Kokain

Kokain framställs från kokabuskens blad. Det förekommer oftast i form av pulver som dras in genom näsan. Kokain påverkar hela det centrala nervsystemet, hjärtat och kärlen.

 

Vad är kokain?

Kokain framställs från kokabuskens blad. Kokain förekommer oftast som ett vitt, kristalliskt pulver som sniffas. Det tas då upp av kroppens slemhinnor (1,2). Ett mindre vanligt sätt att ta drogen är att lösa upp och injicera kokain med spruta (1,3).

Crack är större bitar av kokain som ofta ser ut som grågula klumpar eller flingor som intas genom rökning, injicering eller via näsans slemhinnor (2).

Drogen kallas för “crack” på grund av ljudet som uppstår när kristallerna spricker vid upphettning. Crack-ruset kommer snabbare men är också kortare än ruset från kokain som pulver (2).

Kokain är mycket beroendeframkallande, det kan skapa beroende på kort tid (1,4).

Så påverkas kroppen

Kokain påverkar det centrala nervsystemet. När någon tar kokain får den en ökad frisättning av dopamin. Dopamin är en signalsubstans som bland annat aktiverar belöningssystemet i hjärnan (2). Kokainbruk ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp och plötsligt hjärtstillestånd (3).

Kokain kan, även i små doser, göra att man:

 • får ökad energi
 • känner sig piggare
 • får förhöjt blodtryck
 • får tics (ofrivilliga rörelser, främst i ansikte och hals)
 • får stora pupiller

Hungerkänslorna kan försvinna och blodtrycket stiga. Hjärtat kan slå fortare och andningen bli snabbare (3).

Den som sniffar kokain kan få rinnande näsa eller näsblod. Av större doser kokain kan man få feber, svettningar, hallucinationer, huvudvärk, paranoia, aggressivt beteende och yrsel (3,4,5).

Vid överdoser kan man bland annat drabbas av:

 • kramper
 • medvetslöshet
 • andningspåverkan
 • ökad risk för stroke

(5)

De senaste 5 åren har omkring

1%

av niorna har någon gång provat kokain

Långvarigt bruk

Typiska tecken när kokain används ofta och tas genom näsan är rinnande näsa, eksem runt näsborrarna och hål i nässkiljeväggen. För den som injicerar kokain med spruta, ökar risken för överdosering och infektionssjukdomar (på grund av orena sprutor) som till exempel hiv, hepatit B och hepatit C (3).

Kokain tar bort hungerkänslorna. Därför kan en person som använder det under lång tid gå ner mycket i vikt. Balanssinnet och kroppsrörelserna kan påverkas så att man går svajigt och har ryckiga rörelser (3).

Den som har använt kokain länge kan drabbas av:

 • rastlöshet
 • retlighet
 • sömnlöshet
 • vanföreställningar
 • misstänksamhet
 • oro

(3)

Kokain kan framkalla psykoser och livshotande förgiftningar (4).

De senaste 5 åren har omkring

2%

av tvåorna på gymnasiet någon gång provat kokain

Källor

Johan Franck och Ingrid Nylander (2022). Beroendemedicin. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad

8 juni 2021

Våra senaste besvarade frågor om kokain

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Olaglig reklam för nätcasinon

Spel om pengar

Nyheter

Förslag på förbud mot lustgas

Lustgas, Tobak och nikotin