Kokain

Kokain framställs från kokabuskens blad. Det förekommer oftast i form av pulver som dras in genom näsan. Kokain påverkar hela det centrala nervsystemet och gör även att kroppens kärl drar ihop sig.

 

Vad är kokain?

Kokain framställs från kokabuskens blad. Kokain förekommer oftast som ett vitt, kristalliskt pulver som sniffas. Pulvret kan också tas upp via kroppens slemhinnor. Ett ovanligt sätt är att lösa upp och injicera kokain med spruta (1).

Crack är en form av kokain som är större, gulvitaktiga kristaller eller klumpar av kokain. Drogen tas genom att den hettas upp och ångorna andas in.

Drogen kallas för “crack” på grund av ljudet som uppstår när kristallerna spricker vid upphettning. Crack-ruset kommer snabbare men är samtidigt kortare än ruset från pulverformen (2).

Kokain är mycket beroendeframkallande (1).

Så påverkas kroppen

Kokain påverkar hela det centrala nervsystemet. Det blir en ökad frisättning av dopamin, en signalsubstans som bland annat aktiverar belöningssystemet i hjärnan. Kokain gör också att kroppens kärl drar ihop. Det gör att det kan bli allvarliga följder för nässlemhinnan, hjärnan och hjärtat.

Kokainbruk rubbar även balansen mellan olika ämnen i kroppen. Det stressar därför hjärtat och kärlen och ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Små doser kan göra att man får:

 • Energi
 • Eufori och välbehag
 • Tankeskärpa
 • Uthållighet
 • Ökad sexuell lust

Hungerkänslorna kan försvinna och blodtrycket stiga. Hjärtat kan slå fortare och andningen bli snabbare.

Tecken på påverkan av kokain eller andra centralstimulerande droger är stora pupiller och tics (ofrivilliga rörelser) i ansikte och hals, till exempel spända käkar eller att man slickar på läpparna.

Av större doser kokain kan man även få feber, svettningar, huvudvärk och yrsel.

Hjärtinfarkt och stroke på grund av långvarig användning är vanligare dödsorsaker än akut förgiftning. Akut kokainförgiftning är ovanligt i Sverige. Akuta sjukhusbesök beror oftast på överdosering eller blandförgiftning (att någon till exempel blivit alkoholförgiftad samtidigt som den tagit kokain).

De senaste 5 åren har under

1%

av niorna har någon gång provat kokain

Långvarigt bruk

Typiska tecken när kokain används ofta och tas genom näsan, är rinnande näsa, eksem runt näsborrarna och hål i nässkiljeväggen. För den som injicerar kokain med spruta, ökar risken för överdosering och infektioner (på grund av att man sticker fel och använder orena tillbehör).

Kokain tar bort hungerkänslorna. Därför kan en person som använder det under lång tid minska i vikt. Det skapar också en ökad risk för sjukdomar som beror på vitaminbrist och undernäring. Balanssinnet och kroppsrörelserna kan påverkas så att gången blir svajig och rörelserna ryckiga.

Den som har missbrukat kokain länge kan drabbas av rastlöshet, retlighet, sömnlöshet och misstänksamhet. Man kan också få något som kallas delirium, men det är ovanligt. Det börjar då med olika typer av vanföreställningar och ångest. Det kan leda till psykoser och bör behandlas på sjukhus.

Andra biverkningar som kan uppstå av långvarigt bruk av kokain är till exempel:

 • Hyperaktivitet
 • Insomningssvårigheter
 • Oro, rastlöshet och ångest
 • Koncentrationssvårigheter
 • Instabilt temperament
 • Försämrad självkontroll
 • Psykosliknande reaktioner
 • Hallucinationer och paranoida idéer
 • Depression och nedstämdhet
 • Självmordshandlingar
 • Skakningar och kramper
 • Försämrat immunförsvar

De senaste 5 åren har under

2%

av tvåorna på gymnasiet har någon gång provat kokain

Källor

2. “Beroendemedicin av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

“Beroendetillstånd” av Markus Heilig (2019) Studentlitteratur

Senast uppdaterad

8 juni 2021

Våra senaste besvarade frågor om kokain

Berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Nyheter

Nyheter

Informationsinsats om boffning

Sniffning och boffning

Nyheter

Nio nya substanser klassade som narkotika

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger