Nyhet

Fler regioner i Sverige erbjuder sprututbyten

Fler regioner i Sverige erbjuder sprututbyten

Nu har fler regioner i Sverige sprututbytesprogram.

Program för sprutbyte innebär att personer som är över 18 år och som injicerar droger kan byta använda sprutor mot nya. De får samtidigt tillgång till grundläggande sjukvård, erbjudanden om beroendevård och till exempel testning för sjukdomar. Sprututbytesprogram är bland annat till för att minska spridning av sjukdomar som till exempel hepatit C och hiv.

Innan 2017 var det 8 regioner som hade sprutbytesprogram. 2017 gjordes ändringar i en lag som gjorde att regionerna blev ansvariga för sprututbytesprogrammen. Under 2020 var det 17 av 21 regioner som hade sprututbytesprogram. Ytterligare tre regioner har nyligen fått tillstånd för att ha det, men de har ännu inte startat sprututbytesverksamheten.

År 2019 hade nästan femtusen personer besökt verksamheterna minst en gång.

 

Läs mer:   

Kunskapsguiden

Socialstyrelsen

Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar

Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad

6 juli 2022

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin

Nyheter

Olaglig reklam för nätcasinon

Spel om pengar

Nyheter

Förslag på förbud mot lustgas

Lustgas, Tobak och nikotin