Berättelse

Alkoholforskaren Erica: “bakom siffrorna finns riktiga människor”

Alkoholforskaren Erica: “bakom siffrorna finns riktiga människor”

Erica Sundin är alkoholforskare. Hur man påverkas av andras drickande är ett ämne som hon intresserar sig för.

Hur blir man alkoholforskare?

”Jag gick en utbildning i folkhälsovetenskap. Genom det kom jag i kontakt med just alkoholforskning och tyckte det var intressant. På den vägen är det.”

Erica har forskat om att påverkas av andras drickande bland vuxna. Det hon har kommit fram till är att alkoholkonsumtion leder till problem för många runt den som dricker.

Men, låter inte det självklart?

”Jo, men till exempel när politiker tar beslut om vad man ska göra åt olika problem, måste de ha fakta och kunskap. Därför är det viktigt att ta reda på om det som man tror, är sant. Och det har inte forskats så mycket som man kan tro på just hur personer runt omkring personer som dricker för mycket alkohol påverkas. Så det behövs mer kunskap där.”

I hennes forskning har hon också kommit fram till att det till exempel är vanligare att kvinnor påverkas negativt av andras drickande. Till exempel upplever kvinnor mer allvarliga problem jämfört med män, och risken att problemen är kvar när det gått ett år är också vanligare bland kvinnor. Det är också vanligare att påverkas negativt av andras drickande när man är yngre. I åldersgruppen upp till 30 år är det vanligast. Ju äldre man blir, desto mindre vanligt blir det med de här problemen.

”Jag har också gjort jämförelser mellan olika länder. De visar att ju mer berusningsdrickande det är i ett land, desto vanligare är det att andra personer drabbas till exempel av våld eller kränkningar av någon som druckit alkohol.”

Varför tycker du att alkoholforskning är så intressant?

”Det berör många och är alltid aktuellt! Bakom siffrorna i undersökningar man gör finns ju riktiga människor, att tänka på det ger mig engagemang att fortsätta!”

Senast uppdaterad

23 juni 2022

Fler berättelser

Välj ämne

Visar 3 av 36 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas