Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 77 resultat

Nyheter

Skatten på alkohol och tobak höjs

Den 1 januari 2023 höjs skatten på alkohol och tobak. I början på september 2022 presenterades regeringen sin budget för 2023. I den ingick höjningar av skatt på alkohol och tobak. Skatten på öl och vin höjs med 5 procent. Skatten på sprit höjs med 1 procent. Skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs […]

Alkohol, Tobak och nikotin

Nyheter

Är tobak dåligt för miljön?

Tobak påverkar miljön negativt. Världshälsoorganisationen (WHO) vill att tobaksindustrin tar mer ansvar än vad de gör idag. I en ny rapport från WHO kan man läsa om hur tobaksindustrin påverkar miljön. Till exempel gör tobaksindustrin mycket växthusgasutsläpp, en femtedel av vad flygindustrin gör. WHO vill att tobaksindustrin tar mer ansvar. De vill att de blir […]

Tobak och nikotin

Sida

Tobak och nikotin

Tobak utvinns ur tobaksplantan. Det innehåller nikotin, som är giftigt och beroendeframkallande. En del produkter innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte hela tobaksblad. Exempel på tobaksprodukter är tobakssnus, cigaretter, heated tobacco-produkter och vattenpipa. Exempel på nikotinprodukter är nikotinsnus och e-cigaretter.

Fråga

Vad är farligast av alkohol och cannabis?

Både alkohol och cannabis ger skador på både kort och lång sikt. Det finns mer forskning på hur alkohol skadar kroppen än vad det finns på hur cannabis skadar kroppen. Detta beror på alkohol har historiskt använts lagligt och utbrett i de flesta av världens länder. Det behöver man ha med sig när man tittar […]

Alkohol, Cannabis

Nyheter

Fimpat för gott i Norge?

Den norska regeringen överväger att införa ett livslångt förbud mot tobak för kommande generationer. Det innebär att personer födda efter ett visst årtal inte ska få köpa tobaksprodukter. Förslaget är en del av den norska regeringens arbete med att arbeta för visionen om ett tobaksfritt samhälle. Läs mer på sverigesradio.se Läs mer på Drugsmart: Tobak […]

Tobak och nikotin

Nyheter

Många företag bryter mot ny lag

Många företag bryter mot lagen kring hur man får göra reklam för vitt snus. Den 1 augusti 2022 började en ny lag gälla om hur man får marknadsföra tobaksfritt nikotinsnus (vitt snus). Den lagen innebär bland annat får man inte göra reklam som riktar sig till personer under 25 år. Nyligen gjorde Konsumentverket en granskning […]

Tobak och nikotin

Sida

LSD och andra hallucinogener

Hallucinogener är droger som kan ge hallucinationer och vanföreställningar. LSD är en av de kraftigaste drogerna som finns och tas via mönstrade små pappersbitar som läggs på tungan.

Fråga

Vilken är den farligaste drogen?

De droger som orsakar flest människors död varje år är alkohol och tobak (1). Det beror bland annat på att de är de vanligaste drogerna. Vid våldsbrott, som misshandel, hot, rån och sexualbrott, är det vanligt att gärningspersonen är berusad. Alkohol eller droger är inblandat i ungefär vart femte dödsfall i trafiken (2). I en […]

Alkohol, Amfetamin, Heroin, Kokain, Läkemedel

Nyheter

Undersökning om ungdomar – varför?

Har du svarat på en enkät med frågor om till exempel alkohol och rökning? Då har du bidragit till kunskap! Vi har intervjuat Martina Zetterqvist, som jobbar med en stor undersökning om ungdomars erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning

Fråga

Hur påverkar droger samhället?

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av av alkohol drabbar inte bara den som använt det. Även personer runt omkring och samhället i stort påverkas. Till exempel ekonomiska problem och utanförskap kan drabba även de närstående, liksom våld, skadegörelse och (drog)rattfylleri (1). Problem som har […]

Beroende