Drugsmart på UNG Kulturfestival

Den 17–21 augusti finns Drugsmart på plats på UNG Kulturfestival i Stockholm. Vi kommer att hålla till i närheten av Sergels torg. Kom förbi och testa din reaktionsförmåga i ett specialbyggt spel! Under samma dagar blir det digitala quiz varje dag, som man kan delta i oavsett var man är.

Quiz varje dag!

Under den 17-21 augusti kan du delta i Drugsmarts quiz varje dag på Instagram.  Du kan tävla oavsett var i landet du är, bara du har en användare på Instagram.

Gå till Instagram

Vi lottar ut 5 vinnare varje dag bland alla som deltar (du behöver alltså inte ha alla rätt för att ha chansen att vinna). Det kommer ett nytt quiz varje dag senast kl 12.00!  Alla vinnare offentliggörs i ett inlägg på Instagram den 22 augusti och meddelas via DM. Du måste ha en adress i Sverige för att kunna ta emot vinsten. Om vi inte får svar på DM inom en vecka förbehåller vi oss rätten att lotta ut en ny vinnare.

Tävlingen är inte sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Instagram.

Såhär deltar du:
Gå in på @drugsmart på Instagram
Öppna upp stories och svara på frågorna

Reaktionsförmågan försämras av droger

Vi på Drugsmart har kunskap om alkohol, narkotika, dopning, tobak, narkotikaklassade läkemedel och spel om pengar som vi vill dela med oss av. På Ung Kulturfestival kan du testa din reaktionsförmåga hos oss i ett spel där man tävlar mot varandra.

Många droger ger en försämrad reaktionsförmåga. En del droger kan göra att man känner ökad energi, vakenhet och medvetenhet (1). Det betyder dock inte att reaktionsförmågan går hand i hand med känslan. Bilkörning kräver opåverkad reaktionsförmåga. Därför har flera studier gjorts på hur körförmågan påverkas av droger.

Reaktionstiden blir längre redan vid låga promillenivåer för den som druckit alkohol. Det gäller särskilt i situationer som är komplexa och där man behöver ta snabba beslut (2).

Det blir också svårare för kroppen att koordinera rörelserna. Alkoholen bedövar det centrala nervsystemet. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre. Det blir svårare att helt kontrollera sina rörelser (2).

Det är även så att synen försämras när alkoholhalten i blodet ökar eftersom ögonens förmåga att samarbeta minskar. Det blir då till exempel svårare att bedöma avstånd (2).

Narkotika, som till exempelvis amfetamin, cannabis, heroin och kokain, påverkar alla körförmågan. Gemensamt för de här drogerna är att de påverkar nervsystemet. De kan orsaka trötthet, dåsighet, nedsatt uppmärksamhet, sömnighet eller upprymdhet (2).

Läkemedel kan också påverka uppmärksamhetsförmågan och reaktionstiden. Det kan vara så även om man har läkemedel utskrivna av läkare och ska ta dem (2,3).

Körförmågan försämras både av alkohol och den vanligaste narkotikatypen, cannabis. I kombination blir körförmågan ännu mer nersatt (4).