Besvarad fråga

Kan man bli schizofren av cannabis?

Svar

Detta är ett område som det forskas mycket kring, men det behövs mer kunskap inom området. Det finns helt klart ett samband mellan cannabisrökning och schizofreni. Men det är inte helt utrett hur det hänger ihop.

Det har visat sig i forskning att cannabis ökar risken för att utlösa schizofreni hos vissa personer. Det handlar om människor som har schizofreni latent. Latent innebär att sjukdomen finns i hjärnan sedan innan men inte har brutit ut.

Cannabis kan även göra att sjukdomen blir värre/svårare för personer som redan har schizofreni.

Senast uppdaterad

22 december 2020

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 35 berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen