Sökresultat

Sök efter innehåll

Kategorier

Visar 10 av 24 resultat

Sida

Amfetamin

Amfetamin är en kemiskt framställd drog. Det påverkar hela det centrala nervsystemet. Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar men kan även sniffas eller injiceras.

Fråga

Är det sant att amfetamin används mot hyperaktivitet hos barn (ADHD)?

Ja, det är sant. Vissa av de läkemedel som används för behandling av ADHD i Sverige idag innehåller ämnet Metylfenidat, ett centralstimulerande ämne som har liknande effekter som amfetamin. De läkemedel som är godkända i Sverige heter Concerta, Equasym, Medikinet och Ritalin och får endast skrivas ut av läkare efter en grundlig utredning. Medicinerna förbättrar uppmärksamheten […]

Amfetamin

Sida

Statistik

Hur vanliga är olika droger och spel om pengar? Vad har ökat och vad har minskat?

Sida

Lag och rätt

Alkohol, tobak, läkemedel och spel får köpas och konsumeras under reglerade former. Narkotika är olagligt att använda, ha i kroppen, köpa, sälja och tillverka. Här kan du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för olika droger och spel.

Berättelse

Narkotikans historia

Droger har använts i alla tider, olika droger har använts i olika delar av världen och med olika ursprung. En del droger kommer från växter. Andra är kemiska, framtagna i laboratorium. Många av de narkotikasorterna som finns idag har från början tagits fram som mediciner, men har förbjudits när man insett hur skadliga de är.

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin

Sida

Samhälle

Här har vi samlat kunskap som berör droger i allmänhet.

Sida

Kunskap

Här finns kunskap om alkohol, andra droger och spel.

Fråga

Finns det mer narkotika i Sverige idag än förut?

Det finns uppgifter från olika källor som talar för att användande och tillgång till narkotika har ökat under lång tid: Beslagen från tull och polis har blivit fler. Vård av patienter med narkotikarelaterade diagnoser har blivit vanligare under 2000-talet. Rent geografiskt har tillgången på narkotika ökat. För 20 år sedan var den mer koncentrerad kring […]

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Heroin, Kokain, Läkemedel, Nätdroger, Statistik, Tobak

Sida

Hem

Sida

Nätdroger

Begreppet nätdroger har ingen tydlig definition. Drogerna är ofta framställda på kemisk väg. De säljs via nätet. Utveckling av substanserna pågår hela tiden för att undvika narkotikaklassning.