Nyhet

Forskning om föräldrars drickande

Forskning om föräldrars drickande

Forskaren Mats Ramstedt har forskat kring hur ens liv kan påverkas om ens föräldrar dricker för mycket.

Ungefär 5500 personer i åldern 15–16 år har fått svara på om man:

  • tycker att någon av föräldrarna dricker för mycket
  • har önskat att någon av föräldrarna ska sluta dricka
  • har bett någon av föräldrarna att sluta dricka
  • har grälat eller bråkat med någon förälder som druckit
  • har hört föräldrar bråka när någon av dem varit berusad
  • har velat gömma eller hälla ut en flaska som tillhört någon av föräldrarna

De har också svarat på frågor om till exempel hur man mår, trivs i skolan och hur nöjd man är med relationer till vänner och familj.

Det visade sig att det bland de som upplevde problem av föräldrars drickande var det vanligare att ha sämre hälsa, problem i skolan och problem med relationer till vänner och familj. Risken för det var störst bland de som upplevde flest problem av föräldrars drickande.

Men även bland de som svarat ja på bara en eller två av frågorna om föräldrars drickande var det en större risk.

Läs mer på can.se

Dricker någon i din familj för mycket?
Du kan alltid vända dig till en lärare, skolsköterskan eller skolkuratorn på din skola.

Stödgrupper
I en stödgrupp får man träffa andra barn och unga som har liknande problem.

Tips på stödgrupper över hela landet 

Tips på sidor där du kan få stöd via chatt och mejl 

Trygga Barnen  Bris  Unizon  Killar.se

Senast uppdaterad

13 mars 2023

Fler nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin

Nyheter

Olaglig reklam för nätcasinon

Spel om pengar

Nyheter

Förslag på förbud mot lustgas

Lustgas, Tobak och nikotin