Besvarad fråga

Finns det någonstans dit jag som förälder kan vända mig för att känna/lära mig känna igen dofter från droger?

Svar

Nej, det finns just inga sådana ställen. Man kan ju alltid fråga någon kompis som vet och som skulle kunna uppmärksamma en på lukten om den skulle kännas någon gång. Cannabis har en mycket speciell lukt som är lätt att urskilja när man väl känt den en gång och är den vanligaste använda narkotikasorten.

Om man oroar sig för att ens barn använder narkotika så är det klart att annorlunda lukt kan vara något att lägga märke till. Något som kan leda till frågor och oro. Men det är långt ifrån en bra sak att utgå ifrån om man vill förebygga narkotikaanvändning eller komma in så tidigt som möjligt om barnet skulle börja intressera sig för det.

Annorlunda lukt kan läggas som en relativt sen puzzelbit vid sidan av andra i en bredare bild. Här är det alltid bra att ha någon annan person att bolla med. Gärna någon som känner barnet bra.

I första hand är det så klart bra att ha en varm och god relation till sitt barn. Det kan alltid vara bra att uppmärksamma utveckling och olika förändringar i barns vardag. Att försöka göra det naturligt att prata tillsammans om både positiva och oroande saker. Då har man bättre förutsättningar för att hantera mer oroande situationer som kan uppstå senare.

Som att barnet börjar komma hem allt senare om kvällarna, plötsligt byter umgänge eller fritidsintressen. Eller mer påtagliga saker som att det börjar försvinna pengar hemifrån. Eller att barnet börjar prata annorlunda och kanske försvara droganvändning. Då kan det vara en bra början att kontakta elevhälsovården på skolan eller andra föräldrar till barn i umgängeskretsen.

Andra mer påtagliga saker som kan upptäckas är så klart olika typer av preparat så som exempelvis hasch (mörkgröna, bruna eller svarta bitar) eller marijuana (kan likna örtkryddor). Även små zip-påsar, förvaringsburkar, askar, folie eller liknande som kan användas för förvaring av narkotika. Pipor av olika slag kan också förekomma, liksom tömda cigaretter, oanvända cigarettfilter, småbitar av kartong eller rullpapper till cigaretter (exempelvis OCB eller Rizzla). Då kan det vara viktigt att kontakta socialtjänsten i kommunen eller en lokal beroendemottagning för ungdomar (Mini Maria).

I mer akuta fall kan man även upptäcka fysiska drogtecken. Att barnet är tydligt annorlunda och påverkad. Barnet kan exempelvis ha röda ögon, vara slö och svår att få kontakt med eller liknande. Då ska man prata om sin upplevelse med sitt barn, förklara att man är orolig och söka vård.

Man kan alltid börja med att ringa 1177 om man inte vet vart man kan vända sig.

Källor

Senast uppdaterad

15 december 2020

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 20 berättelser

Berättelse

Vincent fick bli ”pappa-polis”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Snack med en spelforskare 

Spel om pengar

Berättelse

Engagemang mot dopning

Dopning

Berättelse

”Vi följer ungdomar genom livet”

Alkohol, Statistik

Berättelse

”Tonåringar är fantastiska”

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak