Besvarad fråga

Vad är nätdroger?

Svar

Nätdroger är ett ord som ofta används i media och är från början ett samlingsnamn på droger som köps och säljs via Internet. Men det behöver inte vara droger som bara går att köpa på nätet. Ofta är det bara i första ledet som drogen sålts via nätet. I nästa led säljs de oftast på samma sätt som andra droger.

Droger är kemi. I Sverige klassas olika preparat som narkotika utifrån sin kemiska sammansättning.

Om nya preparat dyker upp med en ny kemisk sammansättning är de inte per automatik narkotikaklassade, även om de ger samma effekter och skador som preparat som redan är narkotikaklassade. Droger kan alltså vara farliga trots att de inte blivit narkotikaklassade.

Arbetet med att klassa nya preparat sker löpande. Antingen klassas drogen som hälsofarlig vara eller som narkotika. Från 1 april 2011 har svenska rättsväsendet rätt att beslagta och förstöra droger som ännu inte hunnit klassats, om man bedömer att de används i missbrukssyfte (1).

Här är några typer av droger som omfattas av samlingsnamnet nätdroger:

  • RC-droger (“Research Chemicals”) eller designerdroger.
  • Nya psykoaktiva substanser (NPS) är ett ord som används allt mer både i Sverige och internationellt för att beskriva vad det är man menar: nya substanser som påverkar oss, men som inte hunnit bli klassade som till exempel narkotika.
  • Preparat som på olika sätt förknippas med internet (försäljning, marknadsföring, m.m.). Preparat som till en början är lagliga preparat (sk “legal higs” eller “legal drugs”) även om de senare blir olagliga. Exempel kan vara rökmixar, syntetiska cannabinoider (exempelvis spice) och katinoner (MDPV, mefedron m.fl.).

(1,2)

Senast uppdaterad

23 maj 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis