Ecstasy

Ecstasy har blivit ett samlingsnamn för MDMA och andra liknande preparat som är centrastimulerande och syntetiska. Ecstasy kan ge starka känslomässiga svängningar.

 

Vad är ecstasy?

Ecstasy har blivit ett samlingsnamn för MDMA och liknande preparat. Ecstasy kan även vara en blandning av andra droger. Ibland innehåller ecstasy mycket liten andel, eller ingen, MDMA. Då innehåller det istället ett annat preparat med liknande egenskaper (1).

MDMA är ett centralstimulerande syntetiskt preparat med svagt hallucinogena egenskaper som ger ökad uppmärksamhet på, och starkare upplevelse av, intryck (1).

MDMA är en förändrad amfetaminmolekyl. Det gör att MDMA har liknande egenskaper som amfetamin, och har även hallucinogena egenskaper (2).

Ecstasy förekommer oftast i form av tabletter men förekommer också som kapslar eller vitt pulver. Det vanligaste är tabletter, som sväljs. Pulvret kan dras in genom näsan eller lösas upp och injiceras, men det är ovanligt (1).

Ruset

Ecstasy har både centralstimulerande och hallucinogena egenskaper. Centralstimulerande betyder att det påverkar det centrala nervsystemet. Hallucinogen betyder att det framkallar sinnesintryck som inte finns i verkligheten (1).

Ecstasy kan ge starka känslomässiga svängningar. Man kan känna sig överlycklig, kär, förtvivlad eller plötsligt börja gråta eller skratta. Det beror på att det frigörs mer serotonin i hjärnan. Även dopamin, ett ämne som är centralt i kroppens belöningssystem, frigörs (2).

Effekten av ecstasy blir att man kan känna sig pigg, glad och att man har mer energi än vanligt.

Andra effekter är:

 • eufori
 • social empati
 • öppenhet
 • förhöjd känsla av välbefinnande
 • självförtroende
 • kommunikation och förståelse
 • upplevd tillit och intimitet till andra personer
 • mer benägna till fysisk närhet till andra

(2)

Man kan också drabbas av:

 • hyperaktivitet
 • oro och rastlöshet
 • ångest och panikångest
 • hallucinationer (se, höra, lukta eller känna sådant som inte finns)
 • humörsvängningar
 • irritabilitet, att bli lätt irriterad
 • sämre självkontroll
 • ökad aptit och hetsätande
 • aptitlöshet
 • huvudvärk

(2)

Ruset varar i 1–3 timmar (2).

Under de senaste 5 åren har ca

1%

av niorna har någon gång provat ecstasy

Så påverkas kroppen

Ecstasy påverkar serotoninnivåerna i hjärnan väldigt kraftigt. Serotonin är en signalsubstans som bland annat har till uppgift att balansera våra känslor. Det styr till exempel hunger, glädje, irritation, ilska, välmående, livslust med mera. I och med att ecstasy påverkar serotoninnivåerna i hjärnan rubbas serotoninbalansen. Det kan leda till depressioner, psykoser och utmattning. Även om man slutar med ecstasy finns det en risk att man fortsätter att må dåligt en längre tid efteråt (2).

Det går ganska snabbt att utveckla tolerans. Det betyder att man behöver ta mer och mer ecstasy, framförallt för att uppnå den euforiska effekten (3).

Efter längre tids användning, från några månader, kan man även drabbas av:

 • trötthet
 • sömnsvårigheter
 • depression
 • försämrat minne och inlärningsförmåga
 • paranoia
 • ångest
 • tappad talförmåga
 • påverkad motorik, svårt att kontrollera rörelser

Under de senaste 5 åren har ca

2%

av tvåorna på gymnasiet har någon gång provat ecstasy

Källor

2. Beroendemedicin, Johan Franck och Ingrid Nylander, Studentlitteratur, 2015

3. Beroendetillstånd, Markus Heilig, Studentlitteratur, 2004

Senast uppdaterad

6 februari 2023

Våra senaste besvarade frågor om ecstasy

Berättelser

Berättelse

Vägen ut ur beroende

Amfetamin, Cannabis, Heroin, Läkemedel

Berättelse

Oscars uppväxt blev en föreställning

Alkohol, Problem i familjen

Nyheter