Besvarad fråga

Varför finns åldersgräns på alkohol?

Svar

Åldersgränser är till för att skydda unga från att skadas av alkohol, både på kort och lång sikt. Det finns studier som visar att en tidig alkoholdebut kan öka risken för beroende och skador (1).

För att minska risken för skador av alkohol har man bland annat sett över vad det finns för riskfaktorer i samhället. Det har i sin tur bidragit till att det finns olika kontroll- och tillsynsinsatser, som exempelvis att det finns åldersgränser för att köpa alkohol (2).

Under barndomen och tonåren genomgår exempelvis hjärnan stora förändringar. Det gör den mer känslig för skador (3). Åldersgränser är alltså ett av verktygen samhället har för att begränsa tillgången till alkohol och på så sätt skydda barn och unga. Begränsade öppettider och begränsningar i reklam är andra exempel på verktyg (4).

Av liknande anledningar finns även strikta regler kring försäljning och marknadsföring av tobak och spel om pengar.

Källor

2. Johan Franck och Ingrid Nylander (2022). Beroendemedicin. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad

11 augusti 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis