Alkohol

Alkohol är en drog. Alkoholkonsumtion kan leda till fysiska och psykiska skador, både för den som dricker och för andra. Alkohol är beroendeframkallande.

 

Alkohol är en drog

Till skillnad från narkotika är alkohol en drog som är tillåten i vårt samhälle. Det innebär inte att alkohol är ofarligt. Alkoholkonsumtion kan leda till fysiska och psykiska skador, både för den som dricker och för andra. Om man dricker mycket alkohol under en längre tid ökar risken för att bli beroende.

Alkohol orsakar problem på olika sätt:

  • Alkohol har en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ. Därför kan den ge upphov till, eller öka risken för, ett stort antal sjukdomar och skador.
  • Omdömet. Alkohol har en berusande effekt där bland annat omdömet påverkas. Det kan leda till att gör saker vi inte skulle göra när vi är nyktra. I värsta fall kan det leda till olyckor eller att man använder våld.
  • Alkohol har en beroendeskapande effekt som gör att människor riskerar att tappa kontrollen över sitt drickande.

Hur mycket man kan dricka utan att få negativa konsekvenser är omöjligt att säga. Det finns med andra ord inget helt riskfritt alkoholdrickande.

36 %

av niorna har druckit alkohol det senaste året

Berusning

När man blir berusad av alkohol kan man känna sig avslappnad och få en känsla av välbehag. En del pratar mer och med yvigare gester än vanligt. Hur man upplever detta skiljer sig från person till person. Det kan också vara olika från gång till gång.

Just under berusningen kan alkoholen vara ångestlindrande och muskelavslappnande. Men på lång sikt kan alkohol faktiskt ofta har motsatt effekt.

Det är svårt att veta innan hur en person kommer att reagera på att bli berusad. En person som vissa gånger känner sig avslappnad av att dricka alkohol, kan andra gånger bli mer aggressiv eller nedstämd av alkohol. Alkoholen förstärker ofta det känslomässiga tillståndet personen befinner sig i för tillfället.

Så påverkas kroppen

Alkohol påverkar i stort sett alla organ i kroppen. När man dricker alkohol passerar den snabbt ut i blodet genom magsäcken och tarmar. Kroppen kan bara bryta ner små mängder alkohol åt gången. Därför blir man mer berusad om man dricker alkohol snabbt.

Kroppen hanterar alkoholen som ett gift och arbetar hårt för att göra sig av med den skadliga alkoholen. Man kan må dåligt dagen efter, något som ofta kallas att vara bakfull. Då kan man känna sig trött, ha svårt att koncentrera sig eller få ångest, hjärtklappning, diarré och muskelvärk.

Att man mår dåligt dagen efter att ha druckit alkohol beror på det som händer i kroppen när alkoholen ska brytas ner. Alkohol är vätskedrivande vilket kan leda till uttorkning som yttrar sig i huvudvärk, yrsel och trötthet. Både den kognitiva och den motoriska förmågan är sämre långt efter att man har druckit alkohol. Därför ska man till exempel inte arbeta eller köra bil dagen efter man har druckit.

Alkohol är både vatten- och fettlösligt och kan skada kroppens alla celler. Det kan därför på lång sikt leda till en stor mängd olika kroppsliga skador och sjukdomar. Några exempel är: cancer i munhåla, lever, tjocktarm och matstrupe, magkatarr, skrump- och fettlever, hepatit, bukspottskörtelinflammation och förhöjt blodtryck. Alkoholintag kan även leda till våld, självskadebeteende, depression och självmordstankar.

67%

av tvåorna på gymnasiet har druckit alkohol det senast året

Alkohol och graviditet

Att dricka alkohol under en graviditet riskerar att skada fostret. Därför rekommenderas gravida att helt avstå från alkohol. Alkoholkonsumtion under graviditet kan leda till missfall och fosterskador (FASD). Barn som drabbas av alkoholframkallade skador kan ha både fysiska och psykiska skador och få stora svårigheter i sina liv.

Källor

“Beroendemedicin av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

“Alkohol – en fråga för oss i vården” av Sven Wåhlin (2012) Studentlitteratur

Senast uppdaterad

21 juni 2021

Våra senaste besvarade frågor om alkohol

Berättelser

Berättelse

Vincent fick bli ”pappa-polis”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

”Vi följer ungdomar genom livet”

Alkohol, Statistik

Berättelse

”Tonåringar är fantastiska”

Alkohol, Cannabis, Problem i familjen, Tobak

Nyheter

Nyheter

50 år av frågande

Alkohol, Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger, Sniffning