Två av tre ungdomar som har varit i kontakt med en så kallad Mariamottagning verkar bli av med sitt beroende.

Forskaren Mats Anderberg på Linnéuniversitetet har följt en grupp ungdomar som hade kontakt med någon av tolv Mariamottagningar under 2016. Mariamottagningar är en öppenvårdsmottagningar som riktar sig till ungdomar som har problem med droger. När han följde upp ungdomarna ett år senare fanns 32 procent av flickorna och 40 procent av pojkarna i olika nationella register, som inom tvångsvården, rättsväsendet eller sjukvården.

Men de flesta dök inte upp i något register. Det tyder på att de inte har fortsatta problem.
– Det tycks gå bra för en stor grupp. Det kan säkert tillskrivas att en del av den här gruppen har en mer experimentell och social användning av droger och inte så många andra problem, säger Mats Anderberg.
Han tror att resultaten beror på Mariamottagningarnas lyckade arbete.
– Mariamottagningarna har lyfts fram som goda exempel. Det är en specialiserad verksamhet med en välutbildad och professionell personal. Jag blir imponerad av hur de ständigt vill utvecklas och bli bättre på sina jobb, fortsätter Mats.

Läs mer på Alkohol & Narkotika


Om studien:

  • 455 ungdomar har följts upp (477 tackade nej)
  • Gruppen består av ungdomar som har haft kontakt med en Mariamottagning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Eskilstuna, Södertälje, Kristianstad, Solna, Hässleholm eller Sundbyberg under 2016.
  • Medianåldern var 17 år när de hade kontakt med mottagningen
  • 76 procent uppgav att deras primärdrog var cannabis, 14 procent uppgav alkohol och 10 procent andra droger
  • De registren som har används var registret över lagförda via Brottsförebyggande rådet samt Socialstyrelsens Patientregister, Läkemedelsregister, Register över insatser för barn och unga och Tvångsvårdsregister.

Publicerat

27 januari 2022

Fler nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin

Nyheter

Olaglig reklam för nätcasinon

Spel om pengar

Nyheter

Förslag på förbud mot lustgas

Lustgas, Tobak och nikotin