Kat

Kat, eller khat, är blad från en växt med narkotikaklassade substanser. Den vanligaste användningen är att tugga bladen. Saften sväljs och urtuggade blad spottas ut.

 

Vad är kat?

Kat, eller khat, kommer från växten Catha Edulis som växer och odlas i Etiopien, Jemen och Kenya. Kat finns i flera varianter och förekommer som både buske och träd.

Kat innehåller substanserna katinon och katin. Det har svaga amfetaminliknande egenskaper och påverkar det centrala nervsystemet. Både katinon och katin är narkotikaklassade av FN.

Kat ger ett milt rus. Man kan också drabbas av fysiska och psykiska skador. Bladen tuggas färska, men det går även att koka te på bladen. Hur mycket aktiv substans man får i sig är svårt att beräkna, eftersom man fyller på med nya blad efter hand när man tuggar. Saften sväljs och urtuggade blad spottas ut.

Så påverkas kroppen

När kat tas upp av kroppen tar det tid för katinonet och katinet att nå det centrala nervsystemet. Efter ungefär en timmes tuggning kommer ruset. Ruset pågår i flera timmar och är som starkast efter ungefär 1,5–3,5 timmar.

Vanliga effekter är: nedsatt sömnbehov, minskad hunger och lyckokänslor. Dessa känslor följs av nedstämdhet, irritation, oro och svårigheter att sova. Att använda kat mycket och ofta kan leda till psykos eller depression.

Till de kroppsliga skadorna hör:

  • Tandskador
  • Problem med magen
  • Avmagring
  • Magkatarr
  • Förstoppning
  • Högt blodtryck
  • Hjärt- och kärlproblem

Som många andra beroenden, riskerar beroende av kat att leda till ekonomiska konsekvenser och problem med relationer, exempelvis inom familjen och på arbetsplatsen.

Källor

“Beroendemedicin” av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

Senast uppdaterad

17 mars 2022

Våra senaste besvarade frågor om kat

Berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Nyheter

Nyheter

Informationsinsats om boffning

Sniffning och boffning

Nyheter

Nio nya substanser klassade som narkotika

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger