Nyhet

Fler regioner i Sverige erbjuder sprututbyten

Fler regioner i Sverige erbjuder sprututbyten

Nu har fler regioner i Sverige sprututbytesprogram.

Program för sprutbyte innebär att personer som är över 18 år och som injicerar droger kan byta använda sprutor mot nya. De får samtidigt tillgång till grundläggande sjukvård, erbjudanden om beroendevård och till exempel testning för sjukdomar. Sprututbytesprogram är bland annat till för att minska spridning av sjukdomar som till exempel hepatit C och hiv.

Innan 2017 var det 8 regioner som hade sprutbytesprogram. 2017 gjordes ändringar i en lag som gjorde att regionerna blev ansvariga för sprututbytesprogrammen. Under 2020 var det 17 av 21 regioner som hade sprututbytesprogram. Ytterligare tre regioner har nyligen fått tillstånd för att ha det, men de har ännu inte startat sprututbytesverksamheten.

År 2019 hade nästan femtusen personer besökt verksamheterna minst en gång.

 

Läs mer:   

Kunskapsguiden

Socialstyrelsen

Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar

Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad

6 juli 2022

Nyheter

Nya substanser kan bli narkotika

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger

Nyheter

Vad är World no tobacco day? 

Tobak och nikotin

Nyheter

Sluta röka med VR?

Tobak och nikotin

Nyheter

Ny forskning om snusning

Tobak och nikotin