Läkemedel

Det finns läkemedel som är narkotikaklassade. De är olagliga att använda om man inte fått dem utskrivna på recept av en läkare. Exempel på läkemedel som kan vara narkotikaklassade är sömntabletter, starka värktabletter och lugnande läkemedel.

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Räknas som läkemedel

Läkemedel som används i Sverige måste godkännas av Läkemedelsverket. Det måste vara bevisat att:

 • Läkemedlet har rätt effekt
 • Att det inte finns för svåra biverkningar
 • Att det tillverkas på rätt sätt

(1)

Narkotikaklassade läkemedel

Det finns läkemedel som är narkotikaklassade, som till exempel opioder och bensodiazepiner. Det får bara användas om en läkare har skrivit ut dem på recept till en. Om läkemedlen används på fel sätt kan användaren skadas eller bli beroende av läkemedlet.  Exempel på läkemedel som kan vara narkotikaklassade är:

 • Sömntabletter
 • Starka värktabletter
 • Lugnande läkemedel

Alla narkotikaklassade läkemedel skrivs ut av läkare. De ska tas som det står i receptet. Det är viktigt att inte ta större mängder (2).

Om man har fått narkotikaklassade läkemedel utskrivet på recept av läkare så är det inte olagligt att ta dem. Men det är olagligt att använda narkotikaklassade läkemedel som en läkare har skrivit ut åt någon annan (3).

Läs mer Lag och rätt

Läkemedelsberoende

Läkemedelsberoende är att känna sug efter läkemedlet och få abstinens utan det. Att få abstinens, eller utsättningssymptom, innebär att man börjar må väldigt dåligt om man tvärt slutar att ta läkemedlet. Man kan känna sig sjuk, få svårt att sova och bli nedstämd. Ett annat tecken på beroende är att man behöver större och större doser för att få samma effekt (4).

Läs mer om beroende

Man kan bli beroende av läkemedel trots att man inte tar mer än vad man fått utskrivet. Det kan hända när någon till exempel medicinerat under lång tid mot smärta (2).

År 2023 var det

10%

av niorna som någon gång använt narkotikaklassade läkemedel utan att ha fått det utskrivet

Alkohol och läkemedel

Tillsammans med alkohol kan vissa egenskaper hos läkemedel förändras. De kan bli svagare eller starkare. En vanlig dos av läkemedlet kan då leda till förgiftning eller överdos.

En del läkemedel kan ge biverkningar som förvirring, aggressivitet, yrsel och trötthet om de tas med alkohol. Det kan även finnas större risk för blödning eller andningssvårigheter. Vissa läkemedel belastar kroppen på liknande sätt som alkohol. Därför blir det en större risk för skador om man tar dem tillsammans (5).

År 2023 var det

11%

av tvåorna på gymnasiet som någon gång använt narkotikaklassade läkemedel utan att ha fått det utskrivet

Smärtstillande läkemedel med opioider eller opiater

Opioider är en grupp ämnen som har en smärtstillande och lugnande effekt. Naturligt framställda opioider kallas för opiater och är framställda från vallmoväxten. Opioider kallas de som är syntetiskt framställda (tillverkade i laboratorier).

Morfin och kodein är två exempel på naturligt framställda opiater. Fentanyl och tramadol är exempel på opioider som har framställts syntetiskt. Alla dessa finns i receptbelagda läkemedel som används för att behandla kraftig smärta, till exempel efter en operation eller vid cancer.

Opioider och opiater har stor risk för beroende. Höga doser kan påverka andningen (6), en risk som blir ännu större om de används tillsammans med alkohol. Det riskerar att bli livshotande (7).

Kodein

En del läkemedel innehåller kodein och paracetamol i kombination. Ett exempel på ett sådant läkemedel är Citodon. Kodein omvandlas i kroppen till morfin, som ger smärtlindring. Läkemedlen används som smärtstillande och kan bara skrivas ut till vuxna.

Att använda läkemedel som Citodon under lång tid ökar risken för att bli beroende. Stora doser gör att det finns risk för skador på levern och att få problem med andningen. Risk för skador på levern ökar om man dricker alkohol samtidigt (8,9,10)

Tramadol

Tramadol är ett smärtlindrande läkemedel. Tramadol är vanligast som tablett eller kapsel, men finns även som brustablett eller i flytande form på flaska (11). Tramadol är en opioid. Tramadol har även en ångestdämpande verkan (7).

Om man tar mer tramadol än vad läkaren skrivit i receptet kan det ge ett rus som är både uppiggande och avslappnande. Till en början kan läkemedlet vara uppiggande, för att sedan ge mer avslappnande effekt. Vissa är extra känsliga för opioider. Det kan leda till kraftiga effekter redan vid låga doser.

Den som är påverkad av tramadol kan även få:

 • Nedsatt medvetande
 • Dåsighet
 • Eufori
 • Få yrsel, huvudvärk och må illa
 • Kramper
 • Hjärtproblem
 • Andningssvårigheter

(12)

Smärtlindringen och ruset kommer inte direkt då man tar tramadol. Det gör att det finns en risk för överdosering. Stora doser kan leda till livshotande tillstånd med nedsatt hjärt- och andningsfunktion. Stora doser kan också leda till epileptiska krampanfall, vilket är livsfarligt (12,13).

Den som slutar med tramadol efter att ha blivit beroende får abstinenssymptom. Det kan kännas som en influensa, med symtom som:

 • Ångest
 • Svettningar
 • Sömnproblem
 • Stelhet
 • Smärta
 • Illamående
 • Hallucinationer
 • Feber
 • Kräkningar
 • Rastlöshet

(4,13)

Den som har använt tramadol länge kan behöva trappa ner sitt användande lite i taget under en lång tid för att undvika abstinenssymptom. Man kan få stöd av vården med det (2,6).

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner skrivs ut för bland annat:

 • Ångest och oro
 • Sömnsvårigheter
 • Epilepsi

Den som blivit beroende av bensodiazepiner behöver ta högre och högre doser för att få samma effekt. Risken för att bli beroende ökar om man använder alkohol samtidigt. Det är dessutom mycket farligt att dricka alkohol tillsammans med bensodiazepiner. Det beror bland annat på att båda är medvetandesänkande (7).

Om någon varit beroende av bensodiazepiner kan det behövas en långsam nedtrappning under en längre tid. Det är för att inte personen ska drabbas av för svår abstinens. Det kan ta tid för hjärnan att återhämta sig.

Det finns långverkande och kortverkande bensodiazepiner. Beroende på vilka man tagit kommer abstinensen olika snabbt (7).

Abstinenssymptom kan vara:

 • Ångest
 • Skakningar
 • Sömnsvårigheter
 • Illamående och kräkningar
 • Aptitlöshet
 • Blodtrycksfall

(7)

Den som har använt höga doser av bensodiazepiner och sen slutar plötsligt riskerar att drabbas av krampanfall och delirium (nedsatt uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och kognition). Det är livsfarliga tillstånd. Därför är det viktigt att söka professionell hjälp (7).

Bensodiazepiner tillverkas även utanför den godkända marknaden. Det finns olika sorter som säljs illegalt, både kopior och icke godkända droger med egna namn. Innehållet och doserna kan variera. Det gör att risken för förgiftning ökar (14).

Narkotiska substanser som inte är läkemedel kallas för nya psykoaktiva substanser (NPS). Det kan vara olika typer av bensodiazepiner eller andra substanser. Nya psykoaktiva substanser är klassade som narkotika eller hälsofarliga varor efter beslut av regeringen (15).

Senast uppdaterad

8 mars 2024

Våra senaste besvarade frågor om läkemedel

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Olaglig reklam för nätcasinon

Spel om pengar

Nyheter

Förslag på förbud mot lustgas

Lustgas, Tobak och nikotin