Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 50 resultat

Fråga

Vad är straffet om en ungdom blir tagen med cannabis?

Vi antar att din fråga handlar om att bli tagen av polisen men vi kör två spår här. Om polisen misstänker att en ungdom på något sätt befattar sig med cannabis agerar de utifrån narkotikastrafflagen. Vanligt är att det handlar om cannabisrökning eller att personen har en mindre mängd cannabis på sig vilket utgör ett ringa narkotikabrott och […]

Cannabis

Fråga

Är cannabis vanligare än alkohol?

Nej, det är det inte, långt ifrån. CAN* ställer varje år frågor till ungdomar i nian och andra året på gymnasiet. I den senaste undersökningen svarade 6 procent av eleverna i årskurs nio att de hade använt cannabis någon gång. 36 procent av niorna hade druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Bland gymnasietvårorna var […]

Alkohol, Cannabis, Statistik

Fråga

Är cannabis skadligt för ungdomar?

Ja, cannabis är en narkotikaklassad drog som kan ge negativa hälsoeffekter. Cannabis är beroendeframkallande. Det kan leda till att den som använder det tappar kontrollen över sitt användande. Personen kan själv vara omedveten om sitt beroende och skapa bortförklaringar och ursäkter till att fortsätta använda, trots att användandet kan ställa till problem. Cannabis på verkar […]

Cannabis

Sida

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från en hampaväxt. De vanligaste är hasch och marijuana. Hasch röks oftast i speciella pipor och marijuana i handrullade cigaretter.

Fråga

Kan man bli schizofren av cannabis?

Detta är ett område som det forskas mycket kring men än så länge är kunskapsläget oklart. Det finns helt klart ett samband mellan cannabisrökning och förekomst av schizofreni. Men det är inte helt klarlagt hur detta samband ska tolkas. Det finns belägg i forskning för att cannabis ökar risken för att utlösa schizofreni hos redan […]

Cannabis

Fråga

Röker svenska ungdomar mer cannabis än ungdomar i de övriga nordiska länderna?

Nej, det gör de inte, de danska ungdomarna röker mest cannabis bland de nordiska länderna. I en jämförelse mellan andra europeiska länder hamnar de nordiska länderna relativt lågt vad gäller att ha rökt cannabis någon gång under de senaste 30 dagarna. Bland de länder som röker minst cannabis återfinns Island, Ukraina, Sverige, Makedonien, Finland, Norge, Moldavien […]

Cannabis, Statistik

Fråga

Hur ska jag få min kompis att sluta röka cannabis?

Om du känner dig orolig för din kompis är det bra om du är öppen med det för hen. Du kanske vet om det finns fler kompisar som också är oroliga och då kan du försöka prata även med dem. Det kan ibland räcka med att flera kompisar tillsammans visar att cannabis inte är något […]

Cannabis

Fråga

Är alkohol farligare än cannabis på lång sikt?

Både alkohol och cannabis ger skador på både kort och lång sikt vilket de har gemensamt med alla typer av droger. Vilken typ av skador och effekter man kan få av olika droger skiljer sig från individ till individ och beror bland annat på hur mycket och ofta man använder drogen. Det är olika det här […]

Alkohol, Cannabis

Fråga

Skulle man kunna ta steget ut att använda cannabis som lugnande/smärtstillande medel och göra det möjligt för läkare att skriva ut?

Ja, som smärtstillande medel. I Sverige finns sedan 2012 ett godkänt läkemedel som innehåller cannabisextrakt. Läkemedlet är en munspray som läkare kan förskriva till patienter för att lindra symtom relaterade till muskelstelhet vid multipel skleros (MS). Sedan 2017 kan även ett annat läkemedel som innehåller ren cannabis skrivas ut till enskilda individer efter prövning av Läkemedelsverket. Hittills har det skrivits […]

Cannabis

Fråga

Hur påverkas reaktionsförmågan av droger?

Många droger ger en försämrad reaktionsförmåga. En del droger kan göra att man känner ökad energi, vakenhet och medvetenhet (1). Det betyder dock inte att reaktionsförmågan går hand i hand med känslan. Bilkörning kräver opåverkad reaktionsförmåga. Därför har flera studier gjorts på hur körförmågan påverkas av droger. Reaktionstiden blir längre redan vid låga promillenivåer för […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Heroin, Kokain, Läkemedel