Berättelse

Alkohol och problem

Alkohol och problem

Siri Thor är alkoholforskare och har forskat om alkoholrelaterade problem. Drugsmart har ställt några frågor till henne.

Vad menas med alkoholrelaterade problem?

”I de här studierna så är det till exempel att man råkat ut för en olycka eller har behövt vara på sjukhus för något som hänt när man druckit alkohol. Det kan också vara att man hamnat i bråk eller att ha blivit fotad eller filmad i en pinsam eller kränkande situation.”

En av sakerna Siri Thor har forskat på är om det program man går på gymnasiet spelar roll för hur mycket alkoholrelaterade problem man råkar ut för.

Vad har du kommit fram till om det?

”Bland annat att det var mer alkoholrelaterade problem bland elever som går på yrkesförberedande och introduktionsprogrammet på gymnasiet än bland de som går högskoleförberedande program.”

 

Föräldrarnas alkoholvanor verkar också spela roll.

Varför det?

”Det är svårt att veta exakt varför. Men vi kunde se att det var en större andel elever på yrkesförberedande programmen och introduktionsprogrammen som skolkade. Det var också vanligare att man hade använt alkohol, tobak eller narkotika innan man fyllt 14 år.”

”Föräldrarnas alkoholvanor verkar också spela roll. På introduktionsprogrammen och yrkesförberedande programmen var det en större andel som hade föräldrar med en problematisk konsumtion av alkohol.”

Varför är det viktigt att forska om sånt här?

“Det är bra att veta om vissa grupper är mer utsatta för problem än andra. Den kunskapen kan vara bra att ha med sig för de som jobbar för att minska problem på grund av alkohol.”

 

Läs mer på Drugsmart: 

Alkohol

Senast uppdaterad

29 augusti 2023

Fler berättelser

Välj ämne

Visar 3 av 36 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas