Heroin och andra opiater

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. De är smärtstillande, har berusande egenskaper och är beroendeframkallande. Heroin är den opiat som används mest i berusningssyfte.

 

Vad är heroin?

Heroin, morfin och kodein är opiater som kommer från växten opiumvallmo. De är smärtstillande och har berusande egenskaper. Opiumvallmon har använts under flera tusen år. Morfin används idag som smärtstillande läkemedel inom sjukvården (1).

Heroin ger ett kraftigt rus och är väldigt beroendeframkallande (1,2).

I slutet av 1800-talet började heroin användas som smärtstillande och för att bota morfinberoende. Man visste inte då att heroin var en mycket beroendeframkallande och farlig drog (1).

Heroin röks, sniffas eller injiceras. Heroinanvändning kan leda till en överdos som gör att man slutar andas, vilket kan leda till död (1).

Heroin är ovanligt. Av niorna har

0%

använt heroin

Så påverkas kroppen

Heroin och andra opiater påverkar kroppens opioidreceptorer som finns i hela centrala nervsystemet. Att opiater påverkar nervsystemet så mycket gör att de är väldigt effektiva mot smärta. Kroppens opioida system påverkar hur vi känner smärta, hur immunsystemet fungerar och vad vi har för känslomässiga reaktioner (1).

Det är också därför som heroin och andra opiater ger ett väldigt kraftigt rus. Heroin ger ett snabbt rus. Ett par minuter efter intaget känner den som tagit heroin stark eufori. Under ungefär en halvtimme känner personen en mer stillsam eufori.

Den som använt heroin kan må ganska bra under ett antal timmar efter att ha tagit det. Sedan börjar personen få abstinens (1,2,3).

Användning av heroin kan också ge problem med andningen, illamående och kräkningar, minskad rörlighet i mag-tarmkanalen, undertryckande av hostreflexen och sänkt kroppstemperatur (1,2).

Alla opiater är väldigt beroendeframkallande. Det beror bland annat på det kraftiga ruset och på grund av en snabb toleransökning. Toleransökning betyder att man måste ta större och större mängder av drogen för att få samma effekt (1,3).

Heroinberoende utvecklas snabbt. Det är det som gör heroin så farligt. En för stor dos kan leda till andningsstillestånd, som kan leda till döden.

Förutom risken för överdos så är en biverkan förstoppning.

Att heroin är så smärtstillande är också en sak som är farlig. Det kan bli farligt om man har ont någonstans i kroppen och inte känner det (1).

Heroinberoende kan ge flera olika följdsjukdomar. Eftersom heroin injiceras kan sjukdomar som hiv, hepatit B och hepatit C spridas när flera personer använder samma spruta.

Abstinensen efter heroin är stark och kan ge följande symptom:

  • Sjukdomskänsla
  • Illamående
  • Muskelvärk
  • Rinnande näsa
  • Diarré
  • Svettningar
  • Tandvärk
  • Uttorkning
  • Sömnsvårigheter

(1,3)

Heroinanvändningen är på så låga nivåer att det är svårt att mäta.

0%

av tvåorna på gymnasiet har använt heroin

Källor

1. Johan Franck och Ingrid Nylander (2022). Beroendemedicin. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad

17 januari 2024

Våra senaste besvarade frågor om heroin

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Flera typer av syntetisk cannabis narkotikaklassas

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Nyheter

Trots åldersgräns ökar vitt snus

Tobak och nikotin