Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 18 resultat

Fråga

Är kokain och crack samma drog?

Både kokainpulver och crack är former av kokain. Kokain framställs av bladen från kokabusken som växer framförallt i Sydamerika. Kokain framställs som ett fint, vitt, kristalliskt pulver som röks eller sniffas. Det går även att ta upp det via kroppens slemhinnor. Ett ovanligt sätt är att lösa upp pulvret och injicera kokain.  Crack är en […]

Kokain

Sida

Kokain

Kokain framställs från kokabuskens blad. Det förekommer oftast i form av pulver som dras in genom näsan. Kokain påverkar hela det centrala nervsystemet och gör även att kroppens kärl drar ihop sig.

Fråga

Hur mycket tar kroppen stryk av kokain?

Kokain tillhör gruppen centralstimulerande medel och kan ge upphov till känslor av ökad livlighet och energi, minskad trötthet samt en känsla av välbefinnande. Dessa känslor ersätts dock efter några dagars eller veckors missbruk av utbrändhet och abstinens. Drogen resulterar ofta i ett starkt, tvångsmässigt, psykiskt behov. Kroppsligt ger drogen ett kraftigt höjt blodtryck, vilket kan […]

Kokain

Fråga

Hur många skadas och dör av narkotika per år?

Hur många som skadas av narkotika är lite svårt att svara på. Det man kan se är egentligen hur många som vårdas. Vård för diagnoser relaterade till alkohol (som dock inte är narkotika), flera substanser i kombination och opioder är vanligast. I Sverige 2019 fick 40 440 personer vård för saker som på något sätt […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Statistik

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, följt av tobak och andra nikotinprodukter (1). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Cannabis används av ca 3 procent av befolkningen (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de används illegalt (utan läkarordination). Narkotikaklassade smärtstillande läkemedel utan läkares ordination är den näst vanligaste narkotikatypen (2,8 procent). Efter […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Är olika droger lika vanliga i alla länder?

Det finns skillnader mellan länder och kontinenter hur mycket olika droger används. Nedan beskrivs några skillnader. Det finns många länder och många droger så det här är ett urval. Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Men de flesta i världen använder inte alkohol. Saker som ålder, kön, hälsoläge, hur rikt landet är, livsstil, religion och […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Vem bestämmer vad som är en drog?

Droger är ämnen, man kan också säga substanser eller preparat, som är beroendeframkallande och/eller ger någon form av rus. Det finns både lagliga och olagliga droger. Alkohol och nikotin är exempel på lagliga droger. Även läkemedel som innehåller narkotikaklassade ämnen är lagliga att använda om man fått dem utskrivet av läkare. Cannabis och kokain är […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Berättelse

”Vi är till för att ge vård – inte för att sätta dit”

Maria Ungdom Mini-Maria är mottagningar som finns på många håll i landet. De riktar sig till ungdomar som har problem med alkohol eller andra droger. Men hur kan ett besök gå till? ”En själv, ens föräldrar eller ens nätverk kan ta kontakt och boka en tid”, berättar Juan Figueroa. Han jobbar på Maria Ungdom i […]

Alkohol, Amfetamin, Beroende, Cannabis, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Nätdroger, Sniffning

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?