Besvarad fråga

Är det farligare att röka vattenpipa än att röka cigaretter?

Svar

Vissa tror att det är farligare att röka cigaretter än vattenpipa på grund av de olika fruktsmakerna som finns, och att vattnet i vattenpipan skulle filtrera bort farliga ämnen. Det stämmer inte.

Att röka vattenpipa kan leda till beroende och skada hälsan. Precis som cigaretter innehåller röken från vattenpipan skadliga, giftiga ämnen som bland annat nikotin, tjära och tungmetaller. Röken skadar både den som röker, och personer i omgivningen som andas in röken. Röken kan också innehålla kolmonoxid som är en giftig gas. Kolmonoxid gör att kroppen inte kan ta upp syre. Det kan leda till huvudvärk, yrsel och illamående.

Att röka vattenpipa kan öka risken att drabbas av flera olika sjukdomar, bland annat lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägsinfektioner.

Senast uppdaterad

24 maj 2023

Tyck till

Hjälpte denna sidan dig?

Läs andra frågor och svar

Ställ en anonym fråga till oss

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ställa den här.

Varför frågar vi efter detta?

Varför frågar vi efter detta?

Jag definierar mig som

Varför frågar vi efter detta?

Berättelser

Välj ämne

Visar 6 av 37 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis