Besvarad fråga

Är olika droger lika vanliga i alla länder?

Svar

Det finns skillnader mellan länder och kontinenter hur mycket olika droger används. Nedan beskrivs några skillnader. Det finns många länder och många droger så det här är ett urval.

Alkohol

Alkohol konsumeras över hela världen. Men de flesta i världen använder inte alkohol. Saker som ålder, kön, hälsoläge, hur rikt landet är, livsstil, religion och kulturella normer påverkar alkoholanvändning (1).

I världen är det 57 procent, det vill säga 3,1 miljarder människor som inte dricker alkohol. Då har man räknat med alla som är 15 år och uppåt.

Ungefär 2,3 miljarder människor dricker alkohol. Det är dock bara i tre av de sex regionerna som Världshälsoorganisationen delar in världen i som alkohol dricks av mer än hälften av befolkningen. Det är i Amerika, Europa och Västra stillahavs-regionen (1).

I alla delar av världen där alkohol konsumeras dricker män både oftare och mer än kvinnor (1).

Narkotika

Cannabis

Det finns beräkningar för cannabisanvändning i olika regioner. I Afrika och ligger användningen på 7,5 procent av befolkningen. I Europa använder 5,2 procent cannabis och i Oceanien 10,2. I Asien använder 1,8 procent av befolkningen cannabis (2).

Variationen är med andra ord stor mellan kontinenter. Mellan olika länder och även inom länder kan man se skillnader i grupperingar. Ett exempel på skillnader inom kontinenter är att det är 12,5 procent som använder cannabis i Nordamerika medan i Sydamerika är det 2,9 procent (2).

Procent av befolkningen i olika världsdelar som senaste året använt olika droger

Kokain Amfetaminer Ecstasy Opioider och opiater
Afrika 0,27 0,38 0,26 1,24
Amerika 1,54 1,3 0,54 1,86
Asien 0,07 0,42 0,32 1,17
Europa 0,92 0,46 0,65 0,66
Oceanien 2,7 1,27 2,18 2,47

Ungas användning i Europa

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) har statistik om droganvändning bland unga från ett 40-tal länder i Europa. Alla siffror nedan kommer från ESPAD-rapporten 2019 (3).

Cigaretter

Om man tittar på alla länder i Europa så var det 41 procent av de unga som någonsin rökt en cigarett. Det skilde sig mellan 15 procent på Island till 58 procent i Slovakien.

Det var 20 procent totalt av unga i alla länder som rökt cigaretter den senaste månaden. Flest rökare bland unga fanns i Italien och Bulgarien (32 procent var) och Rumänien (31 procent). De länder med lägst andel rökare bland unga var Island (5,1 procent), Norge och Malta (10 procent var).

Alkohol

Bland alla unga i länderna samlat var det 79 procent som använt alkohol någon gång men det skilde mycket mellan länderna. Flest som använt alkohol fanns i Ungern, Danmark och Tjeckien, där mer än 90 procent av unga provat alkohol.  Lägst procent var i Kosovo (29 procent) och på Island (37 procent).

När det gäller unga som druckit alkohol den senaste månaden var det totalt 47 procent bland alla. Länder där andelen var ca 3/5 (61–74 procent) var Ungern, Grekland, Österrike, Tyskland och Danmark. Kosovo (10 procent) och Island (11 procent) låg lägst här med. Näst lägst låg Sverige och Norge (25 procent var), Litauen (27 procent) samt Finland (30 procent).

Narkotika

Bland unga i Europa var det totalt 17 procent som någon gång använt narkotika. Högst andel fanns i Tjeckien (29 procent),följt av Italien (28 procent), Lettland (27 procent) och Slovakien (25 procent). Bland följande länder var det 10 procent eller mindre som använt narkotika: Kosovo, Island, Nordmakedonien, Ukraina, Serbien, Sverige, Norge, Grekland och Rumänien.

Cannabis var den vanligaste narkotikan att ha använt i alla europeiska länder som deltar i undersökningen. I medel var det 16 procent av unga som någon gång provat cannabis. Högst andel var i Tjeckien (28 procent), Italien (27 procent) och Lettland (26 procent). Lägst andel som provat cannabis, mellan 2,9–7,3 procent, fanns i Kosovo, Nordmakedonien, Island och Serbien.

Andra narkotikatyper som rapporterades i undersökningen var ecstasy, amfetamin, kokain och LSD och andra hallucinogener. Att någon gång använt metamfetamin, crack, heroin och GHB var längre än andra narkotikatyper, 1 procent totalt för alla länder ihop. Den största andelen som hade erfarenhet av ecstasy och LSD eller andra hallucinogener fanns i Estland och Lettland (ungefär 5 procent).

Senast uppdaterad

11 mars 2022

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 26 berättelser

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar

Berättelse

Snack med socialtjänsten

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Fem tips för att sluta röka

Tobak och nikotin