Berättelse

Antidoping Sverige: ”Idrotten ska hållas fri från doping”

Antidoping Sverige: ”Idrotten ska hållas fri från doping”

Hur går en dopingkontroll till? Vad händer om man blir upptäckt med doping i kroppen? Vi frågade organisationen Antidoping Sverige.

Antidoping Sverige jobbar mot doping inom idrottsrörelsen i Sverige.

”Vi arbetar förebyggande genom utbildning och information. Och så jobbar vi kontrollerande genom att planera och genomföra dopingkontroller och att utreda och anmäla vid misstänkt doping”, berättar Charlotta Lindblom, som jobbar med kommunikation och utbildning på Antidoping Sverige.

Varför behövs ni?

”För att doping inte leder till något bra. Det är farligt för hälsan och kan ge orättvisa fördelar inom tävlingsidrott. Vi finns till för att idrotten ska hållas fri från doping och att tävlingsidrott ska kunna ske på lika villkor.”

Men, hur går en dopingkontroll till? Och vem testar?  

”De som testar är särskilt utbildade dopingkontrollanter. Detta är viktigt för att idrottaren ska känna sig trygg i att dopingkontrollen går rätt till, oavsett var i världen man befinner sig”, förklarar Charlotta Lindblom.

Kontrollen kan göras i samband med tävling eller utanför tävling. Är det i samband med tävling kan man till exempel bli slumpmässigt utvald att göra en kontroll, eller så kan man bli det på grund av sitt tävlingsresultat.  Är det utanför tävling kan den genomföras var och när som helst utan förvarning, till exempel på en träning.

Vad händer om man blir upptäckt med doping i kroppen?

”Visar sig ett dopingprov (urin- eller blodprov) innehålla ett otillåtet ämne, så riskerar idrottsutövaren att stängas av från all idrott i fyra år. Som idrottsutövare är du själv alltid ansvarig för vad som finns i din kropp vid dopingkontrolltillfället.”

Längden på avstängningen kan variera. Det beror bland annat på vilken förbjuden substans man använt.

Dopinglistan på förbjudna substanser uppdateras varje år och finns på Antidoping Sveriges hemsida. Eftersom listan är lång har Antidoping Sverige något som kallas Röd-gröna listan.

”Det är ett sökverktyg där du kan få svar på om din medicin är förbjuden”, förklarar Charlotta Lindblom.

”Om man är över 15 år kan man gå vår e-utbildning Ren vinnare, som på en halvtimme tar upp det viktigaste man behöver ha koll på som idrottsutövare.”

Antidoping Sverige

Utöver idrottens dopingregler så finns det också en lag i Sverige som förbjuder doping. Lagen gäller alla i Sverige, oavsett om man är inom idrotten eller inte. Denna lag omfattar mycket färre substanser än idrottens Dopinglista.

Den uppmärksamma läsaren kanske har noterat att det ibland står doping och ibland dopning. Vad är rätt? Svaret är att båda orden är rätt. När det gäller idrott används oftast (men inte alltid) ordet doping. Ordet dopning används oftast (men inte alltid) när man pratar om de lagar som gäller alla i Sverige, oavsett om man idrottar eller inte.

Läs mer på Drugsmart:

Dopning

Senast uppdaterad

5 september 2022

Fler berättelser

Välj ämne

Visar 3 av 36 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas