Kat

Kat, eller khat, är blad från en växt. Växten innehåller narkotikaklassade substanser. Kat har svaga amfetaminliknande egenskaper. Vid användning uppstår ett milt rus, som följs av trötthet.

 

Vad är kat?

Kat, eller khat, kommer från växten Catha Edulis som växer och odlas i Etiopien, Jemen och Kenya. Kat finns i flera varianter och förekommer som både buske och träd.

Kat innehåller substanserna katinon och katin. Det har svaga amfetaminliknande egenskaper och påverkar det centrala nervsystemet. Både katinon och katin är narkotikaklassade av FN.

Kat ger ett milt rus. Man kan också drabbas av fysiska och psykiska skador. Bladen tuggas färska, men det går även att koka te på bladen. Hur mycket aktiv substans man får i sig är svårt att beräkna, eftersom man fyller på med nya blad efter hand när man tuggar. Saften sväljs och urtuggade blad spottas ut.

Så påverkas kroppen

När kat tas upp av kroppen tar det tid för katinonet och katinet att nå det centrala nervsystemet. Efter ungefär en timmes tuggning kommer ruset. Ruset pågår i flera timmar och är som starkast efter ungefär 1,5–3,5 timmar.

Vanliga effekter är: nedsatt sömnbehov, minskad hunger och lyckokänslor. Dessa känslor följs av nedstämdhet, irritation, oro och svårigheter att sova. Att använda kat mycket och ofta kan leda till psykos eller depression.

Till de kroppsliga skadorna hör:

  • Tandskador
  • Problem med magen
  • Avmagring
  • Magkatarr
  • Förstoppning
  • Högt blodtryck
  • Hjärt- och kärlproblem

Som många andra beroenden, riskerar beroende av kat att leda till ekonomiska konsekvenser och problem med relationer, exempelvis inom familjen och på arbetsplatsen.

Källor

”Beroendemedicin” av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

Senast uppdaterad

12 januari 2022

Våra senaste besvarade frågor om kat

Berättelser

Berättelse

Vincent fick bli ”pappa-polis”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Snack med en spelforskare 

Spel om pengar

Berättelse

Engagemang mot dopning

Dopning

Nyheter

Nyheter

50 år av frågande

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning