Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 24 resultat

Fråga

Hur många är det som dör av rökning varje år?

Tobaksrökning ökar risken för många sjukdomar. Till exempel många typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar och infektioner i andningsorganen. I en beräkning av åren 2010-2012 dog 12 000 personer per år i Sverige på grund av rökning. Ungefär 100 000 andra personer per år insjuknade i rökrelaterade sjukdomar (1). Att utsättas för andras tobaksrök […]

Statistik, Tobak

Nyheter

Skillnader i rökning

Rökningen har minskat mycket. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan de som röker och de som inte röker. Skillnader i sånt som man inte tror ska ha med rökning att göra. Som till exempel utbildning. Man har sett i undersökningar att ungefär 1 av 20 av vuxna som har gått gymnasiet röker dagligen. Bland […]

Tobak och nikotin

Fråga

Vad händer i lungorna vid rökning?

Lungorna tar skada vid tobaksrökning. I lungorna finns flera hundra miljoner lungblåsor och varje blåsa är täckt av små blodkärl (kapillärer) där den så kallade gasutväxlingen sker. Gasutväxlingen innebär att syret vi andas in går via lungblåsorna ut i blodet samtidigt som koldioxid lämnar blodet samma väg och går ut ur kroppen via utandningsluften, syre […]

Tobak

Nyheter

Förbud mot försäljning av vapes i Mexico

Förra sommaren förbjöd den mexikanske presidenten import och försäljning av vapes (e-cigaretter).

Tobak och nikotin

Nyheter

Sluta röka med VR?

Det är svårt att sluta röka. Kan virtual reality vara till hjälp? Forskaren Alla Machulska har tittat på hur virtual reality (datateknik som simulerar miljöer) i kombination med beteendeterapi kan fungera som rökavvänjning. Ungefär hundra personer som var rökare blev uppdelade i två grupper. Den ena gruppen fick vr-behandling som hade fokus på att undvika […]

Tobak och nikotin

Nyheter

Undersökning om ungdomar – varför?

Har du svarat på en enkät med frågor om till exempel alkohol och rökning? Då har du bidragit till kunskap! Vi har intervjuat Martina Zetterqvist, som jobbar med en stor undersökning om ungdomars erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning och boffning

Fråga

Hur påverkar droger samhället?

Samhället påverkas på många sätt av alkohol och andra droger. Sociala problem och skador på grund av av alkohol drabbar inte bara den som använt det. Även personer runt omkring och samhället i stort påverkas. Till exempel kan ekonomiska problem och utanförskap drabba även de närstående. Det kan liksom våld, skadegörelse och (drog)rattfylleri göra (1). […]

Beroende

Fråga

Är det större eller mindre risk att börja röka för den som snusar?

Bland personer som snusar är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som inte snusar (1). Om man blivit nikotinberoende genom snusning så är nikotinberoendet en riskfaktor för rökning (2). Det gäller även för e-cigaretter. Bland personer som använder e-cigaretter är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som […]

Tobak

Nyheter

Är det vanligt med lustgas?

På den senaste tiden har det skrivits mycket i tidningar och varit inslag på tv om att det finns de som använder lustgas för att bli berusade. Men hur vanligt är det? En undersökning som gjorts av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) visar att 6 procent av eleverna i nian har provat lustgas någon gång. […]

Lustgas

Nyheter

Ny kunskap om erfarenheter av alkohol

Bland de som går på gymnasiets introduktionsprogram är det färre som dricker alkohol än vad det är på de nationella programmen på gymnasiet. ”Det visade sig vara en mycket mindre andel på introduktionsprogrammen som dricker alkohol”, säger Siri Thor som är en av författarna till en ny rapport från CAN. Rapporten handlar om erfarenheterna av […]

Alkohol