Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 15 resultat

Fråga

Finns det statistik över hur vanliga olika droger är bland ungdomar?

Ja, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) frågar varje år elever i årskurs nio och tvåan på gymnasiet om deras erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak, läkemedel och spel om pengar. Svaren sammanställs i rapporter som publiceras på CAN:s webbplats. Här hittar du statistik

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Nyheter

Ny forskning om snusning

De som snusar har mycket större risk att dö i förtid än de som inte snusar. Detta visar forskaren Marja Lisa Byhamres forskning. Den största risken hon har sett var för hjärt- och kärlsjukdomar, men det var även en större risk för förtida död vid till exempel cancer. Det är när det väl händer någonting, […]

Tobak och nikotin

Fråga

Vid vilken ålder är det vanligast att testa alkohol första gången?

Det verkar vara på gymnasiet som de flesta provar alkohol för första gången. CAN: nationella skolundersökning som genomförs varje år visade 2022 att bland tvåorna på gymnasiet var det 71 procent som hade druckit alkohol någon gång i livet. Bland niorna var det 44 procent svarade hade druckit alkohol någon gång i livet. År 2022 […]

Alkohol, Statistik

Fråga

Hur påverkar droger samhället?

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av av alkohol drabbar inte bara den som använt det. Även personer runt omkring och samhället i stort påverkas. Till exempel kan ekonomiska problem och utanförskap drabba även de närstående. Det kan liksom våld, skadegörelse och (drog)rattfylleri göra (1). […]

Beroende

Fråga

Hur många skadas och dör av narkotika per år?

Hur många som skadas av narkotika är svårt att svara på. Man kan däremot titta på statistik om hur många som har vårdats i hälso- och sjukvården för narkotikarelaterad vård. Det är vanligast att ha vårdats för problem relaterade till alkohol (som dock inte är narkotika). Bland individer som vårdats för problem relaterade till narkotika […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Statistik

Fråga

Hur många är det som röker i Sverige och i världen?

I världen Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att det finns ungefär 1,3 miljarder rökare i världen. Varje år orsakar tobak 8 miljoner dödsfall. Mer än 7 miljoner av dessa dödsfall är på grund av direkt användning av tobak (till exempel att röka cigaretter). Ungefär 1,2 miljoner dödsfall sker på grund av passiv rökning. Passiv rökning är […]

Statistik, Tobak

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, efter det kommer tobak och andra nikotinprodukter (1,2,3). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Enligt en undersökning som genomfördes under 2021 var det 3,1 procent av befolkningen som svarade att de hade använt drogen under det senaste året (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Är olika droger lika vanliga i hela världen?

Det finns skillnader mellan länder och olika delar av världen hur mycket olika droger används. Här beskrivs några (men inte alla) skillnader. Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Siffror från WHO (Världshälsoorganisationen) visar dock att de flesta människor inte har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Saker som påverkar användning av alkohol är till […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Hur många är det som dör av rökning varje år?

Tobaksrökning ökar risken för många sjukdomar. Till exempel många typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar och infektioner i andningsorganen. I en beräkning av åren 2010-2012 dog 12 000 personer per år i Sverige på grund av rökning. Ungefär 100 000 andra personer per år insjuknade i rökrelaterade sjukdomar (1). Att utsättas för andras tobaksrök […]

Statistik, Tobak