Säker källa sedan 1998

På Drugsmart finns kunskap om alkohol, andra droger och spel om pengar.

 

Om Drugsmart

Drugsmart drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Här kan du ta del av kunskap, artiklar och frågor och svar om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Du kan även skicka in egna frågor. Vi tipsar också om var det finns hjälp och stöd.

Vill du bidra till att fler hittar hit? På den här sidan kan du ladda ner och skriva ut affischer för Drugsmart.

Om statistiken på Drugsmart

Den statistik vi använder på Drugsmart kommer oftast från olika befolkningsundersökningar. Sådana undersökningar görs genom enkäter med frågor om bland annat erfarenheter av alkohol, tobak, andra droger och spel om pengar. Detta är ett sätt som ofta används när man ska undersöka hur vanligt något är.

En sak som är bra att tänka på när man tolkar statistik från sådana här undersökningar är att siffrorna inte alltid är helt exakta. En sak som det kan bero på är att det är känsligt att svara på vissa frågor. Det kan vara mer känsligt att svara på frågor om saker som är olagliga (som narkotika).

Statistiken från sådana här undersökningar ger framför allt en bra bild av om någonting har ökat eller minskat över tid. Den visar också om någonting är mer eller mindre vanligt i olika grupper, till exempel bland tjejer, killar och olika åldrar.

Vi på Drugsmart

Det är vi som skriver texterna och svarar på era frågor.

Kontaktbild på Ida Ömalm Ronvall, CAN

Ida Ömalm Ronvall
Kommunikatör
072-371 43 25
ida@drugsmart.se

Drugsmarts historia

Drugsmart startades för över 20 år sedan. Här kan du se några av de händelser som skett under Drugsmarts historia.

2022

UNG Kulturfestival och nominering till Publishingpriset!

Den 17-21 augusti var Drugsmart med på UNG Kulturfestival. Besökarna får möjligheten att testa sin reaktionsförmåga i ett spel.

Under hösten blir Drugsmart nominerade till Publishingpriset i kategorin webb.

2022

Drugsmart får ett nytt utseende!

Kunskap om spel om pengar inkluderas. Vi lyfter något nytt varje vecka. Det finns fler berättelser som berör ämnena alkohol, andra droger och spel om pengar.

2021

Tack alla hjältar!

Efter drygt 15 år tackar vi alla ungdomar som deltagit och alla fantastiska processledare för ert engagemang.

Gå till local-hero.se

Drugsmarts jubileumlogotyp 20 år

2018

20-årsjubileum

I december 2018 firade Drugsmart.com 20 år som en sajt där unga kan hitta pålitlig information om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Logotyp ANDT på Schemat

2016

ANDT på schemat

År 2016 tog CAN över ansvaret för ANDT på schemat. Det är ett material till stöd för lärare som ska undervisa om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Gå till andtpaschemat.se

2014

Drugsmart får responsiv design

Drugsmart får ny responsiv design för att möta dagens krav av ett allt mer mobilt surfande. Ny färg och form och enklare navigation. Dessutom har vi förenklat frågeformuläret och gjort det smidigare för våra gästbloggare att posta inlägg.

2013

Alkopedia – ett pedagogiskt verktyg om alkohol

Under 2013 färdigställs ett nytt interaktivt verktyg om alkohol som riktar sig till åldern 13-15.

Gå till alkopedia.se

2012

Unik skrift om ungas frågor om alkohol och droger

De senaste åren har mycket arbete handlat om att få Local Hero och Missbruk i familjen att bli en lika stor del av Drugsmarts verksamhet som faktasidorna och FAQ:n. Under 2012 sammanställdes för första gången vilka frågor som kommer in till Drugsmart i skriften ”Ungas frågor om alkohol och droger – Drugsmart 2012”.

2011

Drugsmart får gästbloggare

2011 startades ett antal gästbloggar. Gästbloggarna bidrog med andra vinklar på frågor om alkohol och andra droger än vi på redaktionen. Alla gästbloggare var själva ansvariga för sitt innehåll och skrev så ofta och om vad de ville. Drugsmart publicerade sista bloggen 2021.

2010

Testa dina gränser

Drugsmart var på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut (nu Folkhälsomyndigheten) en kanal för kampanjen ”Testa dina gränser”. Kampanjen handlade om cannabis och genomfördes i 10 kommuner i Skåne. Drugmart publicerade också mer information om cannabis.

2010

Drugsmart blir mer social

2010 var året när Drugsmart tog steget ut i sociala medier och skaffade Instagram, Facebook och Twitter.

2009

Nya sidor om Missbruk i familjen

Drugsmart gör den största redesignen någonsin, med nya funktioner, form, färg och helt nya sidor om beroendeproblematik i familjen. Sidorna kallades Missbruk i familjen. En metod för stödchatt arbetades fram, där unga individuellt kunde chatta med Drugsmart om problem i familjen. Unga kunde prata av sig och till exempel få tips på hur de kunde göra för att må bättre. Ett verktyg som hette Filmmaskinen togs fram, där man själv kunde sätta ihop klipp, text och musik för att berätta sin historia om beroendeproblematik i familjen.

2006

Knark är Bajs

På uppdrag från Mobilisering Mot Narkotika år 2006 var Drugsmart med i kampanjen ”Knark är Bajs”. Drugsmarts roll i kampanjen handlade främst om att moderera hemsidan, svara på frågor, granska inlägg samt att sköta de tävlingar som kampanjen ordnade. Och i stort sett under hela 2007 fortsätter redaktionen att svara på frågor om kampanjen ”Knark är bajs”.

2006

Ett nytt ANT-verktyg utvecklades

”Alkopasset” bestod av tre kortfilmer och tillhörande övningar. Efter filmerna avslutades övningarna med att eleverna fick chatta med redaktionen. Drugsmart gjorde ytterligare en satsning där man inkluderade vuxna i en del som man kallade för ”Lärare och vuxna”. Under en separat flik kunde vuxna hitta material, metoder och tips i arbetet med ungdomar och i förebyggandet av alkohol och narkotika.

2006

Drugsmart slår ihop sej med Local Hero

2006 lägger man återigen krut på att bygga om webbplatsen och i den nya satsningen inkluderades projektet Local Hero. Local Hero blev därmed en del av Drugsmart.

2005

GRUNCAN – en interaktiv frågetunna

GRUNCAN var en interaktiv frågetunna – ett oljefat med en inbyggd dator som placerades ut där ungdomar befann sig, med främsta fokus på skolor men även fritidsgårdar, diskotek, festivaler och events. GRUNCAN innehöll fakta om droger, en funktion som gör att man kan ställa frågor men också läsa andras frågor och svar. Frågetunnan innehöll även en frågetävling där man varvat frågor om alltifrån alkohol och andra droger till miljö och svåra ord.  GRUNCANS popularitet växte något oerhört och turnerade i skolor landet runt.

2004

Hur har ni det med spriten, kärleken och varandra i klassen?

Ett interaktivt rollspel presenterades på hemsidan kallat “Rookie“. Rollspelet erbjöds som arbetsmaterial till lärare och andra vuxna som arbetar med ungdomar. I Rookie får ungdomarna själva uppleva saker som gör att de aktivt fattar egna beslut om umgängesformer och alkohol. Till rollspelet medföljde diskussionsmaterial och anvisningar om det pedagogiska upplägget.

2004

Ny design och utvecklande av drugsmart.com

Redan 2003 påbörjades arbetet med att bygga om webbplatsen. 2004, lanseras webbplatsens nya design och i samma veva utvecklande man även nya funktioner.

2002

Spelet Dancefloor Dominator

Med 2600 medlemmar lanserade man 2002 det nya spelet ”Dancefloor Dominator”, vilket ledde till ökat antal medlemmar och den nya siffran visade på 4000 klubbmedlemmar.

2001

Målgruppen breddas

Drugsmarts sekundära målgrupp som tidigare varit lärare, föräldrar och nära anhöriga breddas under 2001 till alla individer som på något sätt arbetar med och för ungdomar.  Syftet och tanken med att bredda målgruppen var dels för att öka kunskap och kompetens i hanterandet av frågan när den väl aktualiserades av ungdomar. Och dels för att man genom dessa individer lättare kunde komma i kontakt med ungdomar.

2001

Klubbmedlemmar ökar

Drugsmartklubben fanns med redan från start och under 2001 är antalet medlemmar 2600 stycken.

2000

ANT – lektioner via internet

Hösten 2000 lanserades eMediate ANT – ett verktyg att använda i skolan. På ett enkelt sätt kunde lärare boka ANT- lektioner som utfördes via internet. En distansundervisning som var enkel, rolig och direkt. Redaktionen följde upp lektionen via e-post och bidrog med undervisnings- och materialtips till läraren.

2000

Drugsmart – en del av CAN

När 1999 började lida mot sitt slut och ett nytt millennieskifte väntade blev Drugsmart en del av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Den 15 februari 2000 blir CAN officiellt huvudman för projektet Drugsmart.

Gå till can.se

1998

Socialdepartementet som initiativtagare

På initiativ av Socialdepartementet och dåvarande socialminister Margot Wallström blev projektet Drugsmart verklighet. Drygt ett år senare, närmare bestämt den 1 september 1998, lanserades den färdiga sidan för första gången. Drugsmarts främsta målgrupp var ungdomar men riktade sig även till föräldrar, vuxna som undervisar om alkohol, narkotika och andra droger och även människor med engagemang i frågan på något sätt. Drugsmart användes redan då som ett verktyg i skolornas undervisning om alkohol, narkotika  och tobak, även kallat för ANT-undervisning.

1997

Drugsmart med ambition att fördjupa kunskapen

Hösten 1997 startades projektet Drugsmart med ambitionen att fördjupa kunskapen inom området alkohol, narkotika och tobak samt att skapa ett forum för samtal och debatt om dessa frågor. Sedan starten har Drugsmart både förändrats och utvecklats.