Heroin och andra opiater

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. De är smärtstillande, har berusande egenskaper och är beroendeframkallande. Heroin är den opiat som används mest i berusningssyfte.

 

Vad är heroin?

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. På grund av sina smärtstillande och berusande egenskaper har opiumvallmon använts under flera tusen år. Morfin används idag som smärtstillande läkemedel inom sjukvården.

Heroin är, på grund av sitt kraftiga rus och beroendeframkallande egenskaper, den opiat som används mest i berusningssyfte.

I slutet av 1800-talet började heroin användas för att bota morfinberoende. Heroin visade sig vara ett bättre smärtstillande medel och en bättre hostmedicin än morfin. Det skapade dessvärre också ett större beroende.

Heroin röks, sniffas eller injiceras. Heroinanvändning kan leda till en överdos där andningsstillestånd kan leda till döden.

Heroin är ovanligt. Av niorna har

0%

använt heroin

Så påverkas kroppen

Heroin och andra opiater påverkar kroppens opioidreceptorer som finns i hela centrala nervsystemet. Det är denna påverkan på nervsystemet som gör att opiater är väldigt effektiva mot smärta. Kroppens opioida system påverkar hur vi känner smärta, hur immunsystemet fungerar och vad vi har för känslomässiga reaktioner.

Det är också därför som heroin och andra opiater ger ett väldigt kraftigt rus. Heroin ger ett snabbt rus. Ett par minuter efter intaget känner man stark eufori. Under ungefär en halvtimme känner man en mer stillsam eufori. Flera timmar efteråt känner man sig i balans.

Heroinanvändning kan också ge problem med andningen, illamående och kräkningar, minskad rörlighet i mag-tarmkanalen, undertryckande av hostreflexen och sänkt kroppstemperatur.

Alla opiater är väldigt beroendeframkallande. Det beror på det kraftiga ruset och på grund av en snabb toleransökning. Toleransökning innebär att man måste ta allt större mängder för att få samma effekt.

Heroinberoende utvecklas snabbt, och det är det som gör heroin så farligt. En för stor dos kan leda till andningsstillestånd, som kan leda till döden.

Förutom risken för överdos så är en biverkan förstoppning. Det kan leda till farliga situationer att inte känna smärta. Heroinanvändning kan leda till olika följdsjukdomar som depression, fobier, ångest och personlighetsstörningar.

Eftersom heroin injiceras kan sjukdomar som HIV, hepatit B och hepatit C spridas när man delar på sprutor.

Abstinensen efter heroin är stark och kan ge följande symptom:

  • Sjukdomskänsla
  • Illamående
  • Muskelvärk
  • Rinnande näsa
  • Diarré
  • Svettningar
  • Tandvärk
  • Uttorkning
  • Sömnsvårigheter

Heroinanvändningen är på så låga nivåer att det är svårt att mäta.

0%

av tvåorna på gymnasiet har använt heroin

Källor

“Beroendemedicin” av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

“Beroendetillstånd” av Markus Heilig (2019) Studentlitteratur

Senast uppdaterad

18 april 2023

Våra senaste besvarade frågor om heroin

Berättelser

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Berättelse

Forskning om vape

Tobak och nikotin

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Nyheter

Nyheter

Spel om pengar ökar

Spel om pengar

Nyheter

Dramaserie på Tiktok

Alkohol