Besvarad fråga

Varför blir vissa beroende?

Svar

Det kan finnas flera olika orsaker till varför vissa får problem med droger och spel om pengar och andra inte. Forskare har tittat på vad som ökar och minskar risken för drogproblem och spelproblem.

Det är dels saker som har med personen själv att göra. Till exempel gener eller om man har ett utåtagerande eller spänningssökande beteende. Men det är även saker som har att göra med omgivningen runt personen. Det kan vara hur familjen fungerar, hur det funkar med kompisar och hur man har det i skolan (1,2).

Att använda någon av substanserna alkohol, narkotika eller tobak, eller att spela om pengar, ökar risken för att även använda någon eller flera av de andra substanserna eller att spela om pengar (2). Till exempel ökar risken för att använda cannabis om man röker cigaretter (3). Användning av alkohol, narkotika, tobak och att spela om pengar är också förknippat med sämre allmän hälsa, psykiska besvär och självmordstankar (2).

Exempel på vad som ökar risken för problem med alkohol och andra droger och spel om pengar är:

 • Att inte klara skolan
 • Att ha det svårt hemma när man växer upp, till exempel växa upp med våld i hemmet, en förälder med psykisk sjukdom, förälder med alkohol- eller narkotikadiagnos eller problem med spel om pengar eller en förälder som får fängelsestraff
 • Individuella förutsättningar som ADHD eller beteendeproblem
 • Att växa upp i ett fattigare område, att föräldrarna har låg utbildningsnivå (lägre socioekonomisk status)
 • Att vara kille

(2)

Exempel på vad forskare sett skyddar från just tobaksbruk är:

 • Hög självkänsla
 • Att föräldrarna har koll på vad man gör

(4)

Saker som forskare sett ökar risken att få specifikt narkotikaproblem är bland annat:

 • Bo i städer
 • Allvarlig händelse i familjen, till exempel dödsfall, psykisk sjukdom eller fängelsestraff
 • Beteendeproblem

(3)

Saker som skyddar mot skador av alkohol är bland annat

 •  Förmåga att hantera stressiga situationer (för unga män)

(5)

Ju fler skyddande saker man har runt sig, desto större är chansen att man kan undvika problem.

En del av de sakerna som ökar risken för problem går ju inte att påverka, som att vara kille. Men att klara skolan är ett skydd mot problem som går att påverka. Om man har beteendeproblem, och får stöd för det tidigt i skolan så minskar risken att det leder vidare till problem med narkotika.

Läs om Vincent som tog sig ur sitt beroende

 

Senast uppdaterad

13 november 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis