Berättelser om Beroende

Berättelse

”Vi är till för att ge vård – inte för att sätta dit”

Alkohol, Amfetamin, Beroende, Cannabis, Ecstasy, Kokain, Läkemedel, Nätdroger, Sniffning

Berättelse

Skolkuratorn: ”Vi brukar vara bra på att fråga och sätta igång samtal”

Alkohol, Beroende, Cannabis, Problem i familjen, Tobak och nikotin

Berättelse

Björn hatade sin pappa när han var full

Alkohol, Beroende, Problem i familjen

Berättelse

Stödgruppen betydde mycket för Karin

Alkohol, Beroende, Problem i familjen

Berättelse

I stödgruppen kunde Malin känna igen sig i andra

Alkohol, Beroende, Problem i familjen