Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 18 av 18 resultat

Fråga

Är kokain och crack samma drog?

Både kokainpulver och crack är former av kokain. Kokain framställs av bladen från kokabusken som växer framförallt i Sydamerika. Kokain framställs som ett finfördelat, vitt, kristalliskt pulver som röks eller sniffas. Det förekommer även att pulvret löses upp och injiceras, men är ovanligt. Crack är en typ av kokain i större kristaller eller mindre klumpar. […]

Kokain

Sida

Kokain

Kokain framställs från kokabuskens blad. Det förekommer oftast i form av pulver som dras in genom näsan. Kokain påverkar hela det centrala nervsystemet och gör även att kroppens kärl drar ihop sig.

Fråga

Kan man dela in droger i olika grupper/kategorier?

Ja, man kan dela upp droger i olika grupper utifrån deras kemiska sammansättning och hur de påverkar människor eller hjärnan. Indelning av narkotika Narkotiska preparat kan delas in i fyra huvudgrupper: Cannabis och syntetiska cannabinoider (t. ex. hasch, marijuana). Centralstimulerande (t. ex. amfetamin, kokain). Även kat räknas till denna kategori. Opioider och opiater (t. ex. […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kat, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Varför testar en del ecstasy fast det är farligt?

Det finns olika anledningar till att en del personer testar och använder droger. Anledningarna skiljer sig också åt mellan olika droger.

Ecstasy

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, efter det kommer tobak och andra nikotinprodukter (1,2,3). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Enligt en undersökning som genomfördes under 2021 var det 3,1 procent av befolkningen som svarade att de hade använt drogen under det senaste året (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Är olika droger lika vanliga i hela världen?

Det finns skillnader mellan länder och olika delar av världen hur mycket olika droger används. Här beskrivs några (men inte alla) skillnader. Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Siffror från WHO (Världshälsoorganisationen) visar dock att de flesta människor inte har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Saker som påverkar användning av alkohol är till […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Hur många skadas och dör av narkotika per år?

Hur många som skadas av narkotika är svårt att svara på. Man kan däremot titta på statistik om hur många som har vårdats i hälso- och sjukvården för narkotikarelaterad vård. Bland individer som vårdats för problem relaterade till narkotika är användning av flera substanser i kombination vanligast, följt av opioder (1). Enligt en rapport från […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Statistik

Fråga

Vem bestämmer vad som är en drog?

Droger är ämnen, substanser eller preparat som är beroendeframkallande och/eller ger något form av rus. Det finns både lagliga och olagliga droger. Alkohol och nikotin är exempel på lagliga droger. Cannabis och kokain är exempel på narkotika. Narkotika är olagligt att använda. Vissa läkemedel kan innehålla narkotikaklassade ämnen. För att få använda dessa läkemedel behöver […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Vilken är den farligaste drogen?

De droger som orsakar flest människors död varje år är tobak och alkohol. Det beror bland annat på att de är de vanligaste drogerna.

Alkohol, Amfetamin, Heroin, Kokain, Läkemedel

Fråga

Hur påverkas reaktionsförmågan av droger?

Många droger ger en försämrad reaktionsförmåga. En del droger kan göra att man känner ökad energi, vakenhet och medvetenhet, men det betyder inte att reaktionsförmågan blir bättre (1,2). Den som har alkohol eller andra droger i kroppen blir en livsfarlig bilförare. Ungefär 20 procent av de förare som dör i trafikolyckor har druckit alkohol. Vid singelolyckor […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Heroin, Kokain, Läkemedel

Fråga

Vad är kratom?

Kratom kommer från ett högt tropiskt träd som heter Mitragyna speciosa och växer i Sydostasien. Den vanligaste användningen är att färska eller torkade kratomblad tuggas, eller så bryggs te av bladen.

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Heroin, Kokain, Läkemedel

Sida

Hem

Sida

Kunskap

Här finns kunskap om alkohol, andra droger och spel.

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Sida

Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, köpa, sälja och tillverka.

Sida

Drugsmarts ordlista

Här hittar du förklaringar på ord och facktermer som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Berättelse

”Vi är till för att ge vård – inte för att sätta dit”

Maria Ungdom Mini-Maria är mottagningar som finns på många håll i landet. De riktar sig till ungdomar som har problem med alkohol eller andra droger. Men hur kan ett besök gå till? ”En själv, ens föräldrar eller ens nätverk kan ta kontakt och boka en tid”, berättar Juan Figueroa. Han jobbar på Maria Ungdom i […]

Alkohol, Amfetamin, Beroende, Cannabis, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Nätdroger, Sniffning

Sida

Drugsmart på UNG Kulturfestival

Den 17–21 augusti finns Drugsmart på plats på UNG Kulturfestival i Stockholm. Vi kommer att hålla till i närheten av Sergels torg. Kom förbi och testa din reaktionsförmåga i ett specialbyggt spel! Under samma dagar blir det digitala quiz varje dag, som man kan delta i oavsett var man är.