Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 79 av 79 resultat

Nyheter

Är tobak dåligt för miljön?

Tobak påverkar miljön negativt. Världshälsoorganisationen (WHO) vill att tobaksindustrin tar mer ansvar än vad de gör idag. I en ny rapport från WHO kan man läsa om hur tobaksindustrin påverkar miljön. Till exempel gör tobaksindustrin mycket växthusgasutsläpp, en femtedel av vad flygindustrin gör. WHO vill att tobaksindustrin tar mer ansvar. De vill att de blir […]

Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

World no tobacco day (tobaksfria dagen) är den 31 maj varje år. 2024 har World no tobacco day fokus på barn och unga.

Tobak och nikotin

Nyheter

Skatten på alkohol och tobak höjs

Den 1 januari 2023 höjs skatten på alkohol och tobak. I början på september 2022 presenterade regeringen sin budget för 2023. I den ingick höjningar av skatt på alkohol och tobak. Skatten på öl och vin höjs med 5 procent. Skatten på sprit höjs med 1 procent. Skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs med […]

Alkohol, Tobak och nikotin

Nyheter

Förändringar för upphettade tobaksvaror

För några år sedan blev det rökförbud på fler platser än det varit tidigare. Men följs det eller struntar många i det?

Tobak och nikotin

Sida

Tobak och nikotin

Tobak utvinns ur tobaksplantan. Det innehåller nikotin, som är giftigt och beroendeframkallande. En del produkter innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte hela tobaksblad. Exempel på tobaksprodukter är tobakssnus, cigaretter, heated tobacco-produkter och vattenpipa. Exempel på nikotinprodukter är nikotinsnus och e-cigaretter.

Fråga

Varför är det tillåtet att tillverka cigaretter om man vet att det är farligt?

Det är en väldigt bra fråga. Speciellt när vi idag vet hur skadligt det är med cigarettrökning. Rökning är något som funnits väldigt länge i människans kulturer. Så långt tillbaka som till 5 000 år före kristus har man hittat spår av tobaksrökning. Man vet inte exakt när rökningen kom till Sverige. Man tror att […]

Lag och rätt, Tobak

Nyheter

Vad är World no tobacco day? 

World no tobacco day (tobaksfria dagen) är den 31 maj varje år. Det är en dag som världshälsoorganisationen WHO grundat för att uppmärksamma riskerna med tobak.

Tobak och nikotin

Nyheter

Ny lag kring vitt snus

Den 21 juni 2022 tog riksdagen beslut om en ny lag för nikotinprodukter, som till exempel vitt snus. Vad innebär den lagen? Lagen som det togs beslut om innebär bland annat detta: 18-årsgräns för den som köper så kallade tobaksfria nikotinprodukter, som till exempel vitt snus. Det blir också krav på att den som säljer […]

Tobak och nikotin

Nyheter

Fimpat för gott i Norge?

Den norska regeringen överväger att införa ett livslångt förbud mot tobak för kommande generationer. Det innebär att personer födda efter ett visst årtal inte ska få köpa tobaksprodukter. Förslaget är en del av den norska regeringens arbete med att arbeta för visionen om ett tobaksfritt samhälle. Läs mer på sverigesradio.se Läs mer på Drugsmart: Tobak […]

Tobak och nikotin

Fråga

Hur påverkar droger samhället?

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av alkohol och andra droger drabbar den som använt det, samhället och personer runt omkring personen.

Beroende

Nyheter

Vad händer med vitt snus?

Just nu skrivs det mycket i media om vitt snus och om att det marknadsförs av influencers med många följare. Det skrivs också om en ny lag. Men vad innebär den lagen? Det finns ett lagförslag som det tas beslut om i riksdagen den 21 juni 2022. Om beslutet går igenom innebär det: 18-årsgräns för […]

Tobak och nikotin

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, efter det kommer tobak och andra nikotinprodukter (1,2,3). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Enligt en undersökning som genomfördes under 2021 var det 3,1 procent av befolkningen som svarade att de hade använt drogen under det senaste året (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Varför blir vissa beroende?

Det kan finnas flera olika orsaker till varför vissa får problem med droger och spel om pengar och andra inte. Forskare har tittat på vad som ökar och minskar risken för drogproblem och spelproblem. Det är dels saker som har med personen själv att göra. Till exempel gener eller om man har ett utåtagerande eller […]

Alkohol

Sida

Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, köpa, sälja och tillverka.

Fråga

Kan droger skada miljön?

Ja, både tillverkning och användning av alkohol, narkotika och tobak skadar och påverkar miljön. Odlingar av tobak och narkotika (och till viss del alkohol) bidrar exempelvis till skogsskövling. Det används även ofta bekämpningsmedel som är skadliga för miljön. En del av restavfallet från tillverkningen skadar både marken och dricksvattnet (1,2,3). Användning av tobak bidrar till […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Tobak

Nyheter

Vanligare med alkohol bland de som mobbar

Finns det någon koppling mellan mobbning och alkohol, narkotika och tobak? En ny rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2022) handlar om mobbning och om det hänger ihop med att också använda till exempel alkohol. Genom att titta på hur elever i nian svarat på frågor om mobbning har man delat upp de […]

Alkohol, Cannabis, Spel om pengar, Tobak och nikotin

Fråga

Hur många är det som dör av rökning varje år?

Tobaksrökning ökar risken för många sjukdomar. Till exempel många typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar och infektioner i andningsorganen. I en beräkning av åren 2010-2012 dog 12 000 personer per år i Sverige på grund av rökning. Ungefär 100 000 andra personer per år insjuknade i rökrelaterade sjukdomar (1). Att utsättas för andras tobaksrök […]

Statistik, Tobak

Fråga

Hur många är det som röker i Sverige och i världen?

I världen Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att det finns ungefär 1,3 miljarder rökare i världen. Varje år orsakar tobak 8 miljoner dödsfall. Mer än 7 miljoner av dessa dödsfall är på grund av direkt användning av tobak (till exempel att röka cigaretter). Ungefär 1,2 miljoner dödsfall sker på grund av passiv rökning. Passiv rökning är […]

Statistik, Tobak

Fråga

Varför röker man om man vet att det är farligt?

Varför man börjar röka kan ha många olika orsaker. Det kan exempelvis handla om att man är nyfiken, att det känns spännande eller att ens kompisar gör det. Från början kanske man inte tänker på riskerna med rökning och tänker inte heller på att man kan blir beroende. Nikotin som finns i cigaretter och ofta […]

Tobak

Berättelse

Lexikon om tonåren

Författaren och kriminologen Maria Dufva har tillsammans med barnmorskan Frida Garell skrivit boken Värsta bästa tonåren. Vi ställde några frågor till henne.  Vad är det för bok?  ”Man kan säga att det är ett slags lexikon för tonåringar, om allt som man kan fundera på i tonåren”, säger Maria Dufva. ”Den är full av QR-koder […]

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem tips för att sluta röka

Sluta-Röka-Linjen ger stöd till personer som vill sluta röka eller snusa. Vi på Drugsmart ställde några frågor till Sebastian Nykvist som jobbar där, och fick fem bra tips på hur man slutar röka. Sebastian är en av åtta personer som jobbar på Sluta-Röka-Linjen. De ger stöd över telefon och chatt till personer som vill sluta […]

Tobak och nikotin

Fråga

Vilken är den farligaste drogen?

De droger som orsakar flest människors död varje år är tobak och alkohol. Det beror bland annat på att de är de vanligaste drogerna.

Alkohol, Amfetamin, Heroin, Kokain, Läkemedel

Nyheter

Undersökning om ungdomar – varför?

Har du svarat på en enkät med frågor om till exempel alkohol och rökning? Då har du bidragit till kunskap! Vi har intervjuat Martina Zetterqvist, som jobbar med en stor undersökning om ungdomars erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning och boffning

Fråga

Är det vuxna eller ungdomar som använder mest droger?

Det finns många olika droger. Alkohol och tobak är exempel på lagliga droger. Det finns också olagliga droger, som narkotika. Ibland används ordet droger när man egentligen menar narkotika. Det är vuxna som använder mest droger (både olagliga och lagliga). De använder droger oftare än ungdomar, och använder även större mängder och fler sorter. Om […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

I augusti 2022 kom det en ny lag om hur man får göra reklam för vitt snus (även kallat tobaksfritt nikotinsnus). Men vad innebär den? Och vad händer om företag inte följer den? Vi har intervjuat Astrid Hjertaker som är jurist på Konsumentverket. Vad innebär lagen för försäljning av vitt snus? ”Vad gäller reklam så […]

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Fråga

Vad är farligast av alkohol och cannabis?

Både alkohol och cannabis ger skador på både kort och lång sikt. Det finns mer forskning på hur alkohol skadar kroppen än vad det finns på hur cannabis skadar kroppen.

Alkohol, Cannabis

Berättelse

Skolkuratorn: ”Vi brukar vara bra på att fråga och sätta igång samtal”

Inga problem är för små Det finns inga problem som är för små för att gå till skolkuratorn med, menar Christine Brännvall. Hon är skolkurator på en skola i Kiruna och berättar om sitt jobb. ”Det jag gör mest är att ha stödsamtal med elever. Sedan är jag ett bollplank för andra som jobbar på […]

Alkohol, Beroende, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Fråga

Är det många ungdomar som använder droger i Sverige?

Med ordet drog menar vi alkohol, narkotika, doping och tobak. “Använda” kan innebära olika saker, till exempel använt en gång eller använder regelbundet. I CAN:s nationella skolundersökning menas “att använda” att ha använt en drog under det senaste året. Alkoholkonsumtionen bland svenska skolungdomar har minskat mycket sedan 2000. Rökning av vanliga cigaretter har också minskat […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Fråga

Finns det statistik över hur vanliga olika droger är bland ungdomar?

Ja, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) frågar varje år elever i årskurs nio och tvåan på gymnasiet om deras erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak, läkemedel och spel om pengar. Svaren sammanställs i rapporter som publiceras på CAN:s webbplats. Här hittar du statistik

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Fråga

Har snusandet bland unga ökat?

Om man tittar på undersökningar som har gjorts i Sverige så har snusning ökat under de senaste åren. Med snus menar man då både vitt snus (nikotinsnus) och brunt snus (traditionellt tobakssnus). År 2023 var det totalt 14 procent av eleverna i nian och 26 procent av eleverna i andra året på gymnasiet som snusade. […]

Statistik, Tobak

Nyheter

50 år av frågande

Varje vår görs en undersökning i Sverige bland elever i nian och andra året på gymnasiet. De får svara på frågor om bland annat alkohol, rökning och narkotika. Nyligen kom det en rapport med siffror från den senaste undersökningen (2021). Rapporten visade att unga dricker allt mindre alkohol. Det är färre som dricker alkohol. Det […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning och boffning

Fråga

Vad är en drog?

Det beror på vem du frågar. Olika aktörer har olika definitioner för vad de kallar “droger”. Exempel på detta är: Umo.se och 1177 Vårdguiden använder ordet drog synonymt med narkotika (1, 2) Nationalencyklopedin inkluderar till och med kaffe som en drog (3) På Drugsmart använder vi “drog” för alla substanser som ger rus och/eller är […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, GHB, Heroin, Kat, Kokain, Läkemedel

Fråga

Vad händer i lungorna vid rökning?

Lungorna tar skada vid tobaksrökning. I lungorna finns flera hundra miljoner lungblåsor och varje blåsa är täckt av små blodkärl (kapillärer) där den så kallade gasutväxlingen sker. Gasutväxlingen innebär att syret vi andas in går via lungblåsorna ut i blodet samtidigt som koldioxid lämnar blodet samma väg och går ut ur kroppen via utandningsluften, syre […]

Tobak

Fråga

Varför finns åldersgräns på alkohol?

Åldersgränser är till för att skydda unga från att skadas av alkohol, både på kort och lång sikt. Det finns studier som visar att en tidig alkoholdebut kan öka risken för beroende och skador (1). För att minska risken för skador av alkohol har man bland annat sett över vad det finns för riskfaktorer i […]

Alkohol

Nyheter

Vad säger politikerna?

Är vitt snus ett problem? Ska eget bruk av cannabis avkriminaliseras? Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? I tidningen Alkohol & Narkotikas valenkät inför valet 2022 svarar alla riksdagspartierna på frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Läs alla frågorna och partiernas svar här.

Alkohol, Cannabis, Droger, Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Ny kunskap om erfarenheter av alkohol

Bland de som går på gymnasiets introduktionsprogram är det färre som dricker alkohol än vad det är på de nationella programmen på gymnasiet. ”Det visade sig vara en mycket mindre andel på introduktionsprogrammen som dricker alkohol”, säger Siri Thor som är en av författarna till en ny rapport från CAN (2022). Rapporten handlar om erfarenheterna […]

Alkohol

Nyheter

Drugsmart på UNG Kulturfestival

Den 17–21 augusti var Drugsmart på plats på UNG Kulturfestival i Stockholm. Besökarna kunde spela ett spel som gick ut på att utmana varandra i reaktionsförmåga. Det var otroligt uppskattat och full fart vid spelet nästan hela tiden. Många tyckte att det var så kul att de kom och spelade flera gånger under veckan! För […]

Droger

Nyheter

Hur vanligt är problemspelande?

En ny rapport från CAN handlar om riskabelt spelande om pengar. Rapporten från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,2022) visar att 3 procent av eleverna som går i nian och 5 procent av eleverna i tvåan på gymnasiet spelar om pengar på ett sätt som riskerar att leda till spelberoende eller andra problem med spel […]

Spel om pengar

Nyheter

Är det vanligt med lustgas?

På den senaste tiden har det skrivits mycket i tidningar och varit inslag på tv om att det finns de som använder lustgas för att bli berusade. Men hur vanligt är det? En undersökning som gjorts av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2022) visar att 6 procent av eleverna i nian har provat lustgas någon […]

Lustgas

Nyheter

Många företag bryter mot ny lag

Många företag bryter mot lagen kring hur man får göra reklam för vitt snus. Den 1 augusti 2022 började en ny lag gälla om hur man får marknadsföra vitt snus ( även kallat tobaksfritt nikotinsnus). Den lagen innebär bland annat att man inte får göra reklam som riktar sig till personer under 25 år. Nyligen […]

Tobak och nikotin

Nyheter

Förbud mot försäljning av vapes i Mexico

Förra sommaren förbjöd den mexikanske presidenten import och försäljning av vapes (e-cigaretter).

Tobak och nikotin

Fråga

Varför är alkohol lagligt?

Det är många som undrar varför alkohol är lagligt och narkotika förbjudet. Både alkohol och narkotika kan skada kroppen allvarligt. Samhället kan ibland väga in mer än det som är bra för hälsan. Kultur och politik kan också påverka vad som är tillåtet och inte. Hade alkohol kommit som en ny drog idag är det […]

Alkohol, Lag och rätt

Berättelse

Forskning om vape

Vad visar forskning om vape? Drugsmart har intervjuat Magnus Lundbäck som är hjärtläkare och forskare.

Tobak och nikotin

Nyheter

Förslag på förbud mot lustgas

Det har kommit förslag på att all försäljning av lustgas för berusning ska förbjudas.

Lustgas, Tobak och nikotin

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Sida

Om oss

På Drugsmart finns kunskap om alkohol, andra droger och spel.

Sida

Hem

Sida

Kunskap

Här finns kunskap om alkohol, andra droger och spel.

Sida

Nyheter

Intressanta nedslag om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Sida

Beroende

Man kan bli beroende av tobak, alkohol, andra droger, läkemedel och spel om pengar. Beroende leder ofta till andra problem i livet.

Fråga

Är olika droger lika vanliga i hela världen?

Det finns skillnader mellan länder och olika delar av världen hur mycket olika droger används. Här beskrivs några (men inte alla) skillnader. Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Siffror från WHO (Världshälsoorganisationen) visar dock att de flesta människor inte har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Saker som påverkar användning av alkohol är till […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Nyheter

Ny forskning om snusning

De som snusar har mycket större risk att dö i förtid än de som inte snusar. Detta visar forskaren Marja Lisa Byhamres forskning. Den största risken hon har sett var för hjärt- och kärlsjukdomar, men det var även en större risk för förtida död vid till exempel cancer. Det är när det väl händer någonting, […]

Tobak och nikotin

Sida

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från en hampaväxt. De vanligaste är hasch och marijuana. Hasch röks oftast i speciella pipor och marijuana i handrullade cigaretter.

Sida

Drugsmarts ordlista

Här hittar du förklaringar på ord och facktermer som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Sida

Alkohol

Alkohol är en drog. Alkoholkonsumtion kan leda till fysiska och psykiska skador, både för den som dricker och för andra. Alkohol är beroendeframkallande.

Sida

Berättelser

Läs om allt från forskning till personliga berättelser.

Berättelse

Fältassistenten: ”Tonåringar är fantastiska”

Fältassistenter jobbar på platser där tonåringar finns Vi pratade med Johanna Håkansson, som är fältassistent i södra Stockholm. ”Vi ska finnas till för alla ungdomar, oavsett hur man mår och lever. Vi stöttar och hjälper till att göra tonårstiden så bra som möjligt”, berättar Johanna. Fältassistenterna samarbetar med andra som möter unga, tex skolor, elevhälsoteam, […]

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Sida

Amfetamin

Amfetamin är en kemiskt framställd drog. Det påverkar hela det centrala nervsystemet. Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar men kan även sniffas eller injiceras.

Sida

Ecstasy

MDMA är ett centralstimulerande syntetiskt preparat. Det och liknande preparat kallas ecstasy. Ecstasy kan ge starka känslomässiga svängningar.

Sida

Dopning

Dopning är ett samlingsnamn för användning av hormonpreparat och andra läkemedel för att öka musklernas styrka och volym. Dopning anses vara ett samhällsproblem, eftersom det också är förekommer utanför tävlingsidrotten, till exempel på gym.

Sida

GHB

GHB betyder gammahydroxibutyrat eller gammahydroxismörsyra. GHB var från början framtaget som ett narkosmedel med lugnande egenskaper.

Sida

Heroin

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. De är smärtstillande, har berusande egenskaper och är beroendeframkallande.

Sida

Kat

Kat, eller khat, är blad från en växt. Växten innehåller narkotikaklassade substanser. Kat har svaga amfetaminliknande egenskaper. Vid användning uppstår ett milt rus, som följs av trötthet.

Sida

LSD och andra hallucinogener

Hallucinogener är droger som kan ge hallucinationer och vanföreställningar. LSD är en av de kraftigaste drogerna som finns och tas via mönstrade små pappersbitar som läggs på tungan.

Sida

Kokain

Kokain framställs från kokabuskens blad. Det förekommer oftast i form av pulver som dras in genom näsan. Kokain påverkar hela det centrala nervsystemet och gör även att kroppens kärl drar ihop sig.

Sida

Nätdroger

Begreppet nätdroger har ingen tydlig definition. Drogerna är ofta framställda på kemisk väg. De säljs via nätet. Utveckling av substanserna pågår hela tiden för att undvika narkotikaklassning.

Sida

Sniffning och boffning

Att sniffa eller boffa betyder att man andas in ångor eller gaser. När gaserna eller ångorna når hjärnan uppstår ett rus. Sniffning och boffning kan vara mycket farligt.

Sida

Läkemedel

Läkemedel som är receptbelagda och narkotikaklassade är olagliga att använda om man inte fått dem utskrivna av läkare. Man kan bli beroende av vissa läkemedel.

Sida

Spel om pengar

Spel om pengar kan vara allt från en trisslott till att spela på nätkasino. För att få spela om pengar måste man vara myndig. En del som spelar om pengar får spelproblem och en del blir även beroende.

Sida

Samhälle

Här har vi samlat kunskap som berör droger i allmänhet.

Sida

Problem i familjen

Många barn växer upp i familjer där det finns problem med alkohol eller andra droger. Det märks inte alltid utåt och barn kan reagera väldigt olika på situationen hemma. Alla har rätt till en trygg uppväxt och det finns olika stöd att få.

Berättelse

Alkoholens historia

Alkoholen har funnits länge Hur länge är svårt att veta. De första spåren av vintillverkning är från 6000 år före vår tideräkning. I olika delar av världen har man druckit olika typer av alkohol, det vill säga en dryck som jäser med hjälp av socker så att etanol bildas. Här kan du se några utvalda […]

Alkohol

Berättelse

Narkotikans historia

Droger har använts i alla tider, olika droger har använts i olika delar av världen och med olika ursprung. En del droger kommer från växter. Andra är kemiska, framtagna i laboratorium. Många av de narkotikasorterna som finns idag har från början tagits fram som mediciner, men har förbjudits när man insett hur skadliga de är.

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin

Sida

Vart kan jag vända mig?

Man kan behöva stöd om man själv eller någon i ens närhet dricker för mycket alkohol, använder andra droger eller spelar för mycket. Det kan också finnas andra orsaker till att man behöver hjälp och stöd.

Fråga

Hur många skadas och dör av narkotika per år?

Hur många som skadas av narkotika är svårt att svara på. Man kan däremot titta på statistik om hur många som har vårdats i hälso- och sjukvården för narkotikarelaterad vård. Bland individer som vårdats för problem relaterade till narkotika är användning av flera substanser i kombination vanligast, följt av opioder (1). Enligt en rapport från […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Statistik

Fråga

Är det större eller mindre risk att börja röka för den som snusar?

Bland personer som snusar eller använder e-cigaretter (elektroniska cigaretter) är det fler som med tiden börjar röka om man jämför med personer som inte använder dessa produkter (1). Nikotin, som finns i snus och många typer av e-cigaretter, är kraftigt beroendeframkallande. I större mängder är det giftigt (2).

Tobak

Sida

Lustgas

Lustgas används inom vården. Icke-medicinsk lustgas finns för försäljning. Lustgas kan orsaka syrebrist och vid upprepad användning finns risk för bland annat nervskador.

Sida

Drugsmart på UNG Kulturfestival

Den 17–21 augusti finns Drugsmart på plats på UNG Kulturfestival i Stockholm. Vi kommer att hålla till i närheten av Sergels torg. Kom förbi och testa din reaktionsförmåga i ett specialbyggt spel! Under samma dagar blir det digitala quiz varje dag, som man kan delta i oavsett var man är.

Berättelse

Alkohol och problem

Siri Thor är alkoholforskare och har forskat om alkoholrelaterade problem. Drugsmart har ställt några frågor till henne. Vad menas med alkoholrelaterade problem? ”I de här studierna så är det till exempel att man råkat ut för en olycka eller har behövt vara på sjukhus för något som hänt när man druckit alkohol. Det kan också […]

Alkohol