Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 11 resultat

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Fråga

Finns någon statistik över användningen av droger bland ungdomar under de senaste åren?

Ja, CAN publicerar statistik över skolelevers drogvanor varje år. Exempelvis visar 2017 års undersökning att 10 procent av eleverna i årskurs 9 röker, 40 procent har druckit alkohol de senaste 12 månaderna och 6 procent har använt narkotika någon gång. Tittar man på motsvarande siffror för elever i gymnasiets år 2 så är de 24 procent (rökning), 74 […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Sida

Samhälle

Här har vi samlat kunskap som berör droger i allmänhet.

Sida

Nyheter

Intressanta nedslag om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Sida

Dopning

Dopning är ett samlingsnamn för användning av hormonpreparat och andra läkemedel för att öka musklernas styrka och volym. Dopning anses vara ett samhällsproblem, eftersom det också är förekommer utanför tävlingsidrotten, till exempel på gym.

Sida

Hem

Fråga

Finns det många alkoholister i sverige?

Det finns många olika termer som används för att beskriva alkoholproblem. Alkoholist är en term som kan vara svår att använda sig av, då det inte finns någon tydlig definition av vad det egentligen innebär. Vissa som upplever alkoholproblem kallar sig “alkoholist” och beskriver sitt förhållande till alkohol som en överkänslighet. Vissa anser att det […]

Alkohol, Beroende

Fråga

Hur många dör av alkohol i Sverige varje år?

Enligt socialstyrelsens dödsorsaksregister dog 1 936 personer av alkoholrelaterade orsaker år 2017. Av dessa var 1463 män och 473 kvinnor. Det är dock en svår fråga att svara på då många dödsfall beror på flera faktorer av vilka alkoholkonsumtion kan spela en direkt avgörande eller mer bidragande roll. Det är även så att en stor […]

Alkohol, Statistik

Fråga

Vad har missbruk för påverkan på samhället?

Samhället påverkas på många sätt av missbruk. Användandet av alkohol och tobak är det vanligaste folkhälsoproblemet vi har i Sverige. Det krävs mycket resurser i form av vård och stöd för människor som lever med missbruk eller i en relation med någon som missbrukar. Sjukdomar relaterade till rökning är även det ett allvarligt problem om […]

Beroende

Fråga

Hur går det till när man klassar en substans som narkotika?

I Sverige har vi ett system där vi klassificerar varje substans för sig. Klassificeringen genomförs av två myndigheter, Läkemedelsverket har ansvaret för narkotikaklassade läkemedel och Folkhälsomyndigheten har ansvaret för narkotika som inte används som läkemedel. Om någon av de två myndigheterna tycker att en substans ska narkotikaklassas så föreslår de det för regeringen, som sedan fattar beslut. Folkhälsomyndigheten har också […]

Läkemedel