Alkohol

Alkohol finns i till exempel vin, öl och olika spritsorter. När man dricker alkohol, går den snabbt ut i blodet. Alkohol påverkar i stort sett alla organ i kroppen.

 

Siffrorna inom parentes anger var informationen kommer ifrån. Siffrorna refererar till källorna som finns i slutet av denna text.

Alkohol är en drog

Alkohol finns i till exempel vin, öl och olika spritsorter. Den alkohol som finns i alkoholhaltiga drycker heter etanol. Alkohol tillverkas oftast genom jästning av olika grödor och har används under århundraden i många kulturer. Alkohol har beroendeframkallande egenskaper (1).

Olika personer reagerar olika på alkohol. Den som använder alkohol kan bli lugn, glad, trött, aggressiv, eller labil (1).

Alkoholkonsumtion kan leda till flera olika sjukdomar och skador på kroppen, men också sociala och ekonomiska konsekvenser – för den som dricker, för andra och för samhället (2). Om man dricker mycket alkohol under en längre tid ökar risken för att bli beroende (1).

Alkohol orsakar problem på olika sätt:

 • Alkohol har en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ. Därför kan den ge upphov till, eller öka risken för, över 200 olika sjukdomar och skador (2).
 • Alkohol har en berusande effekt där bland annat omdömet påverkas. Det kan leda till att gör saker vi inte skulle göra när vi är nyktra. I värsta fall kan det leda till olyckor eller att man använder våld (1).
 • Alkohol har en beroendeskapande effekt som gör att människor riskerar att tappa kontrollen över sitt drickande (1).

Hur mycket man kan dricka utan att få negativa konsekvenser är omöjligt att säga. Det finns med andra ord inget helt riskfritt alkoholdrickande (1, 3).

36 %

av niorna har druckit alkohol det senaste året

Berusning

Det är svårt att veta innan hur en person kommer att reagera på att bli berusad. Det skiljer sig från person till person. Det kan också vara olika från gång till gång och kan bero på till exempel hur mycket man druckit, om man ätit eller inte. En person som vissa gånger känner sig avslappnad av att dricka alkohol, kan andra gånger bli mer aggressiv eller nedstämd av alkohol (1, 4).

När alkoholhalten stiger i blodet reagerar de flesta med att bli mer pratsamma och röra sig mer med fler och större rörelser. Många känner att grundstämningen blir högre, de slappnar av och mår allmänt bra. Många upplever att de får bättre självförtroende. Alkohol kan vara ångestlindrande (1).

Omdömet kan bli sämre av alkohol och man kan få kortare mellan tanke och handling. Det kan leda till att den som druckit alkohol till exempel:

 • använder andra droger
 • spelar om pengar
 • blir våldsam
 • bråkar

Det kan också leda till självskadebeteende, självmordstankar och i värsta fall självmord (1).

Den som druckit mycket alkohol kan bli trött och mindre alert. Det kan leda till att personen som druckit mycket somnar (kallas ibland för att däcka). Den som har väldigt mycket alkohol i blodet kan hamna i koma. Alkoholförgiftning kan leda till döden (1).

Är det olagligt att köpa ut alkohol?

Så påverkas kroppen

Alkohol påverkar i stort sett alla organ i kroppen. När man dricker alkohol passerar den snabbt ut i blodet genom magsäcken och tarmar. Alkohol tas upp via slemhinnan i framför allt tolvfingertarmen och fördelar sig i kroppens vätskor. Alkoholen bryts ner av enzymer till ättiksyra och vatten (1).

Alkoholen sprids snabbare till organ med stor blodcirkulation, som lever, hjärna, lungor och njurar, än till musklerna och huden, där blodcirkulationen är långsammare. Alkoholen bryts främst ned i levern i en relativt jämn takt, ungefär 0,1 g alkohol per kilo kroppsvikt per timme. En liten del (cirka tio procent) försvinner genom utandning, svettning och urin (5).

Hur snabbt man bryter ner alkoholen är olika från person till person. Det går inte att påverka med exempelvis att dricka kaffe eller bada bastu. Eftersom kroppen bara bryter ner små mängder alkohol åt gången blir man mer berusad om man dricker alkohol snabbt (1).

Alkohol orsakar många sjukdomar:

 • cancer
 • leversjukdomar
 • hjärtsjukdomar och högt blodtryck
 • psykiska sjukdomar
 • sjukdomar i mage och tarmar
 • sjukdomar i bukspottkörteln
 • hudsjukdomar
 • nervskador
 • sjukdomar i muskler, leder och skelett

(3)

67%

av tvåorna på gymnasiet har druckit alkohol det senast året

Bakfull

Att må dåligt dagen efter man druckit alkohol kan kallas att vara bakfull eller bakis. Att man mår dåligt dagen efter att ha druckit alkohol beror på det som händer i kroppen när alkoholen bryts ner. Alkohol är vätskedrivande vilket kan leda till uttorkning som gör att man får huvudvärk, yrsel och känner sig trött.

Både den kognitiva och den motoriska förmågan är sämre långt efter att man har druckit alkohol. Därför ska man till exempel inte köra bil dagen efter man har druckit alkohol (6).

Andra symtom på när alkohol lämnar kroppen kan vara illamående, ångest, nedstämdhet. Illamåendet beror bland annat på restprodukterna acetat och acetaldehyd som bildas när levern förbränner alkoholen (6).

Forskarna vet inte exakt vad det är som händer i kroppen, eftersom bakfyllan till stor del beror på ännu okända biokemiska samband (6).

Vad som orsakar bakisångest är inte helt klart – men vi vet att alkohol påverkar signalsubstanser i kroppen som bland annat reglerar vårt humör och våra känslor (6).

Alkohol och graviditet

Att dricka alkohol under en graviditet riskerar att skada fostret. Därför rekommenderas gravida att helt avstå från alkohol. Alkoholkonsumtion under graviditet kan leda till missfall och fosterskador (FASD). Barn som drabbas av alkoholframkallade skador kan ha både fysiska och psykiska skador och få stora svårigheter i sina liv (2).

Cecilia berättar om att leva med FAS

Senast uppdaterad

21 juni 2021

Våra senaste besvarade frågor om alkohol

Berättelser

Nyheter

Nyheter

Informationsinsats om boffning

Sniffning och boffning

Nyheter

Nio nya substanser klassade som narkotika

Amfetamin, Cannabis, Ecstasy, Heroin, Kokain, Läkemedel, LSD och andra hallucinogener, Nätdroger