Nyhet

Vanligare med alkohol bland de som mobbar

Vanligare med alkohol bland de som mobbar

Finns det någon koppling mellan mobbning och alkohol, narkotika och tobak?

En ny rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) handlar om mobbning och om det hänger ihop med att också använda till exempel alkohol.

Genom att titta på hur elever i nian svarat på frågor om mobbning har man delat upp de som svarat i fyra grupper: har mobbat, har mobbat och blivit mobbad, har blivit mobbad och har varken mobbat eller blivit mobbad. Sedan har CAN undersökt om det är några skillnader mellan de grupperna i hur vanligt det är att ha använt alkohol, narkotika och tobak, och att ha spelat om pengar.

Det visade sig att bland de som har mobbat är det mycket vanligare att ha använt alkohol, narkotika och tobak och att ha spelat om pengar, än bland de som inte har mobbat. Rapporten visar också att de som blivit mobbade oftare har psykosomatiska besvär (till exempel problem att sova).

Läs mer på can.se

Senast uppdaterad

7 november 2022

Fler nyheter

Nyheter

Skatten på alkohol och tobak höjs

Alkohol, Tobak och nikotin

Nyheter

Unga diskrimineras genom drogtester

Amfetamin, Cannabis, Droger, Ecstasy, Heroin, Kokain, LSD och andra hallucinogener