Besvarad fråga

Hur mycket tar kroppen stryk av kokain?

Svar

Kokain tillhör gruppen centralstimulerande medel och kan ge upphov till känslor av ökad livlighet och energi, minskad trötthet samt en känsla av välbefinnande. Dessa känslor ersätts dock efter några dagars eller veckors missbruk av utbrändhet och abstinens. Drogen resulterar ofta i ett starkt, tvångsmässigt, psykiskt behov.

Kroppsligt ger drogen ett kraftigt höjt blodtryck, vilket kan orsaka hjärtproblem och stroke, speciellt efter upprepat bruk. Kokainanvändande kan även resultera i andningssvårigheter och kramper.

Även om kokain till en början kan resultera i ökat intresse för sex, minskar senare sexintresset. Dessutom resulterar kokainanvändande i bristande riskbedömningar vilket bland annat kan resultera i ökad risk för sådant som våldsamhet, olyckor och oskyddat sex. Hos män kan kokainmissbruk resultera i impotens. Hos kvinnor kan kokain resultera i kramper i livmodern och blödningar. Vid graviditet ökar risken för missfall och fosterskador. Andra långtidseffekter är t.ex. aptit- och viktförlust då kokain minskar hungerkänslor vilket riskerar leda till utvecklande av olika sjukdomar orsakade av vitaminbrist och undernäring. Missbruk av kokain kan även resultera i matsmältningsproblem och diarré. Inte sällan påverkas balans och kroppsrörelser.

Efter en längre tids användande av kokain ersätts ruset gradvis av rastlöshet, extrem retlighet, sömnlöshet, misstänksamhet, delirium, hallucinationer och vanföreställningar. Vanföreställningar kan exempelvis handla om upplevelser av hur insekter kryper under huden. Detta tillstånd kallas kokainpsykos.

Karaktäristiska tecken efter lång tids nasalt intag av kokain är svullnad i halsen, rinnande näsa och eksem runt näsborrarna. I värsta fall vittrar nässkiljeväggen sönder mellan näsborrarna. Den som regelbundet injicerar kokain ökar både risken för överdosering och för infektioner orsakade av dålig injiceringsteknik och orena tillbehör.

Läs mer om kokain

Källa

Beroendemedicin, J. Franck/ I. Nylander, 2015

Senast uppdaterad

21 december 2018

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 28 berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Fem boktips om problem i familjen

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Att bli fri från spelberoende

Spel om pengar

Berättelse

Snack med socialtjänsten

Alkohol, Problem i familjen