Har du svarat på en enkät med frågor om till exempel alkohol och rökning? Då har du bidragit till kunskap! Vi har intervjuat Martina Zetterqvist, som jobbar med en stor undersökning om ungdomars erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Ända sedan 1971 har slumpmässigt utvalda klasser i årskurs 9 svarat på den anonyma enkäten. Sedan 2004 är det även elever i andra året på gymnasiet som svarar. Ungefär 10 000 elever deltar varje år.

”Tack vare den här undersökningen kan man till exempel se om det är någonting av det som vi frågar om som blir mindre vanligt eller vanligare bland ungdomar. Och om det finns skillnad mellan till exempel killar och tjejer och mellan yngre och äldre ungdomar”, berättar Martina Zetterqvist.

Är det samma frågor varje år?

”De flesta frågorna är samma varje år. Vi ändrar inte på frågorna i onödan, eftersom det blir svårare att jämföra från år till år då. Men ibland behöver vi ändra på en fråga så att den passar in med hur man pratar idag, till exempel”, förklarar Martina Zettergvist.

”Vi tar också med nya frågor när det behövs. I senaste undersökningen frågade vi om lustgas för första gången för att ta reda på hur vanligt det är. Och så brukar vi ha med några extrafrågor på slutet om någonting vi vill fördjupa oss i just det året.”

Är det något speciellt som man får veta av den senaste undersökningen (2022)?

”Att användning av vitt snus blivit vanligare jämfört med året innan, då vi frågade om det första gången. Det som sticker ut mest är att det har blivit mycket vanligare med vape (e-cigaretter), det är stor skillnad från året innan”, säger Martina Zetterqvist.

Läs mer på can.se

 

Senast uppdaterad

2 januari 2023

Fler nyheter

Välj ämne

Visar 3 av 65 nyheter

Nyheter

Fysiskt aktiva spelar mer om pengar

Spel om pengar, Tobak och nikotin

Nyheter

Tema unga på tobaksfri dag

Tobak och nikotin