Nyhet

Ny kunskap om erfarenheter av alkohol

Ny kunskap om erfarenheter av alkohol

Bland de som går på gymnasiets introduktionsprogram är det färre som dricker alkohol än vad det är på de nationella programmen på gymnasiet.

”Det visade sig vara en mycket mindre andel på introduktionsprogrammen som dricker alkohol”, säger Siri Thor som är en av författarna till en ny rapport från CAN. Rapporten handlar om erfarenheterna av till exempel alkohol och rökning bland elever på introduktionsprogrammen.

Varje år gör CAN en undersökning där unga får svara på frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Undersökningen görs i årskurs 9 och andra året på gymnasiet.

”Eftersom eleverna på introduktionsprogrammen ofta går i årskursblandade klasser och är svårare att nå, så hamnar eleverna där utanför undersökningen”, säger Siri Thor.

Därför gjordes nu en särskild undersökning just bland elever på introduktionsprogrammen. Förutom att det var en mindre andel som drack alkohol, visade undersökningen också att det var färre som rökte.

Men, undersökningen visade också att bland de elever som drack alkohol var det vanligare att de drack så mycket att de blev berusade. Det var även vanligare bland elever på introduktionsprogrammen som drack alkohol att få problem på grund av sitt drickande jämfört med de som går nationella gymnasieprogram. Och även fast det var färre rökare på introduktionsprogrammen så var det vanligare att röka dagligen bland de som rökte, jämfört med de som går på nationella programmen.

Läs mer på can.se

Introduktionsprogrammet är till för de som inte är behöriga till gymnasiets nationella program. För att vara behörig till de nationella programmen ska man ha minst 80 poäng i meritvärde och ha godkänt betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Har man inte detta kan man gå på introduktionsprogrammet. Det ska ge en möjlighet att senare komma in på ett nationellt program, eller leda till arbete.

Senast uppdaterad

6 juli 2022

Fler nyheter

Nyheter

Spel om pengar ökar

Spel om pengar

Nyheter

Dramaserie på Tiktok

Alkohol

Nyheter

Informationsinsats om boffning

Sniffning och boffning

Nyheter

Nio nya substanser klassade som narkotika

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger