Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 14 resultat

Fråga

Finns det statistik över hur vanliga olika droger är bland ungdomar?

Ja, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) frågar varje år elever i årskurs nio och tvåan på gymnasiet om deras erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak, läkemedel och spel om pengar. Svaren sammanställs i rapporter som publiceras på CAN:s webbplats. Här hittar du statistik

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Fråga

Hur påverkar droger samhället?

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av av alkohol drabbar inte bara den som använt det. Även personer runt omkring och samhället i stort påverkas. Till exempel ekonomiska problem och utanförskap kan drabba även de närstående, liksom våld, skadegörelse och (drog)rattfylleri (1). Problem som har […]

Beroende

Fråga

Hur mycket kostar alkoholen samhället?

Alkoholens samhällskostnader uppskattas överstiga 100 miljarder kronor årligen. En beräkning som gjorts på uppdrag av Systembolaget kom fram till att de samlade kostnaderna av alkoholkonsumtionen är cirka 103 miljarder kronor för 2017 (1). Då har man räknat med kostnader inom vård och socialtjänst för behandling av sjukdomar, skador och alkoholproblem missade intäkter till följd av […]

Alkohol

Fråga

Hur många skadas och dör av narkotika per år?

Hur många som skadas av narkotika är lite svårt att svara på. Det man kan se är egentligen hur många som vårdas. Vård för diagnoser relaterade till alkohol (som dock inte är narkotika), flera substanser i kombination och opioder är vanligast. I Sverige 2019 fick 40 440 personer vård för saker som på något sätt […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Statistik

Fråga

Hur många är det som röker i Sverige och i världen?

I världen Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att det finns 1,3 miljarder rökare i världen och att hälften av dessa kommer att dö på grund av sin rökning (1). Tobaksrökning beräknas döda mer än åtta miljoner människor världen över varje år. Sju miljoner dör av sin rökning och utöver det dör 1,2 miljoner på grund av passiv […]

Statistik, Tobak

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, följt av tobak och andra nikotinprodukter (1). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Cannabis används av ca 3 procent av befolkningen (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de används illegalt (utan läkarordination). Narkotikaklassade smärtstillande läkemedel utan läkares ordination är den näst vanligaste narkotikatypen (2,8 procent). Efter […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Är olika droger lika vanliga i alla länder?

Det finns skillnader mellan länder och kontinenter hur mycket olika droger används. Nedan beskrivs några skillnader. Det finns många länder och många droger så det här är ett urval. Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Men de flesta i världen använder inte alkohol. Saker som ålder, kön, hälsoläge, hur rikt landet är, livsstil, religion och […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Hur många är det som dör av rökning varje år?

Tobaksrökning ökar risken för många sjukdomar, till exempel många typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar och infektioner i andningsorganen. I en beräkning av åren 2010-2012 dog 12 000 personer per år i Sverige på grund av rökning. I samma beräkning såg man att runt 100 000 andra personer per år insjuknade i rökrelaterade sjukdomar. […]

Statistik, Tobak

Sida

Samhälle

Här har vi samlat kunskap som berör droger i allmänhet.