Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 14 resultat

Sida

Kokain

Kokain är centralstimulerande och framställs från kokabuskens blad. Kokain är oftast i pulverform och den vanligaste användningen är att sniffa det. Pulvret kan också lösas upp och injiceras. Crack är en speciell form av kokain som röks.

Fråga

Jag undrar om kokain och crack är samma drog och hur det påverkar kroppen?

Kokain framställs av bladen från kokabusken som växer framförallt i Sydamerika. Kokain framställs som ett fint, vitt, kristalliskt pulver som röks eller sniffas. Det går även att injicera kokain eller ta upp det via kroppens slemhinnor. Crack är kokain som blandats med bikarbonat och vatten. Drogen kallas för ”crack” på grund av ljudet som uppstår när kristallerna […]

Kokain

Fråga

Hur mycket tar kroppen stryk av kokain?

Kokain tillhör gruppen centralstimulerande medel och kan ge upphov till känslor av ökad livlighet och energi, minskad trötthet samt en känsla av välbefinnande. Dessa känslor ersätts dock efter några dagars eller veckors missbruk av utbrändhet och abstinens. Drogen resulterar ofta i ett starkt, tvångsmässigt, psykiskt behov. Kroppsligt ger drogen ett kraftigt höjt blodtryck, vilket kan […]

Kokain

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Sida

Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, ha i kroppen, köpa, sälja och tillverka. Här kan du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för olika droger och spel.

Sida

Kunskap

Här finns kunskap om alkohol, andra droger och spel.

Sida

Hem

Sida

Drugsmarts ordlista

Här hittar du förklaringar på ord och facktermer som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Fråga

Vad är kat?

Khat är de ovanjordiska delarna av växten Catha edulis och tillhör gruppen centralstimulerande medel. Kat har alltså likheter med andra droger så som amfetamin, kokain och efedrin. Växten förekommer i stora delar av östra Afrika och på Arabiska halvön. Vid missbruk tuggas de finare skotten och bladen så de avger en vätska som sväljs, växtresterna spottas […]

Kat

Fråga

Hur vanligt är det med droger i världen?

Ordet droger syftar på flera olika saker och här redogörs för alkohol, tobak och narkotika. Droger används över hela världen i varierande grad. Alkohol Omkring 60 % av väldens vuxna befolkning har druckit alkohol någon gång i livet. I 2018 års rapport om alkohol och hälsa från Världshälsoorganisationen (WHO) hade 57 % av världens befolkning inte […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak