Berättelse

Barnkonventionen

Barnkonventionen

Barnkonventionen som lag

Den första januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. I och med den lagen måste man ta hänsyn till barnkonventionen mer än tidigare. Många menar att det är den viktigaste förändringen på 30 år för barn i Sverige.

Lagen kallas för barnrättslagen men heter egentligen lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Det finns fyra grundläggande principer:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad

Barnrättslagen innebär att man måste ta hänsyn till hela barnkonventionen vid lagstiftning och i rättsliga frågor. Barnrättslagen är viktig för alla barn i Sverige, och särskilt viktig för barn som lever under svåra livsförhållanden.

Det långa namnet för Barnkonventionen är FN:s konvention om barnets rättigheter. Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Sverige skrev under Barnkonventionen 1990. 196 länder har skrivit under och för­bundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte rati­ficerat barn­konven­tionen.

Läs mer om barnkonventionen

Senast uppdaterad

14 december 2021

Välj ämne

Visar 6 av 34 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen