Drugsmart listar svåra ord

Här hittar du förklaringar på ord och facktermer som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

 

Abstinens

Abstinens är olika besvärande symptom som uppträder när tillförseln av beroendeframkallande droger avbryts. Abstinens kan te sig på olika sätt beroende på vilka system i hjärnan som drogen påverkat. Vanliga symtom kan vara oro, ångest, sömnlöshet, svettningar, skakningar och ibland krampanfall.

Anabol

Betyder ”bygger upp kroppsvävnad”.

Androgen

Manligt könshormon eller något som stimulerar utvecklingen av manliga könsdrag.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner kallas en grupp läkemedel som används mot ångest och sömnproblem. De är narkotikaklassade, eftersom de kan skapa beroende.

Beroende

Man skiljer på fysiskt och psykiskt beroende av droger. Vid det fysiska beroendet har kroppen anpassat sig till drogen. Om man då plötsligt slutar använda drogen får man abstinenssymptom och kroppen reagerar på olika sätt över att den inte längre får drogen.

Det psykiska beroendet är när drogen blir det viktigaste i personens tankar, känslor och aktiviteter och det därför blir svårt att sluta.

Ett tecken på beroende är att missbruket blir viktigare än allt annat. Det påverkar då det sociala livet och kan göra att man förlorar sitt arbete, blir lämnad av sin partner, andra nära relationer skadas och man kan bli av med sin bostad.

Dopamin

Dopamin är en av många signalsubstanser i hjärnan som styr hur vi mår. Den är kopplad till belöningssystemet och frigörs bland annat när vi känner oss mätta, glada eller annan form av välbefinnande. Droger kan påverka signalsubstanser som dopamin och ge en konstgjord känsla av välbefinnande eller belöning.

Hallucinationer

När man ser, hör, känner eller känner lukten av något som inte existerar. Hallucinationer är vanligt vid missbruk av hallucinogener och vid kokainförgiftning.

Hallucinogener

Ämne eller drog som kan ge hallucinationer hos användaren. Idag är de flesta narkotikaklassade.

Korstolerans

Betyder att den som använder drogen blir tolerant för ett annat beroendeskapande medel än det som används. Korstolerans mellan alkohol och en del bensodiazepiner är inte ovanligt. Den som har vant sig vid att dricka stora mängder alkohol varje dag och blivit tolerant för alkohol, tål ofta också höga doser bensodiazepiner.

Meskalin

Meskalin kommer från en mexikansk kaktusväxt och är känd för att kunna ge hallucinationer.

Närminne

Minne av sådant som har hänt nyligen.

Psilocybin

Psilocybin kommer från en svamp och har ungefär samma egenskaper som meskalin.

Serotonin

Serotonin är en signalsubstans i hjärnan som har till uppgift att balansera våra känslor och styr till exempel hunger, glädje, irritation, ilska, välmående, livslust med mera. Olika substanser (tex. Droger) påverkar serotoninbalansen i hjärnan vilket kan leda till att man tex. Känner sig extra glad, ledsen, arg eller kär.

Testosteron

Är ett manligt könshormon som finns naturligt i kroppen.

Toleransökning

Att den som använder en drog måste ta större och större doser för att få samma effekt som förut kallas för toleransökning. Toleransökning är vanligast vid morfin-/heroinberoende, men kan också förekomma vid missbruk av cannabis och lsd.

Återfall

Typiskt för narkotikaberoende är återfall. Även om en person som tidigare använt narkotika har varit drogfri i många år kan han/hon aldrig använda narkotika igen. Efter bara ett par dygn kan det gamla missbruket vara tillbaka igen.

Överdos

En överdos är egentligen ett akut förgiftningstillstånd, som orsakas av narkotika – för det mesta heroin, amfetamin eller lugnande medel. Överdoser beror ofta på att personen inte har kunnat bedöma hur stor dosen ska vara. Många gånger finns också alkohol med i bilden.
Överdos är ett livsfarligt tillstånd, och den som drabbats måste snabbt in på sjukhus.

Senast uppdaterad

20 december 2021

Våra senaste besvarade frågor

Berättelser

Berättelse

Vincent fick bli ”pappa-polis”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Snack med en spelforskare 

Spel om pengar

Berättelse

Engagemang mot dopning

Dopning

Nyheter

Nyheter

50 år av frågande

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning