Kat

Kat, eller khat, är blad från en växt med narkotikaklassade substanser. Den vanligaste användningen är att tugga bladen. Saften sväljs och tuggade blad spottas ut.

 

Vad är kat?

Kat, eller khat, kommer från växten Catha Edulis som främst förekommer i östra Afrika och Arabiska halvön (1). Kat finns i flera varianter och förekommer som både buske och träd. Andra namn som drogen ibland kallas för är Quaad, Qat, Quatt, Chat, Jaad och Mirra (2).

Kat innehåller substanserna katinon och katin. Det har svaga amfetaminliknande egenskaper och påverkar det centrala nervsystemet. Både katinon och katin är narkotikaklassade (2).

Det vanligaste sättet att använda drogen är att tugga färska skott och blad från växten. De avger då en vätska som sväljs. Sedan spottas skotten/bladen ut. Det förekommer också att det kokas te på bladen och att bladen röks (1). Hur mycket av drogen man får i sig beror på hur ofta och hur många blad man tar (2).

 

Så påverkas kroppen

När kat tas upp av kroppen tar det tid för katinonet och katinet att nå det centrala nervsystemet. Efter ungefär en timme kommer ruset. Ruset pågår i flera timmar. Ruset är som starkast efter ungefär 1,5–3,5 timmar (2).

Vanliga effekter under ruset är: eufori, känslor av ökad energi och upprymdhet. Dessa känslor kan sedan följas av nedstämdhet, irritation och svårigheter att sova (1). Att använda kat mycket och ofta kan leda till psykiska besvär och depression (2).

Fysiska skador man kan få av kat är:

  • Tandskador
  • Problem med magen
  • Avmagring
  • Magkatarr
  • Förstoppning
  • Högt blodtryck
  • Hjärt- och kärlproblem

(2)

 

Senast uppdaterad

8 mars 2024

Våra senaste besvarade frågor om kat

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin