LSD och andra hallucinogener

Hallucinogener är droger som kan ge hallucinationer och vanföreställningar. LSD är en av de kraftigaste drogerna som finns och tas via mönstrade små pappersbitar som läggs på tungan.

 

Vad är LSD?

Lysergsyradietylamid (LSD) tillhör gruppen hallucinogener (1). Hallucinogener är droger som påverkar känslotillstånd, intryck från omvärlden och kan skapa hallucinationer och vanföreställningar.

En hallucination är en upplevelse som kan kännas verklig men inte är det. Föremål kan tyckas röra sig och lösas upp. Det kan också vara att till exempel en färg upplevs som starkare än den annars gör, så det behöver inte vara att man upplever något som inte alls finns (2). LSD är narkotikaklassat.

LSD förekommer oftast i små mönstrade pappersbitar som läggs på tungan. LSD kan också finnas i jättesmå tabletter, tunna gelatinrutor, kapslar eller lösningar av LSD i vatten eller alkohol, men alla de är mindre vanliga än pappersbitarna (2).

LSD är en av de kraftigaste drogerna som finns (2). Drogen tas därför i mycket låga doser. Drogen tillverkas syntetiskt av lysergsyra (LSA) som finns naturligt i ett särskilt blomfrö. (1)

Andra exempel på hallucinogener är meskalin från peyote-kaktusen, psilocin och psilocybin som finns i vissa hallucinogena svampar. Ecstasy är en annan hallucinogen (1). Alla hallucinogener påverkar under rus humör och hur man uppfattar omvärlden (2).

Så påverkas kroppen av LSD

Fysiska tecken på LSD-rus kommer först och kan vara:

  • Förstorade pupiller
  • Förhöjt blodtryck
  • Förhöjd kroppstemperatur

(2)

Ruset kommer efter ungefär 30 minuter. Ruset kan hålla i sig (olika starkt) under 8-12 timmar, beroende på hur stor dos som tagits (2).

Hallucinationer kan synas, höras och kännas. De kan variera beroende på yttre och inre förutsättningar, som miljö och känslotillstånd. Man kan också få förändrade uppfattning om tid, rum och sig själv under ruset (2).

LSD och andra hallucinogener tros främst påverka hjärnans serotoninsystem. LSD är inte beroendeframkallande (2).

De senaste 5 åren har det varit under

1%

av niorna som någon gång provat LSD eller andra hallucinogener

LSD påverkar framför allt psyket. Man kan drabbas av ångest och panik under ruset. Det händer även att hallucinationer och psykoslika tillstånd håller i sig flera dagar efter intag (2).

En liten andel av de som använder LSD drabbas av återtrippar (flashback). Det betyder att man lång tid efter att man använt LSD plötsligt igen kan uppleva rus (2).

De senaste 5 åren har det varit strax över

1%

av tvåorna på gymnasiet som någon gång provat LSD eller andra hallucinogener

Källor

1. Johan Franck och Ingrid Nylander. (2022). Beroendemedicin. Studentlitteratur.

Senast uppdaterad

8 mars 2024

Våra senaste besvarade frågor om LSD

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin