GHB

GHB är en klar, lite simmig och luktfri vätska med salt smak. Det tas upp i blodet och påverkar hjärnan och det centrala nervsystemet.

 

Vad är GHB?

GHB finns naturligt i kroppen. GHB är narkotikaklassat. Det är en klar, lite simmig och luktfri vätska med salt smak.

Det GHB som används för att uppnå rus kan vara egentillverkat och köpt på internet eller från ett annat land än Sverige. Den olagliga tillverkningen misslyckas ibland. Då får vätskan en stickande lukt och frän smak. Den kan då också vara frätande. GHB förvaras ofta i tömda läskflaskor (PET-flaskor).

Så påverkas kroppen

GHB tas upp i blodet och påverkar hjärnan och det centrala nervsystemet. Ruset liknar det man får av alkohol, men ruset kommer långsammare. Ungefär 10–20 minuter efter att man druckit GHB känner man ruset och störst effekt kommer efter 30–60 minuter.

Användaren kan få en första effekt av dämpad ångest, lyckokänslor och pigghet. Senare under ruset kan man bli mer och mer dåsig och trött.

Under ruset kan användaren känna sig:

 • Upprymd
 • Orolig
 • Hyperaktiv
 • Förvirrad
 • Sexuellt upphetsad

Detta kan leda till svåra situationer med stökigt och aggressivt beteende.

Användaren kan drabbas av:

 • Blodtrycksfall
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Minnesförlust

Regelbunden användning kan leda till:

 • Sömnsvårigheter
 • Ökad ångest
 • Minskad sexuell förmåga
 • Blodtrycksfall

GHB är starkt beroendeframkallande. Det ger en snabb toleransutveckling – att man behöver gradvis öka dosen för att få effekt. Det ökar ytterligare belastningen på kroppen.

År 2016 svarade

0%

av niorna att de provat GHB

Abstinens

Om man har använt GHB regelbundet kan man få svår abstinens när man slutar. Då får man ett starkt sug efter drogen och drabbas av svåra känslor och besvärliga kroppsliga reaktioner.

Överdosering

GHB är ett mycket starkt preparat. Koncentrationen av GHB kan skifta väldigt mycket mellan olika flaskor. En dos kan bestå av någon enstaka cl vätska, mycket mindre än en PET-flaskekork (som ibland används för att dosera).

Att koncentrationen är så olika gör att det finns en stor risk att få i sig mer än man tänkt sig, särskilt om man samtidigt är berusad.

Överdosering kan leda till:

 • Krampanfall
 • Kräkningar
 • Medvetslöshet
 • Koma
 • Plötslig död på grund av andningsuppehåll

År 2016 svarade

0%

av tvåorna på gymnasiet att de provat GHB

Ungdomars användning

I rapporten Skolelevers drogvanor från CAN har man vid flera tillfällen frågat om skolungdomars erfarenheter av GHB. Senaste gången som man frågade om GHB var 2016 års rapport. Då svarade 0 procent av eleverna att de använt preparatet. Under de senaste 20 åren har andelen varierat från 0–1 procent av eleverna.

GHB tycks överlag inte vara en vanlig drog bland ungdomar i Sverige. Däremot kan lokala variationer förekomma.

Källor

“Beroendemedicin” av J. Franck, I. Nylander. (2011) Studentlitteratur

“Beroendetillstånd” av M. Heilig (2011) Studentlitteratur

“Skolelevers drogvanor” – Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (2018)

“Intoxikation och missbruk – GHB” Internetmedicin.se K. Knudsen (2018)

Senast uppdaterad

8 juni 2021

Våra senaste besvarade frågor om GHB

Berättelser

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Nyheter

Nyheter

Spel om pengar ökar

Spel om pengar

Nyheter

Dramaserie på Tiktok

Alkohol