Besvarad fråga

Varför blir vissa beroende?

Svar

Det är svårt att peka ut en enskild orsak till varför vissa får problem kopplat till droger och andra inte. Forskare har tittat på vad som ökar och minskar risken för drogproblem och även spelproblem. Det är både saker som har med personen själv att göra (som gener eller om man har utåtagerande eller spänningssökande beteende till exempel) och med omgivningen runt personen (hur familjen fungerar, hur det funkar med kompisar och hur man har det i skolan till exempel) (1).

Det finns samband mellan att använda av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (2). Till exempel ökar det risken för att använda cannabis om man röker cigaretter (3). Användning av alkohol, narkotika, tobak och att spela om pengar är också förknippat med sämre allmän hälsa, psykiska besvär och suicidtankar (2).

Exempel på vad som ökar risken för problem med alkohol och andra droger och spel om pengar är

 • att inte klara skolan
 • att ha det svårt hemma när man växer upp (exempelvis att växa upp med en förälder eller i familjehem, förälder med psykisk sjukdom, förälder med alkohol- eller narkotikadiagnos eller problem med spel om pengar, förälder som får fängelsestraff eller med våld i hemmet)
 • individuella förutsättningar som ADHD eller beteendeproblem
 • att växa upp i ett fattigare område, att föräldrarna har låg utbildningsnivå (lägre socioekonomisk position)
 • att vara kille

(2)

Exempel på vad forskare sett skyddar från just tobaksbruk är

 • Hög självkänsla
 • Att föräldrarna har koll på vad man gör

(4)

Saker som forskare sett ökar risken att få specifikt narkotikaproblem är bland annat

 • bo i städer
 • allvarlig händelse i familjen (som t.ex. dödsfall, psykisk sjukdom eller fängelsestraff)
 • beteendeproblem

(3)

Saker som skyddar mot skador av alkohol är bland annat

 •  förmåga att hantera stressfyllda situationer (för unga män)

(5)

En del av de saker ovan som ökar risken för problem går ju inte att påverka, som att vara kille till exempel. Men att klara skolan är ett skydd mot problem som går att påverka. Ju fler skyddande saker man har runt sig, desto större är chansen att undvika problem. Till exempel om man har beteendeproblem, så minskar risken att de leder vidare till problem med narkotika om man får stöd för dem tidigt genom till exempel skolan.

Läs om Vincent som tog sig ur sitt beroende

 

Senast uppdaterad

29 november 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar