Nätdroger

Nätdroger är olika substanser som säljs via nätet. De är ofta framställda på kemisk väg. Typiskt för nätdroger är att tillverkare hela tiden förändrar substansen för att undvika att de klassas som narkotika.

 

Vad är en nätdrog?

Med nätdroger menas psykoaktiva substanser som ofta köps via internet. De är ofta framställda syntetiska droger som är framställda på helt kemisk väg eller semisyntetiska där man använt växter och modifierat dem på kemisk väg.

Många har effekter som påminner om amfetaminrus eller cannabisrus. Nätdroger är ett samlingsnamn och kan därför betyda olika substanser.

Något som är typiskt för nätdroger är att tillverkare hela tiden förändrar substansen för att undvika narkotikaklassificering. Den ständiga förändringen av nätdrogerna skapar problem vid till exempel utredning och bedömning av vård- och behandlingsinsatser.

I Sverige klassas olika preparat som narkotika utifrån sin kemiska sammansättning.

Om ett preparat förändras och får ett nytt namn är det inte per automatik narkotikaklassat. Detta trots att det kan ge samma effekt och skada som ett preparat som är narkotikaklassat. Drogers farlighet kan alltså inte bedömas utifrån om de är narkotikaklassade eller inte.

Här är en lista som försöker täcka in vad som kan avses med nätdroger:

 • RC-droger (“Research Chemicals”) eller designerdroger.
 • Nya psykoaktiva substanser (NPS) är ett ord som används allt mer både i Sverige och internationellt för att beskriva vad det är man menar: nya substanser som påverkar oss, men som inte hunnit bli utredda och klassificerade.
 • Preparat som på olika sätt förknippas med internet (försäljning, marknadsföring, med mera).
 • Preparat som till en början marknadsförs och säljs som lagliga preparat (“legal highs”) även om de senare blir olagliga.
 • Exempel på nätdroger är olika rökmixar som Spice, syntetiska cannabinoider och katinon-derivat (MDPV, mefedron) m.m.

De senaste 5 åren har det varit under

1%

av niorna som någon gång har provat spice eller liknande rökmixar

Spice

Spice är ett namn för olika substanser som liknar cannabis, så kallade syntetiska cannabinoder som röks. Det består av torkade örter eller torkade växtdelar, där man med hjälp av lösningsmedel har tillsatt syntetiska cannabinoider.

Spice kan innehålla många olika typer av substanser och säljas under många olika namn. Spice ger effekter som liknar de man får av cannabis. Ruset är oftast kraftigare, och kan ha centralstimulerande effekter.

Eftersom olika lösningsmedel används för att framställa spice får man också andra effekter, som:

 • Minskad muskelkontroll
 • Ökad reaktionstid
 • Sämre reflexer

På längre sikt kan man få följande symptom:

 • Rinnande näsa
 • Hosta
 • Irriterad hals
 • Extrem trötthet
 • Huvudvärk
 • Ångest
 • Nedstämdhet

Så påverkas kroppen

Syntetiska cannabinoider påverkar samma receptorer i hjärnan och immunförsvaret som cannabis gör. Det är därför rusen ger liknande effekter, till exempel:

 • Illamående
 • Trötthet
 • Stora pupiller
 • Minnesstörning
 • Förhöjd puls
 • Förhöjt blodtryck
 • Avslappnad känsla
 • Torr i munnen
 • Hungerkänslor
 • Panikkänslor
 • Ökad ångest
 • Rastlöshet

Man riskerar också att få njursvikt, hjärtinfarkt och problem med levern.

Tecken på överdos kan vara:

 • Stora pupiller
 • Hyperaktivitet
 • Upprymdhet
 • Rastlöshet
 • Bröstsmärtor
 • Hallucinationer
 • Kramper

En överdos innebär en ökad risk för psykos, illamående, kräkningar, kramper och njursvikt. I extrema fall kan man drabbas av epileptiska anfall.

De senaste 5 åren har det i snitt varit under

1%

av tvåorna på gymnasiet har någon gång provat spice eller liknande rökmixar

MDPV

MDPV är en drog som narkotikaklassades 2010. MDPV är ett vitt eller gulaktigt pulver som kan ätas, snusas, rökas eller injiceras. Ruset varar ca 3–6 timmar.

Så påverkas kroppen

Effekterna av MDPV liknar effekterna av amfetamin och ecstasy, bland annat:

 • Hjärtklappning
 • Förhöjt blodtryck
 • Sömnlöshet
 • Ångest

MDPV är en relativt ny drog som används i mycket begränsad utsträckning. Därför finns det inte så mycket forskning om skador och effekter på lång sikt.

De skador man känner till har rapporterats av sjukvården. Det handlar då om patienter som har behövt vård på intensivvårdsavdelning på grund av förgiftning eller överdos.

Förutom att MDPV är väldigt skadligt för kroppen så är det också svårdoserat. Det ökar risken för förgiftningar och överdoser.

Symptom vid MDPV-förgiftning är:

 • Förvirring
 • Ångest
 • Bröstsmärtor
 • Oro
 • Svettningar
 • Muskelvärk

Källor

Beroendemedicin, Johan Franck & Ingrid Nylander (2015)

Senast uppdaterad

8 juni 2021

Våra senaste besvarade frågor om nätdroger

Berättelser

Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol

Berättelse

Forskning om cannabis

Cannabis

Berättelse

Reklam för vitt snus – vad gäller?

Lag och rätt, Tobak och nikotin

Nyheter

Nyheter

Informationsinsats om boffning

Sniffning och boffning

Nyheter

Nio nya substanser klassade som narkotika

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger