Nätdroger

Nätdroger är olika substanser som ofta säljs via nätet. De är vanligen framställda på kemisk väg. Typiskt för nätdroger är att tillverkare hela tiden förändrar substansen för att undvika att de klassas som narkotika.

 

Vad är en nätdrog?

Med nätdroger menas ofta nya psykoaktiva substanser (förkortas NPS) som köps via internet, men även nya droger som inte hunnit klassats som narkotika eller hälsofarlig vara. De kan förekomma på andra ställen än internet (1,2).

Nätdroger kan vara både syntetiska eller semisyntetiska. Syntetiska droger är tillverkade helt på kemisk väg. I semisyntetiska droger har man använt växter och förändrat dem på kemisk väg. Många av substanserna är besläktade med amfetamin, opioider, ecstacy och cannabis (2).

I Sverige klassas olika preparat som narkotika eller hälsofarlig vara utifrån sin kemiska sammansättning (3). Något som är typiskt för nätdroger är att tillverkare hela tiden förändrar substansen för att undvika narkotikaklassificering. Narkotikaklassificering utreds av Folkhälsomyndigheten och beslutas av regeringen.

Om ett preparat förändras och får ett nytt namn är det inte per automatik narkotikaklassat eller klassat som hälsofarlig vara. Det innebär att en nätdrog som inte hunnit klassificerats än ändå kan orsaka samma typ av skador och vara lika farlig som något som är narkotikaklassat (1,3).

Nätdroger kan bland annat kallas för:

 • RC-droger (“Research Chemicals”) eller designerdroger.
 • Nya psykoaktiva substanser (NPS), är ett ord som används allt mer både i Sverige och internationellt för att beskriva vad det är man menar: nya substanser som kan innebära hälsomässiga eller sociala risker.
 • Preparat som på olika sätt förknippas med internet (försäljning, marknadsföring, mm).
 • Preparat som till en början marknadsförs och säljs som lagliga preparat (“legal highs”) även om de senare blir olagliga.

Exempel på nätdroger är olika rökmixar som Spice, syntetiska cannabinoider och katinon-derivat (MDPV, mefedron).

(1,2,3)

De senaste 5 åren har det varit under

1%

av niorna som någon gång har provat spice eller liknande rökmixar

Spice

Spice är ett namn för olika substanser som liknar cannabis och som röks. De kallas syntetiska cannabinoder och består av torkade örter eller torkade växtdelar, där man med hjälp av lösningsmedel har tillsatt syntetiska cannabinoider. Spice kallas ibland även för ”fake weed” eller ”legal weed” (även fast det är narkotikaklassat och olagligt) (1).

Spice kan innehålla många olika typer av substanser och kan säljas under många olika namn. Spice ger effekter som liknar de man får av cannabis. Ruset är oftast kraftigare. Det kan pågå i upp till 6 timmar, och kan ha centralstimulerande effekter. Det innebär att drogen påverkar det centrala nervsystemet (1,4).

Eftersom olika lösningsmedel används för att framställa spice får man också andra effekter, som:

 • Minskad muskelkontroll
 • Ökad reaktionstid
 • Sämre reflexer

På längre sikt kan man få symptom som:

 • Rinnande näsa
 • Hosta
 • Irriterad hals
 • Extrem trötthet
 • Huvudvärk
 • Ångest
 • Nedstämdhet

(1)

Så påverkas kroppen

Syntetiska cannabinoider kan göra att du får:

 • Röda ögon
 • Hjärtklappning
 • Muntorrhet och uttorkning
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Trötthet
 • Panikångest
 • Hallucinationer
 • Tvångstankar

(4)

Vid överdos kan man drabbas av:

 • Yrsel och huvudvärk
 • Oro och ångest
 • Stora pupiller
 • Svettningar
 • Domningar och stickningar i huden
 • Ostrukturerat tal (svårt att tala som vanligt)
 • Psykotiska symptom
 • Kramper
 • Stroke
 • Ryckningar
 • Bröstsmärtor
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Högt blodtryck
 • Feber
 • Njursvikt

(5)

De senaste 5 åren har det i snitt varit under

1%

av tvåorna på gymnasiet har någon gång provat spice eller liknande rökmixar

MDPV

MDPV tillhör droggruppen katinoner. Drogen narkotikaklassades 2010 och är ett vitt eller gulaktigt pulver som kan ätas, snusas, rökas och injiceras. Ruset varar cirka 3–6 timmar (1).

Så påverkas kroppen

Effekterna av MDPV liknar effekterna av amfetamin och ecstasy (1). Den som använder drogen kan uppleva ett starkt rus. Personen kan också få ostabilt temperament. Men det är väldigt olika hur drogen upplevs. Man kan få växlande känslor mellan välbehag och obehag. Den som har tagit drogen kan bli aggressiv och våldsam (2).

Man kan bland annat drabbas av:

 • Hjärtklappning
 • Förhöjt blodtryck
 • Ångest och oro
 • Sömnlöshet
 • Förvirring
 • Psykos
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Dubbelseende
 • Yrsel
 • Hög puls

(1,2)

MDPV är en relativt ny drog. Därför finns det inte så mycket forskning om skador och effekter på lång sikt. Att använda drogen upprepade gånger kan leda till beroende (1,2).

De skador man känner till har rapporterats av sjukvården. Det handlar då om patienter som har behövt vård på intensivvårdsavdelning på grund av förgiftning eller överdos (1).

Förutom att MDPV är väldigt skadligt för kroppen så är det också svårt att dosera. Det ökar risken för förgiftningar och överdoser (1).

Symptom vid MDPV-förgiftning är:

 • Häftiga kroppsrörelser
 • Paranoia och vanföreställningar
 • Hallucinationer
 • Förstorade pupiller
 • Svettningar
 • Feber
 • Oregelbundern hjärtrytm
 • Högt blodtryck
 • Bröstsmärtor
 • Andningssvårigheter

(6)

HHC

HHC är en ny drog som tillhör droggruppen cannabioider. Drogens effekt liknar THC (som finns i cannabis). HHC uppmärksammades i Sverige under 2023. Drogen såldes då bland annat i godisbutiker och på internet (1,7).

HHC kan alltså se ut som smågodis, men den kan också finnas i e-cigaretter (vapes) där ånga inandas. HHC narkotikaklassades den 11 juli 2023 (1).

Enligt Giftinformationscentralen kan personer som använt drogen bland annat få:

 • Hallucinationer
 • Sänkt medvetande
 • Sluddrigt tal
 • Panikattacker
 • Bröstsmärtor
 • Muskelryckningar
 • Skakningar
 • Ångest och oro
 • Hjärtklappning

(7)

Senast uppdaterad

8 mars 2024

Våra senaste besvarade frågor om nätdroger

Berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas

Nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin