Sniffning och boffning

Att sniffa eller boffa betyder att man andas in ångor eller gaser. När gaserna eller ångorna når hjärnan uppstår ett rus. Sniffning och boffning kan vara mycket farligt.

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Boffning och sniffning

Boffning är inandning av olika drivgaser, som propan. Drivgaser finns bland annat i torrschampo. Sniffning är när man andas in ångor från lättflyktiga lösningsmedel, som till exempel lim.

Ångorna man andas in förs via lungorna till blodet. Blodet åker runt i kroppen och har med sig ämnen från ångorna. När blodet når hjärnan påverkar ämnena hjärnan och dess signalsystem. Det leder till att ett rus uppstår. Man kan också få syrebrist. Syrebrist kan också ge en ruskänsla (1,2,3,4).

Ruset kommer ganska snabbt efter att ångorna har andats in. När man andas in gaserna pumpas adrenalin ut i kroppen. Det beror på att kroppen blir stressad. Hjärtat utsätts för påfrestning. Det kan leda till rubbningar i hjärtrytmen och i värsta fall hjärtstillestånd.

Att boffa eller sniffa, även om det bara är ett enstaka tillfälle, kan leda till att man svimmar av eller drabbas av medvetslöshet. Använder man alkohol samtidigt ökar riskerna att skadas (3).

De senaste 5 åren har omkring

4%

av niorna någon gång sniffat eller boffat

Så påverkas kroppen

Den som sniffat eller boffat kan få följande symptom:

 • Sämre balans
 • Minskad muskelkontroll
 • Sämre reflexer
 • Skrattattacker
 • Hosta
 • Rinnande näsa
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Lättretlig
 • Hallucinationer

(3)

När man slutar med sniffning eller boffning kan man må dåligt och drabbas av abstinens. Det beror på att kroppen är van vid drogen. Tecken på abstinens kan vara till exempel:

 • Huvudvärk
 • Frossa
 • Kramper
 • Sömnproblem

(3)

De senaste 5 åren har omkring

2-3%

av tvåorna på gymnasiet sniffat eller boffat

Lustgas

Lustgas är ett läkemedel som lindrar smärta, till exempel vid förlossning eller vid vård hos tandläkaren (5).

Många tror att lustgas är ofarligt eftersom det används inom sjukvården. Men det är stor skillnad på den lustgas som är medicinsk (som används inom vården) och den som inte är medicinsk och används för berusning. Den lustgasen är inte utblandad med syrgas utan i koncentrerad form.

Användning av lustgas kan göra att man svimmar och blir medvetslös på grund av syrebrist när man andas in gasen. Man kan också få köldskador i luft- och matstrupe. Ju mer lustgas man använder, desto större risk är det att man får allvarliga skador.

Om du använder lustgas ofta och över längre tid kan du få brist på vitamin B12. En stor brist av vitamin B12 kan orsaka nervskador eller skador på benmärgen. Det hjälper inte att ta tillskott då lustgasen förstör all typ av vitaminen.

Skadorna kan göra att man får domningar, förlorar känsel och blir svag i musklerna. Ibland går det inte att reparera skadorna helt.

Om man använder mycket lustgas under lång tid kan man få psykoser och psykiatriska problem. I ovanliga fall kan det göra att man får blodproppar i hjärnan eller i lungorna (6).

 

Läs mer om lustgas

Senast uppdaterad

22 februari 2024

Våra senaste besvarade om sniffning och boffning

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Flera typer av syntetisk cannabis narkotikaklassas

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Nyheter

Trots åldersgräns ökar vitt snus

Tobak och nikotin