Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 100 av 125 resultat

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Skiljer sig spel om pengar från annat beroende? Och hur blir man fri från det? Vi ställde några frågor till Linda Karlsson på Mini-Maria Södra Älvsborg.

Spel om pengar

Fråga

När är man beroende?

Beroende definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett sjukdomstillstånd. När man är beroende räcker kanske inte enbart den egna viljan längre för att styra hur ofta eller hur mycket droger som används. Det kan kännas som att man tappar kontrollen. Droger påverkar signalsubstanser och belöningssystemet i hjärnan (1). Det gör att det kan kännas som att […]

Alkohol, Beroende

Fråga

Vad är det för ämnen som gör att man blir beroende av knark?

De substanser som skapar beroende i narkotika är olika från preparat till preparat. Därför är det olika hur narkotikasorterna påverkar olika delar av hjärnan och dess signalsystem. Något som är gemensamt för många narkotikasorter är deras förmåga att öka mängden dopamin i hjärnans belöningssystem. Det gör att vi känner stark tillfredsställelse. Det förklarar inte beroendetillståndet […]

Beroende

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Michaela var fast i beroende i många år. Det höll på att kosta henne livet. ”Sträcker man ut en hand och frågar kan man få bra hjälp”, säger Michaela Jernberg. Men det tog tid innan hon bad om hjälp för att kunna ta sig ur sitt beroende. Hon testade cannabis första gången som 13-åring. ”En […]

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Nyheter

Göra tv av beroende

Kan man göra tv av beroende? Under våren har programmet Behandlingen gått på Kanal 5 och Discovery +. – Vi ville sätta ihop Sveriges bästa behandlings­team och verkligen hjälpa personer med missbruk och beroendeproblematik, säger Lisen Lindahl, producent för realityserien Behandlingen. Personerna som var med i Behandlingen var bland annat låtskrivaren Lancelot Hedman och artisten […]

Alkohol, Cannabis, Droger, Läkemedel, Missbruk

Nyheter

Spelberoende i fokus i rättegång

Det var nyligen en väldigt speciell rättegång mellan en person som spelat om pengar och ett spelbolag. Personen tyckte att spelbolaget borde ha förstått att han var inne i ett spelberoende eftersom han gjorde av med så mycket pengar, mycket mer än han tjänade. Han hade spelat för nästan fem miljoner kronor. Spelbolaget menade att […]

Spel om pengar

Fråga

Är LSD beroendeframkallande?

LSD är en hallucinogen drog. Användning av hallucinogener leder inte till beroende, men kan ge andra besvärliga symtom.

Beroende, LSD och andra hallucinogener

Fråga

Varför blir vissa beroende?

Det kan finnas flera olika orsaker till varför vissa får problem med droger och spel om pengar och andra inte. Forskare har tittat på vad som ökar och minskar risken för drogproblem och spelproblem. Det är dels saker som har med personen själv att göra. Till exempel gener eller om man har ett utåtagerande eller […]

Alkohol

Berättelse

Olivias pappa var beroende av alkohol

Under julhelgen när Olivia gick i nian försvann hennes pappa efter ett bråk mellan föräldrarna. Vad säger man när man kommer tillbaka till skolan och alla frågar hur jullovet varit? Hur klarar man av skolan när man varje dag letar efter och oroar sig för sin pappa? I filmen berättar Olivia om hur hon gjorde […]

Alkohol, Problem i familjen

Sida

Beroende

Man kan bli beroende av tobak, alkohol, andra droger, läkemedel och spel om pengar. Beroende leder ofta till andra problem i livet.

Fråga

Är alkoholism ärftligt?

Risken för att utveckla beroende av just alkohol är till stor del ärftlig. Men det betyder inte att någon kommer att bli beroende av alkohol för att den har en förälder som är/har varit det.

Alkohol, Beroende

Fråga

Är det större risk att börja med droger om ens föräldrar använder droger?

Risken att drabbas av drogberoende är större om ens föräldrar är eller har varit drogberoende. Det betyder inte att det är förutbestämt eller ens att risken är stor.

Beroende

Fråga

Hur påverkar droger samhället?

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av alkohol och andra droger drabbar den som använt det, samhället och personer runt omkring personen.

Beroende

Fråga

Varför är det svårt att sluta med droger?

Droger är beroendeframkallande. Det betyder att droger framkallar ett beteende där den som använder drogen förlorar kontrollen över hur ofta och hur mycket den använder drogen.

Beroende

Fråga

Vad är det för skillnad mellan narkotika och knark?

När man säger knark menar man oftast narkotika. Narkotika är läkemedel eller andra ämnen med beroendeframkallande egenskaper eller som framkallar rus.

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kat, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Vad är tramadol?

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som tillhör droggruppen opioider. Läkemedlet används inom sjukvården för att lindra smärta. Tramadol är oftast i form av tabletter eller kapslar (1,2). Eftersom läkemedlet är narkotikaklassat är det olagligt att använda det utan att läkare har skrivit ut  det åt en, eller att använda mer än vad läkare skrivit ut. […]

Läkemedel

Fråga

Hur går det till när man klassar något som narkotika?

I Sverige har vi ett system där vi klassificerar varje substans för sig. det är två myndigheter som gör klassificeringen: Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Läkemedelsverket har ansvaret för att narkotikaklassa substanser som finns i läkemedel. När ett läkemedel narkotikaklassats krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut det ur landet. Det krävs också tillstånd för […]

Läkemedel

Fråga

Vad är definitionen av alkoholism?

Det finns ingen definition av begreppet alkoholism eftersom det inte är någon medicinsk term. Organisationen Anonyma Alkoholister (AA) har bland annat samtalsgrupper för personer som vill sluta dricka alkohol. De använder begreppet alkoholism för att beskriva ett sjukligt förhållande till alkohol. AA beskriver att alkoholism innebär att man inte kan bestämma när man ska dricka, […]

Alkohol, Beroende

Fråga

Varför röker man om man vet att det är farligt?

Varför man börjar röka kan ha många olika orsaker. Det kan exempelvis handla om att man är nyfiken, att det känns spännande eller att ens kompisar gör det. Från början kanske man inte tänker på riskerna med rökning och tänker inte heller på att man kan blir beroende. Nikotin som finns i cigaretter och ofta […]

Tobak

Fråga

Vad är kratom?

Kratom kommer från ett högt tropiskt träd som heter Mitragyna speciosa och växer i Sydostasien. Den vanligaste användningen är att färska eller torkade kratomblad tuggas, eller så bryggs te av bladen.

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Heroin, Kokain, Läkemedel

Sida

Spel om pengar

Spel om pengar kan vara allt från en trisslott till att spela på nätkasino. För att få spela om pengar måste man vara myndig. En del som spelar om pengar får spelproblem och en del blir även beroende.

Nyheter

Stöd till personer som använder tramadol i Malmö

De som får behandling för beroende och använder tramadol avbryter oftare sin behandling. Det visar en studie gjord på mottagningen Maria Malmö, som riktar sig till personer under 25 år. De har gjort jämförelser mellan två grupper som fått behandling för beroende hos dem. I den ena gruppen ingick de som använde tramadol. De flesta […]

Läkemedel

Fråga

Kan man ta bort ångest och oro med alkohol?

Ibland kan det kännas som att alkohol för tillfället minskar oro och ångest. Men i längden förvärrar det. Att använda alkohol för att dämpa ångest och oro kan leda till beroende och ge allvarliga skador på kroppen och den psykiska hälsan. Vissa använder alkohol för att till exempel undvika obehagliga eller jobbiga känslor, ångest, smärtsamma, […]

Alkohol

Fråga

Hur hjälper jag min förälder som dricker för mycket?

Du har inte ansvar för din förälder, även om det kan kännas så. Din förälder behöver inte vara beroende av alkohol för att drickandet ska vara ett problem.

Alkohol, Beroende

Fråga

Hur många barn lever i familjer med alkoholproblem?

Alkohol påverkar människor och deras familjer på olika sätt. Inte alla som har problem med alkohol söker vård. Det gör att det är svårt att veta hur vanligt det är. Det finns olika beräkningar på hur många barn som växer upp i familjer där någon vuxen har alkoholproblem. CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har gjort […]

Alkohol, Beroende

Fråga

Hur påverkar droger livet?

Droger påverkar livet både på kort och lång sikt. Det påverkar de som använder drogerna, men också de runtomkring, till exempel familj och vänner. Beroendeframkallande substanser kan bland annat påverka ens: omdöme förmåga att fatta beslut motorik inlärning minne Droger påverkar både fysiskt (kroppen och hjärnan) och socialt (relationer, skolgång och annat). Det är extra […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Vad händer när man dricker alkohol medan man växer?

Hur kroppen påverkas är individuellt. Det beror också på hur ofta och hur mycket en person dricker alkohol (1,2). Alkohol kan orsaka skador oavsett ålder. En ung människas kropp och hjärna är känsligare eftersom den fortfarande är under utveckling. Hjärnan utvecklas fram till 25 års ålder. Att dricka alkohol kan störa utvecklingen och orsaka skador […]

Alkohol

Fråga

Vilka biverkningar kan man få av GHB?

GHB är ett kemiskt lösningsmedel som används som berusningsmedel och drog (1). Biverkningar från GHB är dosberoende (beror på hur mycket som tas). Exempel på biverkningar är: Illamående Rörelsesvårigheter Dåsighet Långsam hjärtfrekvens (2) Det är vanligt med snedtändning där användaren blir motoriskt orolig, förvirrad, aggressiv och stökig. Vid överdosering försämras andningen. I värsta fall kan […]

GHB

Berättelse

Snack med socialtjänsten

Om man hör av sig till socialtjänsten och berättar att en förälder är beroende av alkohol eller andra droger, vad händer då? Och vad gör socialtjänsten? Hanna de Canesie är socialsekreterare och berättar om sitt jobb. Vad gör socialtjänsten? ”Socialtjänsten jobbar med barn, unga och familjer, men även med ekonomiskt bistånd (hjälp med pengar för […]

Alkohol, Problem i familjen

Fråga

Hur hjälper jag min vän att sluta med droger?

Den som ska sluta med droger, måste själv vilja det, och det är aldrig någon annans fel eller ansvar att få en person att sluta. Däremot är det väldigt fint att försöka hjälpa och prata med din vän. Du kan beskriva att du är orolig för vännen och hur användandet av droger påverkar er relation. […]

Beroende

Fråga

Hur hjälper jag min kompis att sluta röka cannabis?

Om du känner dig orolig för din kompis är det bra om du berättar det. Om du vet att ni är flera som oroar er kan ni prata ihop er och stötta från flera håll. Bär inte på oron själv. 

Cannabis

Sida

Läkemedel

Läkemedel som är receptbelagda och narkotikaklassade är olagliga att använda om man inte fått dem utskrivna av läkare. Man kan bli beroende av vissa läkemedel.

Berättelse

”Jag frågade mig själv: Hur mår jag som bäst?”

Vincent började självmedicinera med cannabis. Det gick över i ett beroende, som han till slut tog sig ur. Vincents drogproblem började som självmedicinering med cannabis för hans ADHD och tourettes. Tankarna om att han ville sluta med drogerna kom redan när han var 17 år, men det tog många år att faktiskt sluta. ”Det har […]

Beroende, Cannabis

Fråga

Hur märker man att en person tar droger?

Det kan vara väldigt olika från person till person. Den direkta och långsiktiga påverkan på kroppen kan också skilja sig mellan olika droger. En person som använder och är beroende av droger kan få skador på kroppen. Det kan också påverka personens sociala liv negativt. Personen kan till exempel prioritera att använda och få tag […]

Cannabis, Övrig

Fråga

Vad är farligast av alkohol och cannabis?

Både alkohol och cannabis ger skador på både kort och lång sikt. Det finns mer forskning på hur alkohol skadar kroppen än vad det finns på hur cannabis skadar kroppen.

Alkohol, Cannabis

Fråga

Är cannabis skadligt för ungdomar?

Ja, cannabis är en narkotikaklassad drog som kan påverka hälsan negativt. Cannabis är beroendeframkallande och påverkar olika personer på olika sätt (1). Att använda cannabis när man är ung ökar risken för allvarliga och långvariga biverkningar. Saker som påverkar vilka effekter cannabis får på kroppen och hjärnan är: hur många gånger personen använder cannabis hur […]

Cannabis

Fråga

Hur många barn till alkoholister finns det i Sverige?

Att ha ett problematiskt förhållande till alkohol kan se olika ut. Inom hälso- och sjukvården kallas det för substansberoende, skadligt bruk eller riskbruk (1). En rapport som CAN släppte 2019 visar att ungefär 20 procent av alla barn i Sverige (upp till 430 000 barn) någon gång under uppväxten har haft minst en förälder med […]

Alkohol, Beroende

Fråga

Är det större eller mindre risk att börja röka för den som snusar?

Bland personer som snusar eller använder e-cigaretter (elektroniska cigaretter) är det fler som med tiden börjar röka om man jämför med personer som inte använder dessa produkter (1). Nikotin, som finns i snus och många typer av e-cigaretter, är kraftigt beroendeframkallande. I större mängder är det giftigt (2).

Tobak

Fråga

Kan man få en hjärnskada om man dricker mycket alkohol, förlorar man hjärnceller?

Att konsumera alkohol är förknippat med ökad risk att drabbas av skador och sjukdomar. Det kan också orsaka skador på både hjärnan och dess celler. Varje gång en person dricker sig berusad påverkas hjärnans funktioner negativt, bland annat nervcellernas funktioner och livslängd. Om en person dricker mycket alkohol kan det leda till permanenta hjärnskador som […]

Alkohol

Fråga

Vad är en drog?

Det beror på vem du frågar. Olika aktörer har olika definitioner för vad de kallar “droger”. Exempel på detta är: Umo.se och 1177 Vårdguiden använder ordet drog synonymt med narkotika (1, 2) Nationalencyklopedin inkluderar till och med kaffe som en drog (3) På Drugsmart använder vi “drog” för alla substanser som ger rus och/eller är […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, GHB, Heroin, Kat, Kokain, Läkemedel

Fråga

Vad beror återfall på?

Återfall är vanliga när någon försöker sluta använda en drog. Återfall, eller bakslag i processen mot drogfrihet, är ofta en del i lärandeprocess det innebär att börja leva sitt liv på ett annat sätt än personen är van vid. Att sluta använda en drog innebär att hantera begäret. Ofta kräver det mycket förberedelse och att […]

Beroende

Fråga

Vad har snus för biverkningar?

När man snusar sprids tusentals ämnen ut i kroppen via blodet. Detta kan skada kroppen. En del ämnen ökar risken att få cancer. Man kan bli beroende av både vitt snus och brunt snus (1). Snus skadar tandköttet. På lång sikt ökar det risken för tandlossning. Snusning ger även ökad risk för cancer i: Munhålan […]

Tobak

Fråga

Varför finns åldersgräns på alkohol?

Åldersgränser är till för att skydda unga från att skadas av alkohol, både på kort och lång sikt. Det finns studier som visar att en tidig alkoholdebut kan öka risken för beroende och skador (1). För att minska risken för skador av alkohol har man bland annat sett över vad det finns för riskfaktorer i […]

Alkohol

Fråga

Vilka olyckor är vanliga när man har druckit alkohol?

Att dricka alkohol ökar risken för olyckor. Alkohol är inblandat i 80 procent av alla våldsbrott. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor är det ungefär en femtedel som har alkohol i kroppen.

Alkohol, Statistik

Fråga

Hur skadas kroppen av narkotika?

Narkotika kan skada kroppen allvarligt på olika sätt. Hur kroppen skadas beror bland annat på vilken typ av narkotika som används och hur narkotikan används.

Övrig

Fråga

Vad är morfin och vem uppfann det?

Morfin tillhör droggruppen opioider och används vanligen som smärtstillande läkemedel inom vården.

Läkemedel

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Sida

Drugsmarts ordlista

Här hittar du förklaringar på ord och facktermer som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Sida

Heroin

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. De är smärtstillande, har berusande egenskaper och är beroendeframkallande.

Berättelse

Skolkuratorn: ”Vi brukar vara bra på att fråga och sätta igång samtal”

Inga problem är för små Det finns inga problem som är för små för att gå till skolkuratorn med, menar Christine Brännvall. Hon är skolkurator på en skola i Kiruna och berättar om sitt jobb. ”Det jag gör mest är att ha stödsamtal med elever. Sedan är jag ett bollplank för andra som jobbar på […]

Alkohol, Beroende, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Idas mamma valde drogerna

När Ida var liten var hennes mamma beroende av alkohol och heroin. I perioder kunde hon försvinna, vilket skapade mycket oro.

Problem i familjen

Berättelse

I stödgruppen kunde Malin känna igen sig i andra

När Malins mamma berättade att hennes pappa var beroende av alkohol, förstod Malin en del saker som hon inte förstått tidigare. I filmen berättar Malin om hur ett viktigt samtal hos skolsköterskan på gymnasiet. Det ledde till att hon fick hjälp att komma till en stödgrupp för andra som hade föräldrar med alkoholproblem eller andra […]

Alkohol, Beroende, Problem i familjen

Fråga

Är det farligare att röka vattenpipa än att röka cigaretter?

Vissa tror att det är farligare att röka cigaretter än vattenpipa på grund av de olika fruktsmakerna som finns, och att vattnet i vattenpipan skulle filtrera bort farliga ämnen. Det stämmer inte. Att röka vattenpipa kan leda till beroende och skada hälsan. Precis som cigaretter innehåller röken från vattenpipan skadliga, giftiga ämnen som bland annat […]

Beroende, Tobak

Fråga

Är det olagligt att sälja alkohol till ungdomar?

Åldersgränsen för att köpa starköl, vin och sprit på Systemet (Systembolaget) är 20 år. Det är olagligt för någon i en Systembolagsbutik att sälja alkohol till någon som är yngre. Därför ber personal på Systemet om legitimation för att kontrollera åldern på den som vill handla. Folköl kan köpas i matbutiker. Åldersgränsen för det är […]

Alkohol, Lag och rätt

Fråga

Hur gör man för att sluta snusa?

Det finns flera olika hjälpmedel och stöd för den som vill sluta snusa. Man kan till exempel få stöd från skolsköterskan, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen. Sluta-röka-linjen hjälper också personer som vill sluta snusa. Den har telefonnummer 020-840000 (1). Sluta-röka-linjen har flera tips till den som vill sluta snusa. En del vill sluta tvärt. Andra tycker att […]

Tobak

Fråga

Hur många dör av alkohol i Sverige varje år?

Alkohol ökar risken för olika skador och sjukdomar. Alkohol är en av de vanligaste orsakerna till för tidig död, både i Sverige och i världen.

Alkohol, Statistik

Fråga

Hur många promille man får ha i blodet för att köra ett fordon?

Rattfylleri är när en person kör ett motordrivet fordon (till exempel en bil eller moped) med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller om man har narkotika i blodet. Gällande läkemedel, som i vissa fall också kan påverka körförmågan, är det bästa att fråga  läkaren som skrivit ut läkemedlet om man kan köra bil när […]

Alkohol, Lag och rätt

Berättelse

Hur fungerar en stödgrupp?

Att gå i stödgrupp kan vara ett bra sätt att få ny kunskap, nya vänner och förhoppningsvis må bättre, trots att man påverkas negativt av att en förälder (eller någon annan vuxen i ens närhet) har problem kopplat till alkohol och andra droger. Stödgrupper kan fungera lite olika. Gemensamt är att man får lära sig […]

Problem i familjen

Fråga

Vem bestämmer vad som är en drog?

Droger är ämnen, substanser eller preparat som är beroendeframkallande och/eller ger något form av rus. Det finns både lagliga och olagliga droger. Alkohol och nikotin är exempel på lagliga droger. Cannabis och kokain är exempel på narkotika. Narkotika är olagligt att använda. Vissa läkemedel kan innehålla narkotikaklassade ämnen. För att få använda dessa läkemedel behöver […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Kan man dela in droger i olika grupper/kategorier?

Ja, man kan dela upp droger i olika grupper utifrån deras kemiska sammansättning och hur de påverkar människor eller hjärnan. Indelning av narkotika Narkotiska preparat kan delas in i fyra huvudgrupper: Cannabis och syntetiska cannabinoider (t. ex. hasch, marijuana). Centralstimulerande (t. ex. amfetamin, kokain). Även kat räknas till denna kategori. Opioider och opiater (t. ex. […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kat, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Kan man säga att alkohol är narkotika?

Nej det kan man inte. Det finns två olika ord som kan vara bra att skilja på: drog och narkotika. Drog är ett brett begrepp för saker som stimulerar vår hjärna och/eller är beroendeframkallande. Droger är allt ifrån alkohol och nikotin till narkotika, som cannabis och heroin (1). Narkotika är droger som har genomgått en […]

Alkohol

Fråga

Min pappa har varit missbrukare sen han var i tonåren, är det möjligt att han kan bli bättre?

Det är tungt att bära en sån här oro. Du ska inte bära ansvaret för att din pappa ska ta sig ur detta. Det finns människor som tar sig ur långvariga missbruk – och beroendetillstånd med hjälp av vård- och stödinsatser. Vad som behövs för att en person ska kunna sluta med droger är mycket […]

Alkohol, Beroende

Fråga

Slutar bensodiazepiner vara knark om det skrivs ut av en läkare?

Knark är ett annat ord för narkotika. Vissa läkemedel är narkotikaklassade och måste förskrivas av läkare för att vara lagliga att använda. Bensodiazepiner är ett av många läkemedel som är narkotikaklassade. Läkemedlet upphör inte att vara narkotikaklassat för att en läkare har skrivit ut dem till en, men användningen blir laglig. Användning av narkotikaklassade läkemedel […]

Läkemedel

Fråga

Vad är benzo och vilka effekter har det?

Benzo är slang för bensodiazepiner. Det är en grupp narkotikaklassade läkemedel.

Läkemedel

Fråga

Vad är ma huang?

Ma Huang är en växt som innehåller efedrin. Efedrin är ett centralstimulerande medel. Det  är läkemedelsklassat sedan 2005. Det är ett av världens äldsta läkemedel. Det finns texter som skrevs för 5000 år sedan, där efedrin beskrivs (1). Ibland kan kosttillskott innehålla efedrin. Dessa är dock olagliga i Sverige och inom hela EU. Det är […]

Dopning

Fråga

Får polisen ta pissprov på ungdomar?

Ja. I Sverige är det olagligt att använda narkotika eller ha narkotika på sig. Om polisen tror att någon har använt narkotika, kan de använda drogtester som en del i att utreda narkotikabrott. Testerna kan vara urinprov eller ibland blodprov (1). Reglerna varierar beroende på om någon är över eller under 15 år, eftersom man […]

Lag och rätt

Fråga

Vilken är den farligaste drogen?

De droger som orsakar flest människors död varje år är tobak och alkohol. Det beror bland annat på att de är de vanligaste drogerna.

Alkohol, Amfetamin, Heroin, Kokain, Läkemedel

Nyheter

”Det går bra för många”

Två av tre ungdomar som har varit i kontakt med en så kallad Mariamottagning verkar bli av med sitt beroende. Forskaren Mats Anderberg på Linnéuniversitetet har följt en grupp ungdomar som hade kontakt med någon av tolv Mariamottagningar under 2016. Mariamottagningar är en öppenvårdsmottagningar som riktar sig till ungdomar som har problem med droger. När […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Droger, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener

Fråga

Är det olagligt att köpa ut alkohol?

Det är olagligt att köpa ut alkohol från Systembolaget eller annan affär. Åldersgränsen för att köpa starköl, vin och sprit på Systembolaget är 20 år. Det är bara Systembolaget som får sälja starköl, vin och sprit i Sverige. Åldersgränsen för att köpa folköl i butik är 18 år. Att langa alkohol till personer som inte […]

Alkohol, Lag och rätt

Nyheter

Alkohol-annonser på Instagram fällda

I slutet på 2021 blev två annonser för whisky fällda i Högsta Domstolen. Annonserna hade visats på Instagram och fälldes för att de bröt mot bildregeln i alkohollagen. Den regeln säger att annonser för drycker med alkohol bara får innehålla en bild på varan och råvaror som den innehåller. Regeln är till för att skydda […]

Alkohol

Nyheter

Fler regioner i Sverige erbjuder sprututbyten

Nu har fler regioner i Sverige sprututbytesprogram. Program för sprutbyte innebär att personer som är över 18 år och som injicerar droger kan byta använda sprutor mot nya. De får samtidigt tillgång till grundläggande sjukvård, erbjudanden om beroendevård och till exempel testning för sjukdomar. Sprututbytesprogram är bland annat till för att minska spridning av sjukdomar […]

Amfetamin, Droger, Heroin

Nyheter

Beror mindre drickande på individualism?

Alkoholforskare har länge försökt hitta svaret på frågan om varför ungdomar dricker allt mindre. I en europeisk undersökning har man sett att drickandet det senaste åren minskat i vissa länder, men inte i andra. En teori nu är om det kan ha att göra med att ungdomar ser sig mer som individer med eget ansvar […]

Alkohol

Nyheter

Hur vanligt är problemspelande?

En ny rapport från CAN handlar om riskabelt spelande om pengar. Rapporten från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,2022) visar att 3 procent av eleverna som går i nian och 5 procent av eleverna i tvåan på gymnasiet spelar om pengar på ett sätt som riskerar att leda till spelberoende eller andra problem med spel […]

Spel om pengar

Nyheter

Vilka litar du på?

Ja, vilka litar man på? Det lyfts i en ny undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har gjort. Ungefär tusen personer i 16- och 18-årsåldern har svarat på frågor om till exempel vad man tycker är känsliga frågor. De har också fått svara på vem man helst vill prata med om känsliga frågor. Då […]

Problem i familjen

Fråga

Vad är kristall?

Kristall är ett annat namn på den relativt nya syntetiska drogen 3-CMC. Kristall tillhör droggruppen katinoner och påverkar det centrala nervsystemet. Drogen har inte funnits i Europa så länge. Den upptäcktes för första gången i Sverige år 2014. Fram till 2019 gjordes ganska få beslag (av polisen och tullen) av drogen i Europa. Under 2020 […]

Beroende, Övrig

Berättelse

Forskning om cannabis

Isabella Gripe är cannabisforskare. Hon har forskat om cannabis bland unga. ”En sak som jag tittat på är om cannabis ersätter alkohol, alltså om man istället för att dricka alkohol röker cannabis”, förklarar Isabella Gripe. ”Jag har också tittat på om det finns skillnader i användning av cannabis beroende på vad ens föräldrar har för […]

Cannabis

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Rebecca växte upp med en pappa som var beroende av alkohol. Men att det var så förstod hon inte förrän senare. Nu är hon vuxen och engagerar sig i att hjälpa unga som växer upp med föräldrar som dricker för mycket. ”Jag kunde inte få in det då”, berättar Rebecca Martins. “Det jag visste var […]

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

När spelandet gått för långt

Hur vet man att man spelar för mycket om pengar? Och vad ska man göra om man är orolig för sig själv eller för någon annan som spelar om pengar? Drugsmart har pratat med Stödlinjen, som på telefon och chatt ger stöd och råd kring spel om pengar. ”Spel om pengar påverkar många, därför finns […]

Spel om pengar

Nyheter

Olaglig reklam för nätcasinon

Det är flera stora influencers på Twitch som gör reklam som bryter mot spellagen.

Spel om pengar

Sida

Tobak och nikotin

Tobak utvinns ur tobaksplantan. Det innehåller nikotin, som är giftigt och beroendeframkallande. En del produkter innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte hela tobaksblad. Exempel på tobaksprodukter är tobakssnus, cigaretter, heated tobacco-produkter och vattenpipa. Exempel på nikotinprodukter är nikotinsnus och e-cigaretter.

Sida

Problem i familjen

Många barn växer upp i familjer där det finns problem med alkohol eller andra droger. Det märks inte alltid utåt och barn kan reagera väldigt olika på situationen hemma. Alla har rätt till en trygg uppväxt och det finns olika stöd att få.

Sida

Hem

Sida

Alkohol

Alkohol är en drog. Alkoholkonsumtion kan leda till fysiska och psykiska skador, både för den som dricker och för andra. Alkohol är beroendeframkallande.

Sida

Vart kan jag vända mig?

Man kan behöva stöd om man själv eller någon i ens närhet dricker för mycket alkohol, använder andra droger eller spelar för mycket. Det kan också finnas andra orsaker till att man behöver hjälp och stöd.

Sida

Samhälle

Här har vi samlat kunskap som berör droger i allmänhet.

Sida

LSD och andra hallucinogener

Hallucinogener är droger som kan ge hallucinationer och vanföreställningar. LSD är en av de kraftigaste drogerna som finns och tas via mönstrade små pappersbitar som läggs på tungan.

Sida

Amfetamin

Amfetamin är en kemiskt framställd drog. Det påverkar hela det centrala nervsystemet. Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar men kan även sniffas eller injiceras.

Sida

Kokain

Kokain framställs från kokabuskens blad. Det förekommer oftast i form av pulver som dras in genom näsan. Kokain påverkar hela det centrala nervsystemet och gör även att kroppens kärl drar ihop sig.

Berättelse

Narkotikans historia

Droger har använts i alla tider, olika droger har använts i olika delar av världen och med olika ursprung. En del droger kommer från växter. Andra är kemiska, framtagna i laboratorium. Många av de narkotikasorterna som finns idag har från början tagits fram som mediciner, men har förbjudits när man insett hur skadliga de är.

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin

Berättelse

”Vi är till för att ge vård – inte för att sätta dit”

Maria Ungdom Mini-Maria är mottagningar som finns på många håll i landet. De riktar sig till ungdomar som har problem med alkohol eller andra droger. Men hur kan ett besök gå till? ”En själv, ens föräldrar eller ens nätverk kan ta kontakt och boka en tid”, berättar Juan Figueroa. Han jobbar på Maria Ungdom i […]

Alkohol, Amfetamin, Beroende, Cannabis, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Nätdroger, Sniffning

Sida

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från en hampaväxt. De vanligaste är hasch och marijuana. Hasch röks oftast i speciella pipor och marijuana i handrullade cigaretter.

Sida

GHB

GHB betyder gammahydroxibutyrat eller gammahydroxismörsyra. GHB var från början framtaget som ett narkosmedel med lugnande egenskaper.

Sida

Nätdroger

Begreppet nätdroger har ingen tydlig definition. Drogerna är ofta framställda på kemisk väg. De säljs via nätet. Utveckling av substanserna pågår hela tiden för att undvika narkotikaklassning.

Sida

Om oss

På Drugsmart finns kunskap om alkohol, andra droger och spel.

Sida

Ecstasy

MDMA är ett centralstimulerande syntetiskt preparat. Det och liknande preparat kallas ecstasy. Ecstasy kan ge starka känslomässiga svängningar.

Fråga

Upplever alla som använder hallucinogener konstiga saker?

Droger som tillhör droggruppen hallucinogener kan gör att man får hallucinationer och vanföreställningar. En hallucination är en upplevelse som känns verklig, men som inte är verklig.

LSD och andra hallucinogener

Fråga

Vad är GHB?

GHB (Gammahydroxibutyrat) är ett kemiskt lösningsmedel som ibland används som berusningsmedel, sömnmedel och drog (1). GHB är narkotikaklassat i Sverige sedan flera år tillbaka (2). GHB tillverkas främst i flytande form. Redan små doser kan ge ett omtumlande rus, med aggressivitet och dåsighet (1). GHB är väldigt lätt att överdosera och är därför mycket farlig […]

GHB

Sida

Kat

Kat, eller khat, är blad från en växt. Växten innehåller narkotikaklassade substanser. Kat har svaga amfetaminliknande egenskaper. Vid användning uppstår ett milt rus, som följs av trötthet.

Sida

Sniffning och boffning

Att sniffa eller boffa betyder att man andas in ångor eller gaser. När gaserna eller ångorna når hjärnan uppstår ett rus. Sniffning och boffning kan vara mycket farligt.

Sida

Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, köpa, sälja och tillverka.