Berättelse

Forskning om cannabis

Forskning om cannabis

Isabella Gripe är cannabisforskare. Hon har forskat om cannabis bland unga.

”En sak som jag tittat på är om cannabis ersätter alkohol, alltså om man istället för att dricka alkohol röker cannabis”, förklarar Isabella Gripe.

”Jag har också tittat på om det finns skillnader i användning av cannabis beroende på vad ens föräldrar har för utbildning. Och så har jag tittat på om det finns samband mellan användning av cannabis och psykisk ohälsa.”

Vad har du kommit fram till?

”Alkoholanvändning har minskat under en lång tid. Men cannabis har varken ökat eller minskat mycket, utan varit på ungefär samma nivå länge. Jag och mina forskarkollegor har inte sett några tecken på att cannabis har ersatt alkohol”, berättar Isabella Gripe.

Det är bra att veta att de flesta inte använder cannabis alls.

”Det är vanligare att man använder cannabis många gånger om man har föräldrar som inte gått på högskola. Men det är vanligare att testa cannabis någon gång bland de som har en förälder med högskoleutbildning”, säger Isabella Gripe.

”Men det är också bra att veta att de flesta inte använder cannabis alls.”

”Det ser också ut som att cannabisanvändning när man är ung kan öka risken för  ohälsa”, förklarar Isabella Gripe.

Varför är det viktigt att forska om cannabis?

Det här är ett område där det hela tiden sker stora förändringar. Det behövs mer kunskap som är aktuell.

 

Läs mer på Drugsmart: 

Cannabis

Senast uppdaterad

27 juni 2023

Fler berättelser

Välj ämne

Visar 3 av 36 berättelser

Berättelse

När spelandet gått för långt

Spel om pengar

Berättelse

”Min pappa hade två sidor”

Alkohol, Problem i familjen

Berättelse

Råd om lustgas

Lustgas