Drugsmart listar svåra ord

Här hittar du förklaringar på ord och facktermer som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

 

Abstinens

Abstinens är olika besvärande symptom som uppträder när tillförseln av beroendeframkallande droger avbryts. Abstinens kan te sig på olika sätt beroende på vilka system i hjärnan som drogen påverkat. Vanliga symtom kan vara oro, ångest, sömnlöshet, svettningar, skakningar och ibland krampanfall.

Agonist

Ett ämne i en drog eller läkemedel som har liknande effekter och sammansättning som en kroppseget ämne. Till exempel efterliknar många droger en signalsubstans, dopamin, som frigörs när man gör något bra för sin överlevnad, som att äta eller dricka.

Alkaloid

En naturligt förekommande ämne (kvävebas) som ofta har psykoaktiva egenskaper och som kan vara aktiv i mycket låga doser (till exempel kokain, morfin och vissa andra beståndsdelar i opium). Alkaloider är slutprodukter av växtmetabolism, som kan ha utvecklats som skydd mot växtätare i växter.

Anabol

Betyder “bygger upp kroppsvävnad”.

Androgen

Manligt könshormon eller något som stimulerar utvecklingen av manliga könsdrag.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner kallas en grupp läkemedel som används mot ångest och sömnproblem. De är narkotikaklassade och kan skapa beroende.

Beroende

Man skiljer på fysiskt och psykiskt beroende av droger. Vid det fysiska beroendet har kroppen anpassat sig till drogen. Om man då plötsligt slutar använda drogen får man abstinenssymptom och kroppen reagerar på olika sätt över att den inte längre får drogen.

Det psykiska beroendet är när drogen blir det viktigaste i personens tankar, känslor och aktiviteter och det därför blir svårt att sluta.

Ett tecken på beroende är att drogen blir viktigare än annat i livet. Det kan då påverka det sociala livet, bidra till att man förlorar sitt arbete, inte klarar skolan och att nära relationer skadas.

Dopamin

Dopamin är en av många signalsubstanser i hjärnan som styr hur vi mår. Den är en del av belöningssystemet och frigörs bland annat när vi äter, ägnar oss åt saker vi tycker är roliga eller har sex. Droger kan påverka signalsubstanser som dopamin och ge en konstgjord känsla av välbefinnande eller belöning.

Hallucinationer

När man ser, hör, känner eller känner lukten av något som inte existerar eller att intryck förstärks, till exempel av en färg.

Hallucinogener

Ämne eller drog som kan ge hallucinationer hos användaren. Idag är de flesta narkotikaklassade.

Korstolerans

En person som använder en drog blir tolerant för ett annat beroendeskapande medel än det som används. Korstolerans mellan alkohol och en del bensodiazepiner är inte ovanligt. Den som har vant sig vid att dricka stora mängder alkohol varje dag och därför blivit tolerant för alkohol, tål ofta också höga doser bensodiazepiner.

Meskalin

Meskalin kommer från en mexikansk kaktusväxt och är känd för att kunna ge hallucinationer.

Närminne

Minne av sådant som har hänt nyligen.

Psilocybin

Psilocybin kommer från en svamp och har ungefär samma egenskaper som meskalin.

Serotonin

Serotonin är en signalsubstans i hjärnan som har till uppgift att balansera våra känslor och styr till exempel hunger, glädje, irritation, ilska, välmående, livslust med mera. Olika substanser (i droger och läkemedel) påverkar serotoninbalansen i hjärnan vilket kan leda till att man känner sig extra glad, ledsen, arg eller kär.

Testosteron

Ett könshormon som finns naturligt i alla kroppar men finns i högre koncentration i biologiska mäns kroppar.

Toleransökning

Den som använder en drog måste ta större och större doser för att få samma effekt som i början av droganvändningen. Toleransökning är vanligast vid morfin-/heroinberoende, men kan också förekomma kopplat till användning av andra droger, som cannabis och LSD.

Återfall

Typiskt för narkotikaberoende är återfall. Även om en person som tidigare använt narkotika har varit drogfri i många år finns risk för att personen kommer tillbaka till gamla mönster. Risk för överdos kan då vara förhöjd eftersom personens kropp delvis vant sig av vid drogen.

Överdos

En överdos är egentligen ett akut förgiftningstillstånd som orsakas av narkotika – för det mesta gäller det droger som heroin, amfetamin eller lugnande medel. Överdoser beror ofta på att personen inte har kunnat bedöma hur stor dosen ska vara. Det kan också bero på att alkohol och andra droger blandas och belastar kroppen dubbelt. Överdos är ett livsfarligt tillstånd och den som drabbats måste snabbt in på sjukhus.

Senast uppdaterad

26 augusti 2022

Våra senaste besvarade frågor

Berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Nyheter

Nyheter

Spel om pengar ökar

Spel om pengar

Nyheter

Dramaserie på Tiktok

Alkohol