GHB

GHB är en klar, lite simmig och luktfri vätska med salt smak. Det tas upp i blodet och påverkar hjärnan och det centrala nervsystemet.

 

Vad är GHB?

GHB finns naturligt i kroppen. GHB som används för att uppnå rus kan vara egentillverkat, köpt på internet eller köpt utomlands. GHB är narkotikaklassat. Det är en klar, lite simmig och luktfri vätska med salt smak.

Det är olagligt att tillverka GHB. Ibland misslyckas tillverkningen. Då får vätskan en stickande lukt och frän smak. Den kan då också vara frätande. GHB förvaras ofta i tömda läskflaskor (PET-flaskor) (1,2).

Så påverkas kroppen

GHB tas upp i blodet och påverkar hjärnan och det centrala nervsystemet. Ruset liknar ruset av alkohol, men kommer långsammare. Ungefär 10–20 minuter efter att ha druckit GHB känns ruset. Störst effekt kommer efter 30–60 minuter.

Användaren kan få en första effekt av dämpad ångest, lyckokänslor och pigghet. Senare under ruset kan personen bli mer och mer dåsig och trött.

Under ruset kan användaren känna sig:

 • Upprymd
 • Orolig
 • Hyperaktiv
 • Förvirrad
 • Sexuellt upphetsad

Det kan leda till situationer med stökigt och aggressivt beteende.

Användaren kan drabbas av:

 • Blodtrycksfall
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Minnesförlust

Regelbunden användning kan leda till:

 • Sömnsvårigheter
 • Ökad ångest
 • Minskad sexuell förmåga
 • Blodtrycksfall

GHB är starkt beroendeframkallande. Det ger en snabb toleransutveckling. Det innebär att man behöver ta större och större doser för att få effekt. Det gör att belastningen på kroppen också ökar (1,2).

År 2016 svarade

0%

av niorna att de provat GHB

Abstinens

Om man har använt GHB regelbundet kan man få svår abstinens när man slutar. Då får man ett starkt sug efter drogen, svåra känslor och besvärliga kroppsliga reaktioner (2).

Överdosering

GHB är ett mycket starkt preparat. Koncentrationen av GHB kan skifta väldigt mycket mellan olika flaskor. En dos kan bestå av någon enstaka cl vätska, mycket mindre än en kork på en PET-flaska (som ibland används för att dosera).

Att koncentrationen är så olika gör att det är en stor risk att man får i sig mer än man tänkt sig, särskilt om man samtidigt är påverkad av alkohol.

Överdosering kan leda till:

 • Krampanfall
 • Kräkningar
 • Medvetslöshet
 • Koma
 • Plötslig död på grund av andningsuppehåll

(1,2,3)

År 2016 svarade

0%

av tvåorna på gymnasiet att de provat GHB

Ungdomars användning

I rapporten Skolelevers drogvanor från CAN har man vid flera tillfällen frågat om skolungdomars erfarenheter av GHB. Senaste gången som man frågade om GHB var i 2016 års undersökning. Då svarade 0 procent av eleverna att de hade använt preparatet någon gång. Under de senaste 20 åren som frågan ställdes varierade andelen mellan 0–1 procent bland eleverna.

GHB tycks inte vara en vanlig drog bland ungdomar i Sverige, men lokala variationer kan förekomma (att det till exempel är mer vanligt i en viss stad eller på en viss skola) (4).

Källor

1. Johan Franck och Ingrid Nylander (2022). Beroendemedicin. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad

8 mars 2024

Våra senaste besvarade frågor om GHB

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Olaglig reklam för nätcasinon

Spel om pengar

Nyheter

Förslag på förbud mot lustgas

Lustgas, Tobak och nikotin