Besvarad fråga

Är ungdomar liberala till narkotika?

Svar

I CAN:s fokusrapport Upp till var och en? beskrivs förändringar mellan åren 2003 till 2019 i ungas attityder till narkotika. Det har skett stora förändringar. Jämfört med 2003, var unga 2019 mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem. De hade också en mindre restriktiv syn på narkotika. Men andelen som använt narkotika hade bara ökat lite. Även om det skett stora förändringar mellan åren, uppfattar de flesta narkotika som ett problem.

Källa

CAN fokusrapport 07 “Upp till var och en”

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Senast uppdaterad

13 augusti 2021

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 29 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar