Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 16 resultat

Fråga

Finns det statistik över hur vanliga olika droger är bland ungdomar?

Ja, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) frågar varje år elever i årskurs nio och tvåan på gymnasiet om deras erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak, läkemedel och spel om pengar. Svaren sammanställs i rapporter som publiceras på CAN:s webbplats. Här hittar du statistik

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Nyheter

Ny forskning om snusning

De som snusar har mycket större risk att dö i förtid än de som inte snusar. Detta visar forskaren Marja Lisa Byhamres forskning. Den största risken hon har sett var för hjärt- och kärlsjukdomar, men det var även en större risk för förtida död vid till exempel cancer. Det är när det väl händer någonting, […]

Tobak och nikotin

Fråga

Vid vilken ålder är det vanligast att testa alkohol första gången?

Det verkar vara på gymnasiet som de flesta provar alkohol för första gången. CAN: nationella skolundersökning som genomförs varje år visade 2022 att bland tvåorna på gymnasiet var det 71 procent som hade druckit alkohol någon gång i livet. Bland niorna var det 44 procent svarade hade druckit alkohol någon gång i livet. År 2022 […]

Alkohol, Statistik

Fråga

Hur påverkar droger samhället?

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av av alkohol drabbar inte bara den som använt det. Även personer runt omkring och samhället i stort påverkas. Till exempel kan ekonomiska problem och utanförskap drabba även de närstående. Det kan liksom våld, skadegörelse och (drog)rattfylleri göra (1). […]

Beroende

Fråga

Hur mycket kostar alkoholen samhället?

Alkoholens samhällskostnader uppskattas överstiga 100 miljarder kronor årligen. En beräkning som gjorts på uppdrag av Systembolaget kom fram till att de samlade kostnaderna av alkoholkonsumtionen är cirka 103 miljarder kronor för 2017 (1). Då har man räknat med kostnader inom vård och socialtjänst för behandling av sjukdomar, skador och alkoholproblem missade intäkter till följd av […]

Alkohol

Fråga

Hur många skadas och dör av narkotika per år?

Hur många som skadas av narkotika är lite svårt att svara på. Det man kan se är egentligen hur många som vårdas. Vård för diagnoser relaterade till alkohol (som dock inte är narkotika), flera substanser i kombination och opioder är vanligast. I Sverige 2019 fick 40 440 personer vård för saker som på något sätt […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Statistik

Fråga

Hur många är det som röker i Sverige och i världen?

I världen Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det finns 1,3 miljarder rökare i världen och att hälften av dessa kommer att dö på grund av sin rökning (1). Tobaksrökning beräknas döda mer än åtta miljoner människor världen över varje år. Sju miljoner dör av sin rökning och utöver det dör 1,2 miljoner på grund av passiv […]

Statistik, Tobak

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, följt av tobak och andra nikotinprodukter (1). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Cannabis används av ca 3 procent av befolkningen (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de används illegalt (utan läkarordination). Narkotikaklassade smärtstillande läkemedel utan läkares ordination är den näst vanligaste narkotikatypen (2,8 procent). Efter […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Är olika droger lika vanliga i hela världen?

Det finns skillnader mellan länder och olika delar av världen hur mycket olika droger används. Nedan beskrivs ett urval av dessa skillnader (men inte alla). Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Men de flesta i världen använder inte alkohol. Saker som ålder, kön, hälsa, hur rikt landet är, livsstil, religion och kulturella normer påverkar användning […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak