Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 26 resultat

Fråga

Är det sant att amfetamin används mot ADHD?

Ja, det är sant. Den vanligaste medicinen mot ADHD innehåller dock metylfenidat som är ett centralstimulerande ämne som liknar amfetamin. Amfetamin kan används som läkemedel vid ADHD-behandling utöver förstahandspreparatet metylfenidat. Metylfenidat är förstahandsval för barn, ungdomar och vuxna. Det finns olika godkända läkemedel för behandling av ADHD i Sverige, bland andra Concerta, Equasym, Medikinet och […]

Amfetamin, Läkemedel

Sida

Amfetamin

Amfetamin är en kemiskt framställd drog. Det påverkar hela det centrala nervsystemet. Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar men kan även sniffas eller injiceras.

Fråga

Vad är speed?

Speed är ett av flera slanguttryck för amfetamin. Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar, men förekommer också som pulver som sniffas eller löses i vätska och injiceras. Läs mer om amfetamin

Amfetamin

Fråga

Upplever alla som använder hallucinogener konstiga saker?

Ja. Namnet hallucinogen betyder att drogerna gör att man upplever sinnesintryck som inte finns, eller upplever sinnesintryck starkare än andra. Hallucinogenerna gör oftast så att sinnena tolkar intryck från omgivningen annorlunda. Upplevelsen känns ofta verklig och stimulerar gärna fler av våra olika sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Upplevelsen kan vara behaglig eller obehaglig […]

LSD och andra hallucinogener

Fråga

Kan man dela in droger i olika grupper/kategorier?

Ja, man kan dela upp droger i olika grupper utifrån deras kemiska sammansättning och hur de påverkar människor eller hjärnan. Indelning av narkotika Narkotiska preparat kan delas in i fyra huvudgrupper: Cannabis och syntetiska cannabinoider (t. ex. hasch, marijuana). Centralstimulerande (t. ex. amfetamin, kokain). Även kat räknas till denna kategori. Opioider och opiater (t. ex. […]

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, GHB, Heroin, Kat, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Fråga

Hur påverkas reaktionsförmågan av droger?

Många droger ger en försämrad reaktionsförmåga. En del droger kan göra att man känner ökad energi, vakenhet och medvetenhet (1). Det betyder dock inte att reaktionsförmågan går hand i hand med känslan. Bilkörning kräver opåverkad reaktionsförmåga. Därför har flera studier gjorts på hur körförmågan påverkas av droger. Reaktionstiden blir längre redan vid låga promillenivåer för […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Heroin, Kokain, Läkemedel

Sida

Drugsmart på UNG Kulturfestival

Den 17–21 augusti finns Drugsmart på plats på UNG Kulturfestival i Stockholm. Vi kommer att hålla till i närheten av Sergels torg. Kom förbi och testa din reaktionsförmåga i ett specialbyggt spel! Under samma dagar blir det digitala quiz varje dag, som man kan delta i oavsett var man är.

Fråga

Finns det några specifika dofter i narkotika?

Ja, en del preparat avger lukt. Vad olika droger luktar beror mycket på hur de har framställts och vad som tillsatts efteråt. Eftersom det ändras hur preparat framställs och vad som tillsätts efter blir sådan kunskap snabbt gammal. Olika varianter finns även samtidigt. Det gör att till exempel amfetamin har beskrivits lukta antingen blommor, unket […]

Amfetamin, Cannabis

Fråga

Vilka droger är vanligast i Sverige?

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol, följt av tobak och andra nikotinprodukter (1). Den vanligaste narkotikatypen är cannabis (hasch och marijuana). Cannabis används av ca 3 procent av befolkningen (1). Narkotikaklassade läkemedel räknas som narkotika om de används illegalt (utan läkarordination). Narkotikaklassade smärtstillande läkemedel utan läkares ordination är den näst vanligaste narkotikatypen (2,8 procent). Efter […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak

Fråga

Är olika droger lika vanliga i alla länder?

Det finns skillnader mellan länder och kontinenter hur mycket olika droger används. Nedan beskrivs några skillnader. Det finns många länder och många droger så det här är ett urval. Alkohol Alkohol konsumeras över hela världen. Men de flesta i världen använder inte alkohol. Saker som ålder, kön, hälsoläge, hur rikt landet är, livsstil, religion och […]

Alkohol, Cannabis, Statistik, Tobak