedan […]

Alkohol

Fråga

Hur påverkar droger samhället?

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av alkohol och andra droger drabbar den som använt det, samhället och personer runt omkring personen.

Beroende

Fråga

Är olika droger lika vanliga i hela världen?

Det finns skillnader mellan länder och olika delar av världen hur mycket olika droger används. Här beskrivs några (men inte alla) skillnader. Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Siffror från WHO (Världshälsoorganisationen) visar dock att de flesta människor inte har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Saker som påverkar användning av alkohol är till […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Hur påverkas reaktionsförmågan av droger?

Många droger ger en försämrad reaktionsförmåga. En del droger kan göra att man känner ökad energi, vakenhet och medvetenhet, men det betyder inte att reaktionsförmågan blir bättre (1,2). Den som har alkohol eller andra droger i kroppen blir en livsfarlig bilförare. Ungefär 20 procent av de förare som dör i trafikolyckor har druckit alkohol. Vid singelolyckor […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Heroin, Kokain, Läkemedel

Fråga

Varför blir man bakfull?

Bakfylla hänger bland annat ihop med kroppens nedbrytning av alkohol och de restprodukter som uppstår av det. Kroppen behandlar alkoholen som ett gift. Därför gör den sitt bästa för att göra sig av med det. När levern förbränner alkohol hinner den inte förbränna maten man äter på samma sätt . Det påverkar kroppens förmåga att […]

Alkohol

Fråga

Vad händer om man tränar bakfull?

Alkohol är urindrivande. Kroppen producerar alltså mer urin än vanligt vid alkoholintag. Det leder lätt till att man blir uttorkad, vilket har negativa effekter på idrottslig prestation. Om man belastar kroppen när vätskenivån i kroppen är låg är det svårare för kroppen att hålla nere kroppstemperaturen och att transportera runt syre och viktiga näringsämnen. Om […]

Alkohol

Nyheter

Nya gränser för riskbruk

Myndigheten Socialstyrelsen har ändrat sina gränser för vad som klassas som riskbruk av alkohol. Riskbruk är ett ord som används i vården. Den som dricker så mycket alkohol att det klassas som riskbruk ska kunna få stöd från vården för att dricka mindre alkohol. Stödet kan vara till exempel samtal. Tidigare har gränserna för riskbruk […]

Alkohol

Fråga

Hur många promille man får ha i blodet för att köra ett fordon?

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon (till exempel en bil eller moped) med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller om man har narkotika i blodet. Gällande läkemedel, som i vissa fall också kan påverka körförmågan, är det bästa att fråga  läkaren som skrivit ut läkemedlet om man kan köra bil när […]

Alkohol, Lag och rätt

Nyheter

Berusad utan att vara berusad

Om man tror att man dricker alkohol kan det göra att man känner sig påverkad, även om det inte är alkohol på riktigt. För 50 år sedan började en amerikansk forskare och psykolog att studera hur personer påverkas av alkohol i sociala situationer, till exempel på fester. Forskaren och psykologen, som heter Alan Marlatt, byggde […]

Alkohol

Nyheter

50 år av frågande

Varje vår görs en undersökning i Sverige bland elever i nian och andra året på gymnasiet. De får svara på frågor om bland annat alkohol, rökning och narkotika. Nyligen kom det en rapport med siffror från den senaste undersökningen (2021). Rapporten visade att unga dricker allt mindre alkohol. Det är färre som dricker alkohol. Det […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning och boffning

Fråga

Vad kan jag göra när en vuxen dricker för mycket?

Att leva nära någon som dricker för mycket alkohol kan påverka mycket i ens liv. Det är vanligt att man lägger mycket energi på tankar och känslor kring det. Kom ihåg att du inte är ansvarig för någon annans beteende.

Alkohol, Beroende

Fråga

Varför blir vissa beroende?

Det kan finnas flera olika orsaker till varför vissa får problem med droger och spel om pengar och andra inte. Forskare har tittat på vad som ökar och minskar risken för drogproblem och spelproblem. Det är dels saker som har med personen själv att göra. Till exempel gener eller om man har ett utåtagerande eller […]

Alkohol

Fråga

Är det större risk att börja med droger om ens föräldrar använder droger?

Risken att drabbas av drogberoende är större om ens föräldrar är eller har varit drogberoende. Det betyder inte att det är förutbestämt eller ens att risken är stor.

Beroende

Fråga

Hur påverkar droger livet?

Droger påverkar livet både på kort och lång sikt. Det påverkar de som använder drogerna, men också de runtomkring, till exempel familj och vänner. Beroendeframkallande substanser kan bland annat påverka ens: omdöme förmåga att fatta beslut motorik inlärning minne Droger påverkar både fysiskt (kroppen och hjärnan) och socialt (relationer, skolgång och annat). Det är extra […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Vad menas med promille?

Alkoholpåverkan mäts vanligtvis med en promillehalt i blodet. Promille betyder tusendel. Har någon en promille alkohol i blodet, betyder det att en tusendel av hens blod är alkohol. Hur hög promillehalt blodet har beror mest på hur mycket alkohol som druckits under hur lång tid alkoholen druckits Andra saker som påverkar är: Kroppsvikt om personen […]

Alkohol

Berättelse

Lexikon om tonåren

Författaren och kriminologen Maria Dufva har tillsammans med barnmorskan Frida Garell skrivit boken Värsta bästa tonåren. Vi ställde några frågor till henne.  Vad är det för bok?  ”Man kan säga att det är ett slags lexikon för tonåringar, om allt som man kan fundera på i tonåren”, säger Maria Dufva. ”Den är full av QR-koder […]

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Nyheter

Pappors drickande påverkar

En ny studie har undersökt om risken för att få drogproblem kan ha att göra med ens pappas drickande. De är nästan 65 000 personer med i studien. De har alla pappor som under åren 1969–1970 mönstrade inför att de skulle göra värnplikten. Vid mönstringen svarade de bland annat på frågor om alkoholkonsumtion. – Det är […]

Alkohol, Cannabis, Droger

Fråga

Hur farligt är det att blanda knark med medicin?

Det kan vara mycket farligt att blanda olika narkotiska preparat, alkohol och läkemedel. Det finns många olika läkemedel och många olika droger. Om substanserna påverkar samma delar av kroppen kan resultatet bli mycket farligt. Ett exempel är alkohol och tramadol, som är väldigt farligt att kombinera och kan leda till dödsfall. Det är för att […]

Alkohol, Amfetamin, Beroende, Cannabis, Heroin, Kokain, Läkemedel, Nätdroger, Tobak

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, efter det kommer tobak och andra nikotinprodukter (1,2,3). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Enligt en undersökning som genomfördes under 2021 var det 3,1 procent av befolkningen som svarade att de hade använt drogen under det senaste året (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Är det många ungdomar som använder droger i Sverige?

Med ordet drog menar vi alkohol, narkotika, doping och tobak. “Använda” kan innebära olika saker, till exempel använt en gång eller använder regelbundet. I CAN:s nationella skolundersökning menas “att använda” att ha använt en drog under det senaste året. Alkoholkonsumtionen bland svenska skolungdomar har minskat mycket sedan 2000. Rökning av vanliga cigaretter har också minskat […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Nyheter

Dramaserie på Tiktok

Ruset är den första svenska dramaserien på Tiktok. En av sakerna som de som gjort serien vill lyfta är att ungdomar idag dricker mindre alkohol än tidigare.

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Isabella Gripe är cannabisforskare. Hon har forskat om cannabis bland unga. ”En sak som jag tittat på är om cannabis ersätter alkohol, alltså om man istället för att dricka alkohol röker cannabis”, förklarar Isabella Gripe. ”Jag har också tittat på om det finns skillnader i användning av cannabis beroende på vad ens föräldrar har för […]

Cannabis

Fråga

Vilken är den farligaste drogen?

De droger som orsakar flest människors död varje år är tobak och alkohol. Det beror bland annat på att de är de vanligaste drogerna.

Alkohol, Amfetamin, Heroin, Kokain, Läkemedel

Nyheter

För lite drickande i Japan?

Precis som i många andra länder dricker unga i Japan mindre alkohol än vad deras föräldrar gör. Staten får därför in mindre och mindre skatt från försäljning av alkohol. Nu har det utlysts en tävling för att få in idéer som ska få unga vuxna i Japan att dricka mer alkohol. Källa: bbc

Alkohol

Fråga

Hur hjälper jag min förälder som dricker för mycket?

Du har inte ansvar för din förälder, även om det kan kännas så. Din förälder behöver inte vara beroende av alkohol för att drickandet ska vara ett problem.

Alkohol, Beroende

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol och våld var en del av vardagen hemma hos Oscar Frendig när han växte upp. Hans upplevelser från uppväxten blev till en teaterföreställning. “Föreställningen Oscar handlar om ett barn i tonårsåldern i ett hem där det förekommer alkoholmissbruk och misshandel bland vuxna. Barnet får tidigt ta hand om vuxna trots han fortfarande är ett […]

Alkohol, Problem i familjen

Sida

Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, köpa, sälja och tillverka.

Fråga

Är det vuxna eller ungdomar som använder mest droger?

Det finns många olika droger. Alkohol och tobak är exempel på lagliga droger. Det finns också olagliga droger, som narkotika. Ibland används ordet droger när man egentligen menar narkotika. Det är vuxna som använder mest droger (både olagliga och lagliga). De använder droger oftare än ungdomar, och använder även större mängder och fler sorter. Om […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Jag har läst att det är nyttigt att dricka lite vin ibland, stämmer det?

Nej. Det finns tidigare forskning som visar att en liten mängd alkohol kan verka skyddande mot olika hjärt-/kärlsjukdomar och diabetes. Den forskningen har dock kritiserats på senare tid. Det nuvarande forskningsläget framhåller snarare att det inte finns någon helt riskfri alkoholkonsumtion. Det mest hälsosamma är att inte dricka någon alkohol alls.

Alkohol

Fråga

Vad är det för skillnad mellan rattfylleri och sjöfylleri?

Rattfylleri är att ha för hög promille alkohol i blodet när man kör motordrivna fordon på land. Sjöfylleri är att ha för hög promille i blodet när man kör fordon på sjö eller hav. I Sverige går gränsen för både sjöfylleri och rattfylleri vid 0,2 promille alkohol i blodet. Gränsen för grovt brott går vid […]

Alkohol

Berättelse

Snack med socialtjänsten

Om man hör av sig till socialtjänsten och berättar att en förälder är beroende av alkohol eller andra droger, vad händer då? Och vad gör socialtjänsten? Hanna de Canesie är socialsekreterare och berättar om sitt jobb. Vad gör socialtjänsten? ”Socialtjänsten jobbar med barn, unga och familjer, men även med ekonomiskt bistånd (hjälp med pengar för […]

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Andreas jobbar med en stödchatt: ”De flesta tycker att det är skönt att vara anonyma”

Funderingar kring alkohol och andra droger är några bland många saker som besökarna på sidan killar.se hör av sig om. Killar.se riktar sig till killar i åldern 10–20 år. Deras anonyma stödchatt har öppet klockan 19–21 fem kvällar i veckan. Vilka är det som chattar med besökarna? ”Det är volontärer över hela Sverige. Det är […]

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen

Nyheter

Är det vanligt med lustgas?

På den senaste tiden har det skrivits mycket i tidningar och varit inslag på tv om att det finns de som använder lustgas för att bli berusade. Men hur vanligt är det? En undersökning som gjorts av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2022) visar att 6 procent av eleverna i nian har provat lustgas någon […]

Lustgas

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Det är mindre vanligt att fysiskt aktiva röker cigaretter, men mer vanligt att de spelar om pengar.

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Var tionde ungdom har en förälder som dricker för mycket

Ny forskning Ungefär 13 procent av ungdomar 15-16 år har en förälder som dricker för mycket alkohol. Det visar en nypublicerad artikel i tidskriften Drug and Alcohol Review. Den nya forskningsstudien visar att det är fler bland gruppen ungdomar som har en förälder som dricker för mycket alkohol som får medicin för ångest eller depression […]

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Cecilia föddes med FAS

Cecilia Johanssons mamma drack stora mängder alkohol när hon var gravid. Det gjorde att Cecilia föddes med alkoholrelaterade fosterskador (FAS).

Alkohol, Problem i familjen

Sida

Beroende

Man kan bli beroende av tobak, alkohol, andra droger, läkemedel och spel om pengar. Beroende leder ofta till andra problem i livet.

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Nyheter

Undersökning om ungdomar – varför?

Har du svarat på en enkät med frågor om till exempel alkohol och rökning? Då har du bidragit till kunskap! Vi har intervjuat Martina Zetterqvist, som jobbar med en stor undersökning om ungdomars erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning och boffning

Fråga

Hur många skadas och dör av narkotika per år?

Hur många som skadas av narkotika är svårt att svara på. Man kan däremot titta på statistik om hur många som har vårdats i hälso- och sjukvården för narkotikarelaterad vård. Bland individer som vårdats för problem relaterade till narkotika är användning av flera substanser i kombination vanligast, följt av opioder (1). Enligt en rapport från […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Statistik

Fråga

Finns det statistik över hur vanliga olika droger är bland ungdomar?

Ja, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) frågar varje år elever i årskurs nio och tvåan på gymnasiet om deras erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak, läkemedel och spel om pengar. Svaren sammanställs i rapporter som publiceras på CAN:s webbplats. Här hittar du statistik

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Fråga

Kan droger skada miljön?

Ja, både tillverkning och användning av alkohol, narkotika och tobak skadar och påverkar miljön. Odlingar av tobak och narkotika (och till viss del alkohol) bidrar exempelvis till skogsskövling. Det används även ofta bekämpningsmedel som är skadliga för miljön. En del av restavfallet från tillverkningen skadar både marken och dricksvattnet (1,2,3). Användning av tobak bidrar till […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Tobak

Berättelse

”Man slipper ha en hemlighet”

Att gå i stödgrupp hjälpte Lisa Broberg växte upp med en förälder som hade alkoholproblem. Att gå i stödgrupp var en av sakerna som hjälpte henne att känna sig mindre ensam om sina upplevelser. ”Vi har alltid haft mat på bordet och ordning och reda. Men man känner som barn om en vuxen person är […]

Alkohol, Problem i familjen

Sida

Om oss

På Drugsmart finns kunskap om alkohol, andra droger och spel.

Berättelse

Hur fungerar en stödgrupp?

Att gå i stödgrupp kan vara ett bra sätt att få ny kunskap, nya vänner och förhoppningsvis må bättre, trots att man påverkas negativt av att en förälder (eller någon annan vuxen i ens närhet) har problem kopplat till alkohol och andra droger. Stödgrupper kan fungera lite olika. Gemensamt är att man får lära sig […]

Problem i familjen

Nyheter

”Det går bra för många”

Två av tre ungdomar som har varit i kontakt med en så kallad Mariamottagning verkar bli av med sitt beroende. Forskaren Mats Anderberg på Linnéuniversitetet har följt en grupp ungdomar som hade kontakt med någon av tolv Mariamottagningar under 2016. Mariamottagningar är en öppenvårdsmottagningar som riktar sig till ungdomar som har problem med droger. När […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Droger, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Skiljer sig spel om pengar från annat beroende? Och hur blir man fri från det? Vi ställde några frågor till Linda Karlsson på Mini-Maria Södra Älvsborg.

Spel om pengar

Nyheter

Vad säger politikerna?

Är vitt snus ett problem? Ska eget bruk av cannabis avkriminaliseras? Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? I tidningen Alkohol & Narkotikas valenkät inför valet 2022 svarar alla riksdagspartierna på frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Läs alla frågorna och partiernas svar här.

Alkohol, Cannabis, Droger, Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Hur vanligt är problemspelande?

En ny rapport från CAN handlar om riskabelt spelande om pengar. Rapporten från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,2022) visar att 3 procent av eleverna som går i nian och 5 procent av eleverna i tvåan på gymnasiet spelar om pengar på ett sätt som riskerar att leda till spelberoende eller andra problem med spel […]

Spel om pengar

Berättelse

I stödgruppen kunde Malin känna igen sig i andra

När Malins mamma berättade att hennes pappa var beroende av alkohol, förstod Malin en del saker som hon inte förstått tidigare. I filmen berättar Malin om hur ett viktigt samtal hos skolsköterskan på gymnasiet. Det ledde till att hon fick hjälp att komma till en stödgrupp för andra som hade föräldrar med alkoholproblem eller andra […]

Alkohol, Beroende, Problem i familjen

Nyheter

Beror mindre drickande på individualism?

Alkoholforskare har länge försökt hitta svaret på frågan om varför ungdomar dricker allt mindre. I en europeisk undersökning har man sett att drickandet det senaste åren minskat i vissa länder, men inte i andra. En teori nu är om det kan ha att göra med att ungdomar ser sig mer som individer med eget ansvar […]

Alkohol

Nyheter

Förändring i vilka som söker stöd

Det är fler än tidigare i åldern 18–24 år som hör av sig till Spelberoendes Riksförbund för att få stöd kring problem med spel om pengar.

Spel om pengar

Berättelse

”Vi följer ungdomar genom livet”

Forskning om ungdomar Forskarna Jonas Raninen och Peter Larm jobbar med ett forskningsprojekt om ungdomar som heter Futura01. De berättar om vad det handlar om. ”Vi följer flera tusen personer från hela Sverige som är födda 2001”, berättar Jonas. ”Det gör vi för att se hur deras liv utvecklar sig, hur de mår. Om de […]

Alkohol, Statistik

Sida

Problem i familjen

Många barn växer upp i familjer där det finns problem med alkohol eller andra droger. Det märks inte alltid utåt och barn kan reagera väldigt olika på situationen hemma. Alla har rätt till en trygg uppväxt och det finns olika stöd att få.

Fråga

Är energidryck farligt?

Energidryck är ett samlingsnamn för läskedrycker som ofta är söta och innehåller koffein. De kan även innehålla bland annat glukuronolakton, taurin och B-vitaminer. Olika märken och typer av energidrycker har olika innehåll. När de dricks i mindre mängder är de inte farliga. Men man kan må dåligt om man dricker för mycket (1). Människor reagerar […]

Energidryck