Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 57 av 57 resultat

Fråga

Vad är farligast av alkohol och cannabis?

Både alkohol och cannabis ger skador på både kort och lång sikt. Det finns mer forskning på hur alkohol skadar kroppen än vad det finns på hur cannabis skadar kroppen.

Alkohol, Cannabis

Berättelse

Forskning om cannabis

Isabella Gripe är cannabisforskare. Hon har forskat om cannabis bland unga. ”En sak som jag tittat på är om cannabis ersätter alkohol, alltså om man istället för att dricka alkohol röker cannabis”, förklarar Isabella Gripe. ”Jag har också tittat på om det finns skillnader i användning av cannabis beroende på vad ens föräldrar har för […]

Cannabis

Fråga

Är cannabis skadligt för ungdomar?

Ja, cannabis är en narkotikaklassad drog som kan påverka hälsan negativt. Cannabis är beroendeframkallande och påverkar olika personer på olika sätt (1). Att använda cannabis när man är ung ökar risken för allvarliga och långvariga biverkningar. Saker som påverkar vilka effekter cannabis får på kroppen och hjärnan är: hur många gånger personen använder cannabis hur […]

Cannabis

Fråga

Röker svenska ungdomar mer cannabis än ungdomar i de övriga nordiska länderna?

Nej, det gör de inte. Bland de nordiska länderna är det i Danmark som det röks mest cannabis bland ungdomar. I en jämförelse mellan andra europeiska länder hamnar de nordiska länderna relativt lågt vad gäller att ha rökt cannabis någon gång under de senaste 30 dagarna. Bland de länder som röker minst cannabis finns Kosovo, […]

Cannabis, Statistik

Nyheter

Cannabis skildras positivt i media

Forskare har analyserat studier där man undersökt hur cannabis lindrar smärta. Studier om cannabis visar ofta att cannabis inte har någon större effekt än placebo. Placebo kan till exempel innebära att användaren tror att den fått smärtlindring, trots att hen inte fått det. Trots det skriver media ofta positivt om cannabis som smärtlindring. Forskaren Filip […]

Cannabis

Fråga

Kan man bli schizofren av cannabis?

Detta är ett område som det forskas mycket kring, men det behövs mer kunskap inom området. Det finns helt klart ett samband mellan cannabisrökning och schizofreni. Men det är inte helt utrett hur det hänger ihop. Det har visat sig i forskning att cannabis ökar risken för att utlösa schizofreni hos vissa personer. Det handlar […]

Cannabis

Fråga

Finns det läkemedel som innehåller cannabis?

Ja, det finns läkemedel som innehåller delar av växten cannabis sativa (hampa). Hampa innehåller många olika ämnen, varav flera är cannabinoider. Två av dessa är: tetrahydrocannabinol (THC) cannabidiol (CBD) (1) THC ger hallucinogena effekter, medan CBD inte har de egenskaperna. THC omfattas av narkotikalagstiftningen. CBD omfattas av läkemedelslagstiftningen (1). Läkemedel måste godkännas av myndigheten Läkemedelsverket […]

Cannabis, Läkemedel

Fråga

Är cannabis vanligare än alkohol?

Nej, det är inte vanligare att ha använt cannabis än att ha använt alkohol. Det visar skolundersökningen som görs varje år av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). I undersökningen ställs varje år frågor till ungdomar i nian och andra året på gymnasiet. I den senaste undersökningen (2023) svarade 6 procent av eleverna i årskurs […]

Alkohol, Cannabis, Statistik

Fråga

Vad blir straffet om någon blir tagen med cannabis?

Om polisen misstänker att någon använder cannabis agerar de utifrån narkotikastrafflagen. Om någon har använt cannabis eller har en liten mängd på sig, kan hen dömas för ringa narkotikabrott. Straffet kan vara upp till 6 månaders fängelse (1). Man blir straffmyndig först vid 15 år. Vad som händer beror på om personen är över eller […]

Cannabis

Nyheter

Flera typer av syntetisk cannabis narkotikaklassas

I början av juni blev nio nya substanser klassade som narkotika.

Folkhälsomyndigheten föreslog under våren 2023 att nio nya substanser skulle narkotikaklassas.

Regeringen tog sedan beslut om det i början av juni. Det börjar gälla från och med den 11 juli.

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Sida

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från en hampaväxt. De vanligaste är hasch och marijuana. Hasch röks oftast i speciella pipor och marijuana i handrullade cigaretter.

Fråga

Hur hjälper jag min kompis att sluta röka cannabis?

Om du känner dig orolig för din kompis är det bra om du berättar det. Om du vet att ni är flera som oroar er kan ni prata ihop er och stötta från flera håll. Bär inte på oron själv. 

Cannabis

Fråga

Varför börjar man med droger?

I en undersökning 2013 frågade man unga om olika anledningar till att vilja att testa cannabis. En anledningar som kom fram var att man lär känna andra som använder cannabis, till exempel när man börjar i gymnasiet.

Statistik

Fråga

Vad är THC?

THC är en förkortning av den kemiska formeln delta-9 tetrahydrocannabinol. Det är den dominerande psykoaktiva komponenten i cannabis. Det är framförallt hur hög halt av THC det är som bestämmer hur stark cannabisen är. Med andra ord: ju högre halt THC desto starkare rus. Detta är en förenkling. Det finns andra ämnen i cannabis som […]

Cannabis

Fråga

Är olika droger lika vanliga i hela världen?

Det finns skillnader mellan länder och olika delar av världen hur mycket olika droger används. Här beskrivs några (men inte alla) skillnader. Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Siffror från WHO (Världshälsoorganisationen) visar dock att de flesta människor inte har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Saker som påverkar användning av alkohol är till […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Finns det några specifika dofter i narkotika?

Ja, en del preparat kan avge lukt. Vad olika droger luktar beror mycket på hur de har tillverkats/framställts och vad som tillsatts till drogen. Samma preparat kan finnas i olika varianter, som också kan ha olika lukter. Man kan tänka sig att cannabis som kommer från en växt luktar som växten luktar. Men i en […]

Amfetamin, Cannabis

Berättelse

”Jag frågade mig själv: Hur mår jag som bäst?”

Vincent började självmedicinera med cannabis. Det gick över i ett beroende, som han till slut tog sig ur. Vincents drogproblem började som självmedicinering med cannabis för hans ADHD och tourettes. Tankarna om att han ville sluta med drogerna kom redan när han var 17 år, men det tog många år att faktiskt sluta. ”Det har […]

Beroende, Cannabis

Fråga

Vad är det för droger som liknar godis?

Olika droger kan se väldigt olika ut. På senaste tiden har Tullverket rapporterat att de bland annat beslagtagit godis som innehåller cannabis. Sådant godis kan vara väldigt farligt. Tullverket har gått ut med att de vill varna för godis som innehåller syntetisk cannabis. Det kan vara mycket starkt och farligt. Det kan vara svårt att […]

Cannabis, Övrig

Fråga

Finns det mer narkotika i Sverige idag än förut?

Det finns uppgifter från olika källor som tyder på att tillgången på narkotika har ökat: Beslagen från tull och polis har ökat. Vård av patienter med narkotikarelaterade diagnoser har blivit vanligare under 2000-talet. Rent geografiskt har tillgången till narkotika ökat. Idag finns narkotika i de flesta svenska län. (1,2) Exempelvis är cannabis, amfetamin och heroin […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Heroin, Kokain, Läkemedel, Nätdroger, Statistik, Tobak

Fråga

Kan man dela in droger i olika grupper/kategorier?

Ja, man kan dela upp droger i olika grupper utifrån deras kemiska sammansättning och hur de påverkar människor eller hjärnan. Indelning av narkotika Narkotiska preparat kan delas in i fyra huvudgrupper: Cannabis och syntetiska cannabinoider (t. ex. hasch, marijuana). Centralstimulerande (t. ex. amfetamin, kokain). Även kat räknas till denna kategori. Opioider och opiater (t. ex. […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kat, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Vad är potpurri?

Potpurri är ett namn på en rökmix. De brukar innehålla syntetiska cannabinoider, ett psykoaktivt ämne med effekter som liknar de effekterna av cannabis (1). Regeringen har i många omgångar narkotikaklassat olika typer av syntetiska cannabinoider. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man se vilka preparat och substanser som är under utredning för tillfället (2). Det är svårt […]

Nätdroger

Fråga

Vid vilken ålder är det vanligast att testa narkotika första gången?

De flesta svenska ungdomar använder inte narkotika. År 2022 svarade 6 procent av eleverna i nian och 15 procent i tvåan på gymnasiet att de testat narkotika någon gång.

Statistik

Berättelse

Skolkuratorn: ”Vi brukar vara bra på att fråga och sätta igång samtal”

Inga problem är för små Det finns inga problem som är för små för att gå till skolkuratorn med, menar Christine Brännvall. Hon är skolkurator på en skola i Kiruna och berättar om sitt jobb. ”Det jag gör mest är att ha stödsamtal med elever. Sedan är jag ett bollplank för andra som jobbar på […]

Alkohol, Beroende, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Fråga

Är det vuxna eller ungdomar som använder mest droger?

Det finns många olika droger. Alkohol och tobak är exempel på lagliga droger. Det finns också olagliga droger, som narkotika. Ibland används ordet droger när man egentligen menar narkotika. Det är vuxna som använder mest droger (både olagliga och lagliga). De använder droger oftare än ungdomar, och använder även större mängder och fler sorter. Om […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Är det större risk att börja med droger om ens föräldrar använder droger?

Risken att drabbas av drogberoende är större om ens föräldrar är eller har varit drogberoende. Det betyder inte att det är förutbestämt eller ens att risken är stor.

Beroende

Fråga

Stämmer det att marijuana blivit vanligare än hasch?

Tidigare har marijuana har varit något vanligare än hasch. I den senaste undersökningen bland elever i årskurs nio och andra året på gymnasiet var det däremot ungefär lika vanligt med hasch som med marijuana. Då hade 5 procent av eleverna i nian svarat att de någon gång använt hasch, och 4 procent att de använt […]

Cannabis

Fråga

Hur många skadas och dör av narkotika per år?

Hur många som skadas av narkotika är svårt att svara på. Man kan däremot titta på statistik om hur många som har vårdats i hälso- och sjukvården för narkotikarelaterad vård. Bland individer som vårdats för problem relaterade till narkotika är användning av flera substanser i kombination vanligast, följt av opioder (1). Enligt en rapport från […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Statistik

Fråga

Vem bestämmer vad som är en drog?

Droger är ämnen, substanser eller preparat som är beroendeframkallande och/eller ger något form av rus. Det finns både lagliga och olagliga droger. Alkohol och nikotin är exempel på lagliga droger. Cannabis och kokain är exempel på narkotika. Narkotika är olagligt att använda. Vissa läkemedel kan innehålla narkotikaklassade ämnen. För att få använda dessa läkemedel behöver […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Kan man säga att alkohol är narkotika?

Nej det kan man inte. Det finns två olika ord som kan vara bra att skilja på: drog och narkotika. Drog är ett brett begrepp för saker som stimulerar vår hjärna och/eller är beroendeframkallande. Droger är allt ifrån alkohol och nikotin till narkotika, som cannabis och heroin (1). Narkotika är droger som har genomgått en […]

Alkohol

Fråga

Hur vanligt är det egentligen att ungdomar använder nätdroger?

Det kommer ständigt nya, ofta syntetiska, droger som säljs på internet. Därför brukar de kallas nätdroger. Ibland kallas de även nya psykoaktiva substanser (NPS), designerdroger eller research chemicals (RC-droger). Enligt CAN:s nationella skolundersökning är det få som har använt en nätdrog någon gång. Fram till år 2014 var det drygt 2 procent av eleverna i […]

Nätdroger, Statistik

Fråga

Vad är en drog?

Det beror på vem du frågar. Olika aktörer har olika definitioner för vad de kallar “droger”. Exempel på detta är: Umo.se och 1177 Vårdguiden använder ordet drog synonymt med narkotika (1, 2) Nationalencyklopedin inkluderar till och med kaffe som en drog (3) På Drugsmart använder vi “drog” för alla substanser som ger rus och/eller är […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, GHB, Heroin, Kat, Kokain, Läkemedel

Fråga

Vad är tramadol?

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som tillhör droggruppen opioider. Läkemedlet används inom sjukvården för att lindra smärta. Tramadol är oftast i form av tabletter eller kapslar (1,2). Eftersom läkemedlet är narkotikaklassat är det olagligt att använda det utan att läkare har skrivit ut  det åt en, eller att använda mer än vad läkare skrivit ut. […]

Läkemedel

Fråga

Vad gör samhället för att stoppa nätdroger?

Droger som säljs via internet är klassade som narkotika eller hälsofarliga varor droger som ännu inte är klassade läkemedel eller kopior av läkemedel Från 2000-talet har nya syntetiska droger, kallade NPS:er (nya psykoaktiva substanser) eller nätdroger, börjat säljas online. Det kan vara preparat med liknande effekter som cannabis, eller preparat med centralstimulerande eller smärtstillande effekt […]

Nätdroger

Fråga

Hur kommer droger in i Sverige?

Narkotika kommer in i Sverige genom smuggling. Det förekommer även cannabisodlingar i Sverige. En del läkemedel som blivit förskrivna av läkare säljs vidare illegalt (1). De flesta beslag av narkotika görs i den södra delen av landet. Det beror på att det ligger nära kontinenten, där det till exempel finns hamnar och Öresundsbron. Viss narkotika […]

Övrig

Fråga

Varför är knark olagligt?

I FN:s narkotikakonvention står det att narkotika utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa och välfärd och har en skadlig inverkan på samhällsekonomin.
Sverige har skrivit under FN:s narkotikakonvention, som ger en riktning för länders olika narkotikalagstiftning.

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Varför blir vissa beroende?

Det kan finnas flera olika orsaker till varför vissa får problem med droger och spel om pengar och andra inte. Forskare har tittat på vad som ökar och minskar risken för drogproblem och spelproblem. Det är dels saker som har med personen själv att göra. Till exempel gener eller om man har ett utåtagerande eller […]

Alkohol

Nyheter

”Det går bra för många”

Två av tre ungdomar som har varit i kontakt med en så kallad Mariamottagning verkar bli av med sitt beroende. Forskaren Mats Anderberg på Linnéuniversitetet har följt en grupp ungdomar som hade kontakt med någon av tolv Mariamottagningar under 2016. Mariamottagningar är en öppenvårdsmottagningar som riktar sig till ungdomar som har problem med droger. När […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Droger, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener

Berättelse

Andreas jobbar med en stödchatt: ”De flesta tycker att det är skönt att vara anonyma”

Funderingar kring alkohol och andra droger är några bland många saker som besökarna på sidan killar.se hör av sig om. Killar.se riktar sig till killar i åldern 10–20 år. Deras anonyma stödchatt har öppet klockan 19–21 fem kvällar i veckan. Vilka är det som chattar med besökarna? ”Det är volontärer över hela Sverige. Det är […]

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, efter det kommer tobak och andra nikotinprodukter (1,2,3). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Enligt en undersökning som genomfördes under 2021 var det 3,1 procent av befolkningen som svarade att de hade använt drogen under det senaste året (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Nyheter

Vad säger politikerna?

Är vitt snus ett problem? Ska eget bruk av cannabis avkriminaliseras? Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? I tidningen Alkohol & Narkotikas valenkät inför valet 2022 svarar alla riksdagspartierna på frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Läs alla frågorna och partiernas svar här.

Alkohol, Cannabis, Droger, Spel om pengar, Tobak och nikotin

Fråga

Hur påverkas reaktionsförmågan av droger?

Många droger ger en försämrad reaktionsförmåga. En del droger kan göra att man känner ökad energi, vakenhet och medvetenhet, men det betyder inte att reaktionsförmågan blir bättre (1,2). Den som har alkohol eller andra droger i kroppen blir en livsfarlig bilförare. Ungefär 20 procent av de förare som dör i trafikolyckor har druckit alkohol. Vid singelolyckor […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Heroin, Kokain, Läkemedel

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Michaela var fast i beroende i många år. Det höll på att kosta henne livet. ”Sträcker man ut en hand och frågar kan man få bra hjälp”, säger Michaela Jernberg. Men det tog tid innan hon bad om hjälp för att kunna ta sig ur sitt beroende. Hon testade cannabis första gången som 13-åring. ”En […]

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Nyheter

Nya substanser kan bli narkotika

Folkhälsomyndigheten har föreslagit att nio substanser ska klassas som narkotika.

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Berättelse

Narkotikans historia

Droger har använts i alla tider, olika droger har använts i olika delar av världen och med olika ursprung. En del droger kommer från växter. Andra är kemiska, framtagna i laboratorium. Många av de narkotikasorterna som finns idag har från början tagits fram som mediciner, men har förbjudits när man insett hur skadliga de är.

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin

Sida

Hem

Sida

Kunskap

Här finns kunskap om alkohol, andra droger och spel.

Sida

Nätdroger

Begreppet nätdroger har ingen tydlig definition. Drogerna är ofta framställda på kemisk väg. De säljs via nätet. Utveckling av substanserna pågår hela tiden för att undvika narkotikaklassning.

Sida

Drugsmart på UNG Kulturfestival

Den 17–21 augusti finns Drugsmart på plats på UNG Kulturfestival i Stockholm. Vi kommer att hålla till i närheten av Sergels torg. Kom förbi och testa din reaktionsförmåga i ett specialbyggt spel! Under samma dagar blir det digitala quiz varje dag, som man kan delta i oavsett var man är.

Sida

Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, köpa, sälja och tillverka.

Sida

Om oss

På Drugsmart finns kunskap om alkohol, andra droger och spel.

Sida

Vart kan jag vända mig?

Man kan behöva stöd om man själv eller någon i ens närhet dricker för mycket alkohol, använder andra droger eller spelar för mycket. Det kan också finnas andra orsaker till att man behöver hjälp och stöd.

Berättelse

Fältassistenten: ”Tonåringar är fantastiska”

Fältassistenter jobbar på platser där tonåringar finns Vi pratade med Johanna Håkansson, som är fältassistent i södra Stockholm. ”Vi ska finnas till för alla ungdomar, oavsett hur man mår och lever. Vi stöttar och hjälper till att göra tonårstiden så bra som möjligt”, berättar Johanna. Fältassistenterna samarbetar med andra som möter unga, tex skolor, elevhälsoteam, […]

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Sida

Tobak och nikotin

Tobak utvinns ur tobaksplantan. Det innehåller nikotin, som är giftigt och beroendeframkallande. En del produkter innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte hela tobaksblad. Exempel på tobaksprodukter är tobakssnus, cigaretter, heated tobacco-produkter och vattenpipa. Exempel på nikotinprodukter är nikotinsnus och e-cigaretter.

Sida

Drugsmarts ordlista

Här hittar du förklaringar på ord och facktermer som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Berättelse

”Vi är till för att ge vård – inte för att sätta dit”

Maria Ungdom Mini-Maria är mottagningar som finns på många håll i landet. De riktar sig till ungdomar som har problem med alkohol eller andra droger. Men hur kan ett besök gå till? ”En själv, ens föräldrar eller ens nätverk kan ta kontakt och boka en tid”, berättar Juan Figueroa. Han jobbar på Maria Ungdom i […]

Alkohol, Amfetamin, Beroende, Cannabis, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Nätdroger, Sniffning

Sida

Affischer

Vi vill att fler ska hitta till Drugsmart och använda sig av våra faktasidor och texter om alkohol, andra droger och spel. Därför har vi tagit fram ett gäng snygga affischer. De har olika texter och är alla försedda med QR-koder för att det ska vara enkelt att gå in på Drugsmart. Bra va? Välj nedan vilken eller vilka av affischerna du vill skriva ut.