Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 27 av 27 resultat

Fråga

Hur många är det som dör av rökning varje år?

Tobaksrökning ökar risken för många sjukdomar. Till exempel många typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar och infektioner i andningsorganen. I en beräkning av åren 2010-2012 dog 12 000 personer per år i Sverige på grund av rökning. Ungefär 100 000 andra personer per år insjuknade i rökrelaterade sjukdomar (1). Att utsättas för andras tobaksrök […]

Statistik, Tobak

Fråga

Vad händer i lungorna vid rökning?

Lungorna tar skada vid tobaksrökning. I lungorna finns flera hundra miljoner lungblåsor och varje blåsa är täckt av små blodkärl (kapillärer) där den så kallade gasutväxlingen sker. Gasutväxlingen innebär att syret vi andas in går via lungblåsorna ut i blodet samtidigt som koldioxid lämnar blodet samma väg och går ut ur kroppen via utandningsluften, syre […]

Tobak

Nyheter

Skillnader i rökning

Rökningen har minskat mycket. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan de som röker och de som inte röker. Skillnader i sånt som man inte tror ska ha med rökning att göra. Som till exempel utbildning. Man har sett i undersökningar att ungefär 1 av 20 vuxna som har gått gymnasiet röker dagligen. Bland vuxna […]

Tobak och nikotin

Fråga

Varför är det tillåtet att tillverka cigaretter om man vet att det är farligt?

Det är en väldigt bra fråga. Speciellt när vi idag vet hur skadligt det är med cigarettrökning. Rökning är något som funnits väldigt länge i människans kulturer. Så långt tillbaka som till 5 000 år före kristus har man hittat spår av tobaksrökning. Man vet inte exakt när rökningen kom till Sverige. Man tror att […]

Lag och rätt, Tobak

Fråga

Hur många är det som röker i Sverige och i världen?

I världen Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att det finns ungefär 1,3 miljarder rökare i världen. Varje år orsakar tobak 8 miljoner dödsfall. Mer än 7 miljoner av dessa dödsfall är på grund av direkt användning av tobak (till exempel att röka cigaretter). Ungefär 1,2 miljoner dödsfall sker på grund av passiv rökning. Passiv rökning är […]

Statistik, Tobak

Fråga

Hur påverkar droger samhället?

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av alkohol och andra droger drabbar den som använt det, samhället och personer runt omkring personen.

Beroende

Nyheter

Sluta röka med VR?

Det är svårt att sluta röka. Kan virtual reality vara till hjälp? Forskaren Alla Machulska har tittat på hur virtual reality (datateknik som simulerar miljöer) i kombination med beteendeterapi kan fungera som rökavvänjning. Ungefär hundra personer som var rökare blev uppdelade i två grupper. Den ena gruppen fick vr-behandling som hade fokus på att undvika […]

Tobak och nikotin

Fråga

Varför röker man om man vet att det är farligt?

Varför man börjar röka kan ha många olika orsaker. Det kan exempelvis handla om att man är nyfiken, att det känns spännande eller att ens kompisar gör det. Från början kanske man inte tänker på riskerna med rökning och tänker inte heller på att man kan blir beroende. Nikotin som finns i cigaretter och ofta […]

Tobak

Nyheter

Förbud mot försäljning av vapes i Mexico

Förra sommaren förbjöd den mexikanske presidenten import och försäljning av vapes (e-cigaretter).

Tobak och nikotin

Sida

Tobak och nikotin

Tobak utvinns ur tobaksplantan. Det innehåller nikotin, som är giftigt och beroendeframkallande. En del produkter innehåller nikotin från tobaksplantan, men inte hela tobaksblad. Exempel på tobaksprodukter är tobakssnus, cigaretter, heated tobacco-produkter och vattenpipa. Exempel på nikotinprodukter är nikotinsnus och e-cigaretter.

Fråga

Vad har snus för biverkningar?

När man snusar sprids tusentals ämnen ut i kroppen via blodet. Detta kan skada kroppen. En del ämnen ökar risken att få cancer. Man kan bli beroende av både vitt snus och brunt snus (1). Snus skadar tandköttet. På lång sikt ökar det risken för tandlossning. Snusning ger även ökad risk för cancer i: Munhålan […]

Tobak

Nyheter

Undersökning om ungdomar – varför?

Har du svarat på en enkät med frågor om till exempel alkohol och rökning? Då har du bidragit till kunskap! Vi har intervjuat Martina Zetterqvist, som jobbar med en stor undersökning om ungdomars erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning och boffning

Fråga

Är det många ungdomar som använder droger i Sverige?

Med ordet drog menar vi alkohol, narkotika, doping och tobak. “Använda” kan innebära olika saker, till exempel använt en gång eller använder regelbundet. I CAN:s nationella skolundersökning menas “att använda” att ha använt en drog under det senaste året. Alkoholkonsumtionen bland svenska skolungdomar har minskat mycket sedan 2000. Rökning av vanliga cigaretter har också minskat […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Dopning, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Statistik, Tobak

Fråga

Är det vuxna eller ungdomar som använder mest droger?

Det finns många olika droger. Alkohol och tobak är exempel på lagliga droger. Det finns också olagliga droger, som narkotika. Ibland används ordet droger när man egentligen menar narkotika. Det är vuxna som använder mest droger (både olagliga och lagliga). De använder droger oftare än ungdomar, och använder även större mängder och fler sorter. Om […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Nyheter

50 år av frågande

Varje vår görs en undersökning i Sverige bland elever i nian och andra året på gymnasiet. De får svara på frågor om bland annat alkohol, rökning och narkotika. Nyligen kom det en rapport med siffror från den senaste undersökningen (2021). Rapporten visade att unga dricker allt mindre alkohol. Det är färre som dricker alkohol. Det […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning och boffning

Nyheter

Alkohol bland unga i Europa  

Det är inte bara i Sverige som allt färre ungdomar dricker alkohol. Det här är en förändring som syns i stora delar av Europa. Det finns en europeisk undersökning som heter ESPAD. Där frågar man 100 000 16-åriga elever från hela Europa om alkohol och andra droger.  När de presenterade svaren från undersökningen 2019 så […]

Alkohol, Statistik

Fråga

Kan man bli schizofren av cannabis?

Detta är ett område som det forskas mycket kring, men det behövs mer kunskap inom området. Det finns helt klart ett samband mellan cannabisrökning och schizofreni. Men det är inte helt utrett hur det hänger ihop. Det har visat sig i forskning att cannabis ökar risken för att utlösa schizofreni hos vissa personer. Det handlar […]

Cannabis

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, efter det kommer tobak och andra nikotinprodukter (1,2,3). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Enligt en undersökning som genomfördes under 2021 var det 3,1 procent av befolkningen som svarade att de hade använt drogen under det senaste året (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Nyheter

Ny kunskap om erfarenheter av alkohol

Bland de som går på gymnasiets introduktionsprogram är det färre som dricker alkohol än vad det är på de nationella programmen på gymnasiet. ”Det visade sig vara en mycket mindre andel på introduktionsprogrammen som dricker alkohol”, säger Siri Thor som är en av författarna till en ny rapport från CAN (2022). Rapporten handlar om erfarenheterna […]

Alkohol

Nyheter

Är det vanligt med lustgas?

På den senaste tiden har det skrivits mycket i tidningar och varit inslag på tv om att det finns de som använder lustgas för att bli berusade. Men hur vanligt är det? En undersökning som gjorts av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2022) visar att 6 procent av eleverna i nian har provat lustgas någon […]

Lustgas

Nyheter

Slutrökt för unga i Storbritannien?

En lag som ska hindra unga från att börja röka cigaretter kan bli verklighet i Storbritannien.

Tobak och nikotin

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Sida

Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, köpa, sälja och tillverka.

Fråga

Är olika droger lika vanliga i hela världen?

Det finns skillnader mellan länder och olika delar av världen hur mycket olika droger används. Här beskrivs några (men inte alla) skillnader. Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Siffror från WHO (Världshälsoorganisationen) visar dock att de flesta människor inte har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Saker som påverkar användning av alkohol är till […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Sida

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från en hampaväxt. De vanligaste är hasch och marijuana. Hasch röks oftast i speciella pipor och marijuana i handrullade cigaretter.

Sida

Kokain

Kokain framställs från kokabuskens blad. Det förekommer oftast i form av pulver som dras in genom näsan. Kokain påverkar hela det centrala nervsystemet och gör även att kroppens kärl drar ihop sig.

Fråga

Är det större eller mindre risk att börja röka för den som snusar?

Bland personer som snusar eller använder e-cigaretter (elektroniska cigaretter) är det fler som med tiden börjar röka om man jämför med personer som inte använder dessa produkter (1). Nikotin, som finns i snus och många typer av e-cigaretter, är kraftigt beroendeframkallande. I större mängder är det giftigt (2).

Tobak