Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 13 av 13 resultat

Fråga

Finns det statistik över hur vanliga olika droger är bland ungdomar?

Ja, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) frågar varje år elever i årskurs nio och tvåan på gymnasiet om deras erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak, läkemedel och spel om pengar. Svaren sammanställs i rapporter som publiceras på CAN:s webbplats. Här hittar du statistik

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Fråga

Hur många är det som röker i Sverige och i världen?

I världen Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att det finns ungefär 1,3 miljarder rökare i världen. Varje år orsakar tobak 8 miljoner dödsfall. Mer än 7 miljoner av dessa dödsfall är på grund av direkt användning av tobak (till exempel att röka cigaretter). Ungefär 1,2 miljoner dödsfall sker på grund av passiv rökning. Passiv rökning är […]

Statistik, Tobak

Fråga

Hur många skadas och dör av narkotika per år?

Hur många som skadas av narkotika är svårt att svara på. Man kan däremot titta på statistik om hur många som har vårdats i hälso- och sjukvården för narkotikarelaterad vård. Bland individer som vårdats för problem relaterade till narkotika är användning av flera substanser i kombination vanligast, följt av opioder (1). Enligt en rapport från […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Statistik

Fråga

Vid vilken ålder är det vanligast att testa alkohol första gången?

Det verkar vara på gymnasiet som de flesta provar alkohol för första gången.

CAN:s nationella skolundersökning som görs varje år visade 2023 att det var 73 procent bland tvåorna på gymnasiet som hade druckit alkohol någon gång.

Alkohol, Statistik

Fråga

Hur påverkar droger samhället?

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av alkohol och andra droger drabbar den som använt det, samhället och personer runt omkring personen.

Beroende

Fråga

Varför röker man om man vet att det är farligt?

Varför man börjar röka kan ha många olika orsaker. Det kan exempelvis handla om att man är nyfiken, att det känns spännande eller att ens kompisar gör det. Från början kanske man inte tänker på riskerna med rökning och tänker inte heller på att man kan blir beroende. Nikotin som finns i cigaretter och ofta […]

Tobak

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, efter det kommer tobak och andra nikotinprodukter (1,2,3). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Enligt en undersökning som genomfördes under 2021 var det 3,1 procent av befolkningen som svarade att de hade använt drogen under det senaste året (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Sida

Om oss

På Drugsmart finns kunskap om alkohol, andra droger och spel.

Sida

Samhälle

Här har vi samlat kunskap som berör droger i allmänhet.

Sida

Dopning

Dopning är ett samlingsnamn för användning av hormonpreparat och andra läkemedel för att öka musklernas styrka och volym. Dopning anses vara ett samhällsproblem, eftersom det också är förekommer utanför tävlingsidrotten, till exempel på gym.

Fråga

Är olika droger lika vanliga i hela världen?

Det finns skillnader mellan länder och olika delar av världen hur mycket olika droger används. Här beskrivs några (men inte alla) skillnader. Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Siffror från WHO (Världshälsoorganisationen) visar dock att de flesta människor inte har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Saker som påverkar användning av alkohol är till […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Nyheter

Ny forskning om snusning

De som snusar har mycket större risk att dö i förtid än de som inte snusar. Detta visar forskaren Marja Lisa Byhamres forskning. Den största risken hon har sett var för hjärt- och kärlsjukdomar, men det var även en större risk för förtida död vid till exempel cancer. Det är när det väl händer någonting, […]

Tobak och nikotin