LSD och andra hallucinogener

Hallucinogener är droger som kan ge hallucinationer och vanföreställningar. LSD är en av de av de kraftigaste drogerna som finns och tas via mönstrade små pappersbitar som läggs på tungan.

 

Vad är LSD?

Lysergsyradietylamid (LSD) tillhör gruppen hallucinogener (1). Hallucinogener är droger som kan ge hallucinationer och vanföreställningar. En hallucination är en upplevelse som kan kännas verklig men inte är det. LSD är narkotikaklassat.

LSD förekommer oftast i små mönstrade pappersbitar som läggs på tungan. LSD kan också finnas i jättesmå tabletter, tunna gelatinrutor, kapslar eller lösningar av LSD i vatten eller alkohol, man alla de är mindre vanliga (2).

LSD är en av de kraftigaste drogerna som finns (2). Drogen tas därför i mycket låga doser. Drogen tillverkas syntetiskt av lysergsyra (LSA) som finns naturligt i ett särskilt blomfrö (1).

Andra exempel på hallucinogener är meskalin från peyote-kaktusen, psilocin och psilocybin som finns i vissa hallucinogena svampar. Alla hallucinogener påverkar under ruset på olika sätt ens humör och hur man uppfattar omvärlden.

Så påverkas kroppen av LSD

LSD ger hallucinationer redan vid små doser (1). Ruset kommer efter ungefär 30 minuter. Ruset kan hålla i sig (olika starkt) under 8-12 timmar, beroende på hur stor dos som tagits (2).

Hallucinationer kan synas, höras och kännas. De kan variera beroende på yttre och inre förutsättningar, som miljö och känslotillstånd. Man kan också få förändrade uppfattning om tid, rum och sig själv under ruset (2).

Fysiska tecken på LSD-rus kan vara:

  • Förstorade pupiller
  • Förhöjt blodtryck
  • Förhöjd kroppstemperatur

(2)

LSD och andra hallucinogener tros främst påverka hjärnans serotoninsystem, och leder därför inte till beroendetillstånd (2).

De senaste 5 åren har det varit under

1%

av niorna som någon gång provat LSD eller andra hallucinogener

LSD påverkar framför allt psyket. Det är inte ovanligt att drabbas av ångest, panik eller paranoia. Det finns fler psykiska problem som är förknippade med användningen av LSD. Exempel på sådana är kvardröjande hallucinationer och psykostillstånd som kan hålla i sig under några dagar efter intag.

En liten andel av de som använder LSD drabbas av flashbacks eller återtrippar. Det betyder att man, veckor eller till och med månader efter att man använt LSD, kan uppleva ett rus. Det kan komma spontant eller triggas av andra droger som alkohol, men även av stress eller utmattning. Exakt vad en flashback beror på är dock fortfarande ett outforskat område.

 

De senaste 5 åren har det varit strax över

1%

av tvåorna på gymnasiet som någon gång provat LSD eller andra hallucinogener

Källor

1. Beroendemedicin, Johan Franck och Ingrid Nylander, Studentlitteratur, 2015

3. Beroendetillstånd, Markus Heilig, Studentlitteratur, 2011

”Handbook of the medical consequences of acohol and drug abuse” John Brick (ed) (2008) Haworth Press

Senast uppdaterad

8 juni 2021

Våra senaste besvarade frågor om LSD

Berättelser

Berättelse

Lexikon om tonåren

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Nyheter

Nyheter

Skatten på alkohol och tobak höjs

Alkohol, Tobak och nikotin

Nyheter

Unga diskrimineras genom drogtester

Amfetamin, Cannabis, Droger, Ecstasy, Heroin, Kokain, LSD och andra hallucinogener